RELPOL: Lista akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

2019-06-17 11:26
publikacja
2019-06-17 11:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-17
Skrócona nazwa emitenta
RELPOL
Temat
Lista akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Relpol S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14.06.2019 r.:
1. Ambroziak Adam: liczba akcji: 3.171.000; liczba głosów: 3.171.000; udział w liczbie głosów na ZWZ 48,00%; udział w ogólnej liczbie głosów 33%.
2. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wraz z zarządzanymi przez siebie funduszami (Rockbridge FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek, Rockbridge FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony, Rockbridge FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji, Rockbridge FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny, Rockbridge FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu, Rockbridge FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dywidendowy, Alter ASZ FIZ Rynku Polskiego 2, Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Alter FIZ Akcji +, Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych, Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2): liczba akcji: 2.535.321; liczba głosów 2.535.321; udział w liczbie głosów na ZWZ 38,38 %; udział w ogólnej liczbie głosów 26,38%.
3. Osiński Piotr.: liczba akcji: 613.943; liczba głosów: 613.943; udział w liczbie głosów na ZWZ: 9,29%; udział w ogólnej liczbie głosów 6,39%.
4. Government of Norway, liczba głosów: 285.960; udział w liczbie głosów na ZWZ 4,33%; udział w ogólnej liczbie głosów 2,98%.

W dniu odbycia się ZWZ ogólna liczba głosów wynosiła 9.609.193. Natomiast liczba głosów posiadanych przez akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZ w dniu 14.06.2019 r. wynosiła 6.606.324.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-17 Sławomir Bialik Prezes Zarządu
2019-06-17 Krzysztof Pałgan Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki