REKLAMA

QUERCUS TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.

2021-05-06 14:28
publikacja
2021-05-06 14:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Quercus TFI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A., które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2021 r.:

1. INVESCO INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND
Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 181 529
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 181 529
Udział w liczbie głosów na WZ (%): 5,33
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 0,30

2. Pan Paweł Cichoń
Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 1 301 133
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 301 133
Udział w liczbie głosów na WZ (%): 38,18
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 2,14

3. Pan Artur Paderewski
Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 999 976
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 999 976
Udział w liczbie głosów na WZ (%): 29,35
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 1,65

4. Pan Piotr Płuska
Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 925 005
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 925 005
Udział w liczbie głosów na WZ (%): 27,15
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 1,52


Podstawa prawna:
- art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-06 Artur Paderewski Wiceprezes Zarządu
2021-05-06 Paweł Pasternok Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki