REKLAMA

QUARTICON S.A.: Informacja o nowych umowach handlowych na rynku polskim

2020-09-07 10:51
publikacja
2020-09-07 10:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-07
Skrócona nazwa emitenta
QUARTICON S.A.
Temat
Informacja o nowych umowach handlowych na rynku polskim
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd QuarticOn S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 7 września 2020 r. Emitent podpisał z firmą Duka International S.A. umowę na dostarczanie technologii opartej na sztucznej inteligencji automatyzujących sprzedaż w sklepach internetowych (silnik personalizowanych rekomendacji, Smart Search).

Łączna szacunkowa wartość wspomnianej umowy wraz z umowami na dostarczanie podobnego pakietu produktów z trzema innymi internetowymi sklepami działającymi na rynku polskim podpisanymi w ostatnich dniach wynosi 190 tys. PLN (42k EUR) rocznie. Warunki realizacji ww. umów, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej czy naruszenia jej warunków, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowy zawarte na rynku polskim są w dużej mierze wynikiem rozwoju strategii sprzedaży w oparciu o kanał partnerski w tym współpracy partnerskiej z Orange Polska, o której Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 9/2020.

W ocenie Spółki ww. kontrakty na rynku polskim oraz umowy na rynkach zagranicznych (np. umowy na rynku czeskim i słowackim, o których Emitent informowała raportem bieżącym ESPI 19/2020), włącznie z przeprowadzoną równolegle optymalizacją kosztową, będą mieć wpływ na dalsze polepszenie wyników Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Information on new trade agreements on the Polish market


Management Board of QuarticOn S.A. (Company, Issuer) informs that today,
i.e. on September 7, 2020, the Issuer signed with Duka International
S.A. an agreement for the selling of technology based on artificial
intelligence that automates sales in online stores (personalized
recommendation engine, Smart Search).


The total estimated value of the mentioned above contract, together with
contracts for the supply of a similar package of products with three
other online stores operating on the Polish market signed in recent
days, is 190 thousand PLN (42k EUR) per year. The conditions for the
implementation of the above-mentioned contracts, including the
possibility of withdrawing from it or breaching its terms, do not differ
from the terms commonly used for this type of contract.


Agreements concluded on the Polish market are largely the result of the
development of the sales strategy based on the partner channel,
including partnership cooperation with Orange Polska, about which the
Company informed in the current report ESPI No. 9/2020.


In the opinion of the Company, the above contracts on the Polish market
and contracts on foreign markets (e.g. contracts on the Czech and Slovak
markets, about which the Issuer informed in the current report ESPI
19/2020), including the ongoing cost optimization, will have an impact
on further improvement of the Company's results.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-07 Paweł Wyborski Prezes Zarządu Paweł Wyborski
2020-09-07 Michał Giergielewicz Członek Zarządu Michał Giergielewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki