REKLAMA

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy na wtorkowym posiedzeniu rządu

2021-01-11 18:41
publikacja
2021-01-11 18:41
Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy na wtorkowym posiedzeniu rządu
Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy na wtorkowym posiedzeniu rządu
/ Shutterstock

Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma się zająć projektem noweli ustawy, implementującej do polskiego porządku prawnego unijne przepisy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

We wtorkowym wykazie prac Rady Ministrów znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Wnioskodawcą projektu jest minister finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Prace nad nowelizacją ustawy mają związek z koniecznością wdrożenia unijnych dyrektyw.

"Głównym celem ww. regulacji jest implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE" - czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Według autorów projektu, w projektowanym systemie przeciwdziałającym praniu pieniędzy, nie będą gromadzone informacje o transakcjach finansowych ani o wysokości zgromadzonych środków pieniężnych, a ma on umożliwić jedynie sprawne zlokalizowanie rachunku lub innego produktu służącego gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych.

Ponadto, projekt ustawy rozszerza zakres gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej statystyk; uszczegóławia zasady dotyczące stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działania podejmowane przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka.

Projekt doprecyzowuje zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego; wprowadza obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne.

Projektowana nowela wprowadza także rozwiązania dotyczące reglamentacji działalności, związanej ze świadczeniem usług na rzecz spółek i trustów oraz działalności związanej ze świadczeniem usług w zakresie walut wirtualnych; rozszerza także katalog sankcji nakładanych za naruszenia przez instytucje obowiązane obowiązków związanych z przestrzeganiem obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (PAP)

aop/ drag/

Źródło:PAP
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki