REKLAMA

REDWOOD Holding S.A.: Otrzymanie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zawierającego informacje o rezygnacji wszystkich Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz powołującego nowych Członków Zarządu Spółki

2019-10-01 08:05
publikacja
2019-10-01 08:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-01
Skrócona nazwa emitenta
REDWOOD Holding S.A.
Temat
Otrzymanie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zawierającego informacje o rezygnacji wszystkich Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz powołującego nowych Członków Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Syndyk REDWOOD Holding S.A. w upadłości (dalej „Spółka”) informuje w trybie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1 ze zm.) („rozporządzenie MAR”) o otrzymaniu w dniu dzisiejszym protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 września 2019 r. („Protokół”).

Z treści Protokołu wynika, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
- Pana Jakuba Bujalskiego,
- Pana Piotra Bezata,
- Pana Macieja Janickiego,
- Pana Stanisława Osieckiego,
- Pana Ryszarda Bojanowskiego,
złożyli na ręce obecnego na posiedzeniu Prezesa Zarządu Spółki – Pana Jerzego Dąbrowskiego rezygnację z pełnionej funkcji. Z Protokołu nie wynika w jakim konkretnym momencie przedmiotowe rezygnacje wywołują skutek oraz nie wskazano przyczyn rezygnacji.

Zgodnie z Protokołem - następnie Prezes Zarządu Spółki – Pan Jerzy Dąbrowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Zarządu Spółki na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Pana Jakuba Bujalskiego. Z Protokołu nie wynika w jakim konkretnym momencie przedmiotowa rezygnacja wywołuje skutek oraz nie wskazano przyczyn rezygnacji.

W trakcie posiedzenia Członkowie Rady Nadzorczej Spółki uzupełnili porządek obrad posiedzenia o podjęcie uchwał w przedmiocie powołania nowych Członków Zarządu Spółki. Jak wynika z Protokołu Rada Nadzorcza w ramach wskazanego porządku obrad powołała Pana Michała Zarzyckiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Piotra Czupinki do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Syndyk Spółki nie otrzymał informacji dotyczących posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk nowo powołanych osób, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazaniem innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki konkurencyjna.

Jednocześnie Syndyk, w nawiązaniu do przedstawionych w niniejszym raporcie bieżącym zmian w Radzie Nadzorczej oraz Zarządzie Spółki, informuje że podejmie czynności mające na celu uzyskanie dokumentacji w zakresie złożonych rezygnacji, o których mowa w Protokole, a także uzyskanie informacji dotyczących nowo wybranych Członków Zarządu, w tym w zakresie ich zgody na kandydowanie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-01 Michał Raj Syndyk masy upadłości
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki