REKLAMA

Projekt ustawy łagodzącej zasadę 10H w energetyce wiatrowej opublikowany

2021-05-04 15:33
publikacja
2021-05-04 15:33
fot. Pixabay / Pexels

Rząd opublikował we wtorek i przesłał do uzgodnień projekt ustawy, łagodzącej tzw. zasadę 10H, zabraniającą stawiania turbin wiatrowych w pobliżu zabudowań i form ochrony przyrody. Minimalna odległość ma wynosić 500 m, ale pod szeregiem warunków.

Zgodnie z projektem ministerstwa rozwoju, w tzw. ustawie odległościowej zasada 10H będzie utrzymana, jednak Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) będzie mógł może określać inną odległość od budynku mieszkalnego, biorąc pod uwagę zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej, ale też przy utrzymaniu bezwzględnej odległości minimalnej 500 metrów.

Dodatkowo nowa elektrownia wiatrowa będzie mogła być lokowana wyłącznie na podstawie MPZP. Obowiązek sporządzenia planu będzie jednak dotyczył obszaru prognozowanego oddziaływania turbiny. Prognoza oddziaływań będzie obowiązkowo uzgadniania z RDOŚ. Likwiduje się też zasadę 10H w stosunku do form ochrony przyrody.

W przypadku, gdy turbina wiatrowa już istnieje, gminy, będą mogły zezwalać na budowę budynków mieszkalnych w jej pobliżu, pod warunkiem spełnienia minimalnej odległości 500 m lub większej wynikającej z przyjętych stref ochronnych w MPZP. Nie będą więc musiały zachowywać odległości obliczonej zgodnie z zasadą 10H

Gminy, które będą chciał uelastycznić swoje podejście, będą miały obowiązek zorganizowania dodatkowych konsultacji publicznych.

Projekt zawiera też nowe regulacje dotyczące czynności technicznych, typu przeglądy turbin wiatrowych. Będą mogli je robić tylko serwisy techniczne, certyfikowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Powstanie specjalny rejestr takich podmiotów, prowadzony przez UDT.

W Ocenie Skutków Regulacji szacuje się, że zmiana regulacji doprowadzi do budowy 6-10 GW nowych mocy wiatrowych na lądzie i w rezultacie będzie prowadzić np. do obniżenia cen energii czy realizacji zobowiązań Polski, m. in. w ramach unijnej polityki klimatycznej.(PAP)

wkr/ skr/

Źródło:PAP
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (2)

dodaj komentarz
piotr_malkontent
Rozumiem, że polubiliśmy infradźwięki... ja bym budował wiatraki obok miejsc w których mieszka dużo arbuzów. W takich lokalizacjach wpływ infradźwięków (chodzi mi o destrukcyjny wpływ na procesy poznawcze i myślenie) i tak nie ma znaczenia.
taki-ktos-jak-ja
Ludzie to wiedzą dlatego nieruchomości przy wiatrakach tracą wartość a nowe nie są nabywane jeżeli w okolicy są turbiny wiatrowe. To raz. Dwa wiatraki niszczą życie zwierząt wokół. Giną ptaki i zostaje zachwiana równowaga przyrodnicza. Ale teraz ważniejszy jest pieniądz od człowieka i przyrody.

Powiązane: Energetyka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki