REKLAMA

QUANTUM SOFTWARE SA: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2021 roku – Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za lata 2019-2020 wraz z oceną biegłego rewidenta.

2021-06-10 10:34
publikacja
2021-06-10 10:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Roczne_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_z_badania_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_QUANTUM_SOFTWARE__SA_rok_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021 k
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2021 roku – Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za lata 2019-2020 wraz z oceną biegłego rewidenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Quantum software S.A. („Spółka”), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 28 maja 2021 roku zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał, przekazuje w załączeniu „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za lata 2019-2020” wraz z oceną biegłego rewidenta, którego rozpatrzenie zostało przewidziane w pkt 12 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 RMF GPW
Załączniki
Plik Opis
Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020.pdfRoczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020.pdf Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za lata 2019-2020
Raport z badania sprawozdania o wynagrodzeniach QUANTUM SOFTWARE SA rok 2019-2020.pdfRaport z badania sprawozdania o wynagrodzeniach QUANTUM SOFTWARE SA rok 2019-2020.pdf Opinia biegłego rewidenta w przedmicoie oceny rocznego sprawozdania RN o wynagrodzeniach Zarządu i RN 2019-2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2021-06-10 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki