REKLAMA
WEBINAR

Polenergia miała w IV kw. 78,9 mln zł skorygowanej EBITDA, więcej o 22,9 mln zł rdr - szacunki

2022-03-21 18:48
publikacja
2022-03-21 18:48

Polenergia szacuje, że miała w czwartym kwartale 2021 r. 78,9 mln zł skorygowanej EBITDA, czyli o 22,9 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego - podała spółka w komunikacie. Skorygowany zysk netto szacowany jest na 38,4 mln zł, co stanowi wzrost o 13,3 mln zł rdr.

Polenergia miała w IV kw. 78,9 mln zł skorygowanej EBITDA, więcej o 22,9 mln zł rdr - szacunki
Polenergia miała w IV kw. 78,9 mln zł skorygowanej EBITDA, więcej o 22,9 mln zł rdr - szacunki
fot. Łukasz Wróbel / / Shutterstock

Polenergia podała, że do wzrostu skor. EBITDA przyczynił się głównie wzrost wyniku segmentu gazu i czystych paliw (wzrost o 27,8 mln zł) spowodowany wyższym wynikiem na sprzedaży ciepła i usług systemowych (generacja wymuszona) oraz wzrost wyniku segmentu lądowych farm wiatrowych (o 19,3 mln zł) w efekcie wyższej wietrzności oraz produkcji z wprowadzonej do eksploatacji farmy wiatrowej Szymankowo i produkcji w okresie rozruchu budowanej farmy wiatrowej Dębsk.

"Powyższe czynniki zostały częściowo skompensowane niższym wynikiem segmentu obrotu i sprzedaży (spadek o 22,5 mln zł) spowodowanym wyższymi kosztami profilu związanymi z obsługą aktywów OZE i spadkiem wyniku na sprzedaży energii dla klientów strategicznych w związku z wyceną transakcji terminowych" - napisano.

W całym 2021 r. skorygowany zysk netto grupy szacowany jest na 187,2 mln zł, co stanowi wzrost rdr o 76,2 mln zł. Skorygowany wynik EBITDA wzrósł - według szacunków - o 104,4 mln zł do 361,2 mln zł.

Spółka ocenia, że istotnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki 2021 r. i czwartego kwartału 2021 r. był proces "odwracania" transakcji terminowych zabezpieczających produkcję i sprzedaż energii elektrycznej w ENS w trzecim i czwartym kwartale 2021 r., w 2022 r. oraz częściowo w roku 2023 w ramach procesu optymalizacji pracy tej elektrociepłowni.

"Zmiany poziomu marżowości wynikające ze zmian poziomów cen energii elektrycznej, gazu i uprawnień do emisji CO2 związanych z produkcją energii elektrycznej w ENS, czyli tzw. Clean Spark Spread (CSS) pozwoliły na podjęcie decyzji o ograniczeniu planowanej produkcji i zrealizowaniu marży na zamknięciu pozycji na rynku terminowym dla ww. okresów" - dodano.

Spółka podała, że wycena odpowiednich instrumentów finansowych związanych z powyższymi transakcjami zgodnie z MSSF 9 oznacza rozpoznanie w wyniku czwartego kwartału 2021 r. na poziomie grupy: wyniku na przewidywanej produkcji energii w ENS dla ww. przyszłych okresów, których dotyczyły zawarte transakcje, tj. 1,4 mln zł (narastająco: 11,5 mln zł) oraz wpływu dodatkowych optymalizacji i zmian CSS w wysokości 6,2 mln zł (narastająco: 34,8 mln zł).

Dodano, że wpływ wyceny tych transakcji na wynik EBITDA w czwartym kwartale 2021 r. został zaprezentowany w segmencie obrotu i sprzedaży w kwocie 1,3 mln zł (narastająco: 11,1 mln zł) oraz w segmencie gazu i czystych paliw w kwocie 6,3 mln zł (narastająco: 35,2 mln zł).

"Efekt realizacji transakcji dotyczący czwartego kwartału 2021 r., których wycena została rozpoznana w sprawozdaniu finansowym za trzy kwartały 2021 r. w kwocie 25,8 mln zł został ujęty w wyniku zrealizowanym pomniejszając wartość wyceny na 31 grudnia 2021 r." - podała Polenergia.

Publikacja raportu za 2021 r. planowana jest na 7 kwietnia. (PAP Biznes)

doa/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki