REKLAMA

REGNON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w likwidacji w dniu 26 sierpnia 2020 r.

2020-08-26 22:37
publikacja
2020-08-26 22:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-26
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w likwidacji w dniu 26 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.] niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2020 r. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Wiwex Invest s.r.o.; liczba akcji 893 913; liczba głosów 893 913; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 32,47%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 18,73%;

UAB "INCH Baltija"; liczba akcji 817 950; liczba głosów 817 950; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 29,71%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 17,14%;

Exclusive House sp. z o.o.; liczba akcji 650 070; liczba głosów 650 070; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 23,61%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 13,62%;

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-26 Ziemowit Bagłajewski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki