REKLAMA

Pracownicy bez podatku za udział w firmowej imprezie

Barbara Sielicka2011-10-13 08:58
publikacja
2011-10-13 08:58

Zdaniem fiskusa, każdy dodatkowy przychód dla pracownika powinien być opodatkowany. Nawet, jeżeli pracownik ma tylko możliwość skorzystania z bonusa, a w rzeczywistości tego nie wykorzysta. Sytuację pracowników ratują jednak wyroki sądów.

W grudniu 2010 roku Spółka złożyła wniosek do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z zapytaniem, czy powinna zaliczyć do przychodu pracownika koszty udziału w imprezie integracyjnej. Opisała, że imprezy są finansowane ze środków obrotowych spółki, a udział w nich jest dobrowolny. Spotkania organizowane są w restauracjach, w siedzibie spółki.


Zdaniem skarżącej w przedstawionym stanie faktycznym nie powstanie przychód u pracownika, gdyż nie sposób jest jednoznacznie ustalić konkretnej wartości świadczenia nieodpłatnego przypadającego na każdego z uczestników spotkania.

Urząd skarbowy - opodatkować

 

W marcu 2011 roku, Minister Finansów reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną, w której stwierdził, że stanowisko spółki przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że wartość świadczeń, jaką poniesie skarżąca w ramach organizowanych imprez integracyjnych ze swoich środków obrotowych ma obowiązek doliczać do wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Spółka zaskarżyła decyzję Dyrektora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Sąd uznał skargę za zasadną i wydał wyrok.

Sąd – bez podatku


Zdaniem WSA mylne jest twierdzenie organu podatkowego mówiące, że spółka w oparciu o listę pracowników, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w organizowanej imprezie integracyjnej powinna ustalić wartość nieodpłatnego świadczenia dla każdego z nich, bez względu na to, czy dany pracownik weźmie udział w imprezie, czy też nie, oraz co i ile skonsumuje, bądź nie.

Poza tym wartość świadczenia, jaką spółka powinna doliczyć do przychodu danego pracownika nie można obliczyć dzieląc łączną kwotę wynikającą z wystawionych przez firmy zewnętrzne faktur lub rachunków za poszczególne spotkania integracyjne, przez liczbę pracowników zainteresowanych bądź mogących wziąć udział w danym spotkaniu integracyjnym.

Sąd podkreślił, że w przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania. Nie można bowiem ustalać przychodu w drodze arytmetycznego działania polegającego na podzieleniu. Brak możliwości ustalenia jednego z elementów stosunku prawnopodatkowego czyni niemożliwym powstanie obowiązku podatkowego, a w konsekwencji ustalenie podatku.

Podstawa prawna: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 września 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 407/11)

Barbara Sielicka
Bankier.pl
b.sielicka@bankier.pl

Źródło:
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki