REKLAMA

REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

2020-08-27 11:17
publikacja
2020-08-27 11:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-27
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowychdo zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie o następującej treści:

Exclusive House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej: Zawiadamiająca] na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. [t.j. Dz. U. 2019, poz. 623, z późn. zm.] [dalej: ustawa o ofercie] zawiadamia iż:
1. w dniu 25 sierpnia 2020 r. powzięła informację o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów w Regnon S.A. w likwidacji [Spółka] w wyniku przeniesienia posiadania akcji na mocy umowy cywilnoprawnej z dnia 19 sierpnia 2020 r., na podstawie której Zawiadamiająca nabyła 73.748 akcji Spółki.
2. przed nabyciem akcji Zawiadamiająca posiadała 650.070 akcji na okaziciela Spółki, z których przysługiwało 650.070 głosów, co stanowiło 13,62% udziału w kapitale oraz 13,62% udziału w głosach na WZA Spółki.
3. po nabyciu akcji Zawiadamiająca posiada 723.818 akcji na okaziciela Spółki, z których przysługuje 723.818 głosów, co stanowi 15,17% udziału w kapitale oraz 15,17% udziału w głosach na WZA Spółki.
4. nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje Spółki.
5. nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-27 Ziemowit Bagłajewski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki