REKLAMA

Pakiet mieszkaniowy rządu: dopłaty do czynszów i wsparcie TBS

2020-05-04 11:56, akt.2020-05-04 14:33
publikacja
2020-05-04 11:56
aktualizacja
2020-05-04 14:33

Nowy pakiet mieszkaniowy to ok. pół miliarda zł rocznie do 2024 r. - poinformowała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, Ma on zawierać m.in. dopłaty do dodatków mieszkaniowych dla najemców dotkniętych pandemią - nawet do 1,5 tys. zł miesięcznie przez pół roku.

fot. Adam Chelstowski / / FORUM

Wicepremier uczestniczyła w poniedziałek w konferencji, na której przedstawiła założenia pakietu mieszkaniowego.

Przewiduje on, jak mówiła, m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawę warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w TBS, czy "wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę", a także "pomoc dla wynajmujących dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19".

Emilewicz powiedziała, że pakiet przygotowany w Ministerstwie Rozwoju w najbliższych tygodniach stanie się przedmiotem obrad Rady Ministrów. "Będzie on impulsem dla budownictwa" - oceniła.

Jak tłumaczyła wicepremier, do sektora mieszkaniowego zostaną skierowane nowe środki finansowe, które zwiększą m.in. poziom dofinansowania z budżetu państwa oraz dadzą dodatkowy impuls budującym mieszkania społeczne czynszowe - tzw. TBS.

Roczny koszt pakietu to pół miliarda złotych

"Szacujemy, że ten nowy pakiet mieszkaniowy to ok. pół miliarda zł rocznie do 2024 r. To są dodatkowe środki, nie mówimy o tych, które już dziś są dostępne na rynku" - zaznaczyła.

Zdaniem Emilewicz polityka, która wspiera budownictwo mieszkaniowe, budownictwo na wynajem może sprawić, że stabilny wynajem, którego potrzebuje rynek, najemcy, "a nie tylko mieszkanie na własność, będzie tworzyć bezpieczeństwo mieszkaniowe, w szerokim tego słowa znaczeniu w Polsce".

Kluczowe rozwiązania pakietu mieszkaniowego to, jak zaznaczyła Emilewicz, zmiany w budownictwie społecznym czynszowym oraz komunalnym. "To wyższe granty z Funduszu Dopłat w BGK dla gmin na budowę mieszkań w TBS. Dotychczas było to 20 proc. kosztów inwestycji, my podnosimy tę wartość do nawet 35 proc." - wskazała. Dodała, że na budowę mieszkań komunalnych jest mowa o pokryciu 50 proc. kosztów inwestycji.

Emilewicz wskazała też na uelastycznienie zasad tej partycypacji - wprowadzenie zasad finansowania, a nie refinansowania. „Partycypacja dotychczas była wypłacana po rozpoczęciu, lub nawet po zakończeniu inwestycji. Według nowych reguł te środki będą wypłacane wcześniej, przed rozpoczęciem inwestycji” – wyjaśniła.

Wskazała też na uelastycznienie zasad dotyczących czynszu w przypadku inwestowania przez TBS w OZE, termomodernizację bądź lub dostępność tych mieszkań dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Wakacje czynszowe w TBS-ach

Wskazała też na rozwiązanie dot. wakacji czynszowych dla lokatorów w TBS-ach. „Niższy nawet o 25 proc. czynsz po spłacie kredytu przez spółki TBS” – mówiła. Wyjaśniła, że kiedy kredyt zaciągnięty przez spółkę na realizacje inwestycji zostanie spłacony, wówczas najemcy nie będą musieli płacić tego czynszu, który zobowiązani byli płacić przez średnio 25 lat. „W przypadku, gdy TBS-y będą budować mieszkania z wyższą partycypacją lokatora w kosztach budowy, jest możliwość zmiany tej umowy, na umowę najmu z dojściem do własności” – podkreśliła. Dodała, w mniejszych ośrodkach wkład, który będzie umożliwiał zmianę na umowę właścicielską, to 25 proc., w większych – 25 proc.

Pakiet zakłada też, jak mówiła Emilewicz, wprowadzenie premii remontowych „na budynki TBS starsze niż 25 lat”. Według MR obecnie ogólna zasada pozwala uzyskać ze środków FTiR premię na remont budynku wybudowanego przed 1961 r.

"Wprowadzamy także dopłaty do czynszów w programie mieszkanie na start i szanse na dojście do nowego mieszkania także dla osób bez zdolności czynszowych; taką możliwość przekazujemy gminom” – zapowiedziała wicepremier.

Wyjaśniła, że gmina będzie mogła zaproponować rodzinie 2-4 osobowej - która dzisiaj wynajmuje lokal komunalny i wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań – mieszkanie większe, a różnice w czynszu pokryć z dodatkowego wsparcia z programu Mieszkanie na start – tłumaczyła. „Środki te będą pochodziły z funduszu dopłat” – dodała.

„Te dopłaty będą dotyczyły także lokatorów mieszkań wynajmowanych od inwestora przez gminę i podnajmowanym lokatorom” – mówiła.

Zmiany w Krajowym Zasobie Nieruchomości

Emilewicz wskazała też na zmiany w Krajowym Zasobie Nieruchomości, który „nie będzie już tylko bankiem gruntów”. Chodzi, jak zapowiedziała, o wykorzystanie potencjału KZN dla rozwoju społecznego budownictwa czynszowego. KZN będzie mógł wnosić grunty do TBS – powiedziała.

Dodatkowy pakiet zmian dotyczy, jak powiedziała, budownictwa komunalnego oraz programu przeciwdziałania skutkom kryzysu bezdomności. „Oferujemy wyższe granty na budowę mieszkań komunalnych” – wskazała. Przypomniała, że dziś taki grant to nie więcej niż 35 proc., a w przypadku remontu – 40 proc.

„Podwyższamy tę wartość do 50 proc. i nie różnicujemy” - pokreśliła. Dodała, że z takiego wsparcia gminy będą mogły skorzystać zarówno przy budowie nowych mieszkań komunalnych, jak i przy remont zasobu istniejącego.

Dopłaty do czynszów

„Proponujemy nowe dopłaty do dodatków mieszkaniowych” – zapowiedziała Emilewicz. Wskazała na wyższe dodatki dla najemców dotkniętych skutkami pandemii. „Mówimy tu o środkach, które mogą dojść nawet do 1500 zł miesięcznie przez pół roku na pokrycie do 75 proc. czynszu” – podkreśliła. Według MR w tym roku trafi na ten cel ok. 420 mln zł.

Dysponentem tych środków, jak wyjaśniła Emilewicz, będą gminy. „Gminy będą zbierać wnioski na te dopłaty od 1 lipca, rozpatrywać je do 30 miesięcy, a pierwsze wpłaty dla beneficjentów trafią do 10. kolejnego miesiąca” – wskazała.

Podkreśliła, że te dopłaty będą realizowane wstecznie. „Będą mogły być wypłacane, wliczając okresy najmu od 1 kwietnia; jesteśmy na to gotowi” – przekonywała.

Emilewicz podkreśliła, że jest to nie tylko dodatkowe wparcie dla branży budowlanej w sektorze mieszkalnictwa, ale też dla samorządów, by mogły realizować polityki mieszkaniowe. „Ale także wsparcie dla tych najuboższych, którzy zostali dotknięci pandemią koronawirusa, którzy dzisiaj będą mogli uzyskać większe wsparcie, jeżeli stracili pracę, znaleźli się w trudnym położeniu” – mówiła.

To pierwszy wyraźny impuls, który oferujemy gospodarce, by tempo spadku nie było tak duże, jak wróżą najczarniejsze scenariusze – zaznaczyła. Wyraziła nadzieję, że branża budowlana pozostanie w kolejnych kwartałach „kołem zamachowym, mostem wychodzenia z kryzysu polskiej gospodarki”.

autor: Magdalena Jarco

Źródło:PAP
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (63)

dodaj komentarz
po_co
"Dysponentem tych środków, jak wyjaśniła Emilewicz, będą gminy. „Gminy będą zbierać wnioski na te dopłaty od 1 lipca, rozpatrywać je do 30 miesięcy"

Super, czyli pierwsze dopłaty pojawią się 1 stycznia 2023 ? :)
Gminy z pewnością ucieszy 30 miesięczny okres rozpatrywania wniosku, petentów
"Dysponentem tych środków, jak wyjaśniła Emilewicz, będą gminy. „Gminy będą zbierać wnioski na te dopłaty od 1 lipca, rozpatrywać je do 30 miesięcy"

Super, czyli pierwsze dopłaty pojawią się 1 stycznia 2023 ? :)
Gminy z pewnością ucieszy 30 miesięczny okres rozpatrywania wniosku, petentów nieco mniej.
degrengolada
mnie zastanawia jak bardzo tracą właściciele wielkich galerii. Niektórzy z nich osiągali tak niebotyczne zyski, że jeszcze bardziej rozbudowywali galerie. Budowy stoją i co dalej. Czy opłaca się kończyć rozbudowę? oczywiście, że nie. Dla galerii rozwiązaniem będzie przebudowanie ich części w kompleksy biurowe pod mnie zastanawia jak bardzo tracą właściciele wielkich galerii. Niektórzy z nich osiągali tak niebotyczne zyski, że jeszcze bardziej rozbudowywali galerie. Budowy stoją i co dalej. Czy opłaca się kończyć rozbudowę? oczywiście, że nie. Dla galerii rozwiązaniem będzie przebudowanie ich części w kompleksy biurowe pod wynajem dla korporacji.
loool
Jak bym mogł drukować banknoty to tez bym sie troche podzielił z innymi.
meryt
Drukują kryptowaluty. Każdy może.
meryt
Przykład fryzjera z zmniejszonymi dochodami (z powodu COVID-19).
Do 75% wartości czynszu za wynajmowane mieszkanie, maksymalnie 1500 zł, do 6 miesięcy.

Kryteria przyznania dopłaty będą dochód i powierzchnia mieszkania, czyli kryteria, które dziś są stosowane przy dodatkach mieszkaniowych.

Kryteria obecne:
Przykład fryzjera z zmniejszonymi dochodami (z powodu COVID-19).
Do 75% wartości czynszu za wynajmowane mieszkanie, maksymalnie 1500 zł, do 6 miesięcy.

Kryteria przyznania dopłaty będą dochód i powierzchnia mieszkania, czyli kryteria, które dziś są stosowane przy dodatkach mieszkaniowych.

Kryteria obecne:
"Osoby, które ze względu na niski poziom dochodów, nie są w stanie opłacać czynszu (bądź innych kosztów utrzymania mieszkania) mogą podjąć starania o uzyskanie specjalnej pomocy finansowej w formie dodatku mieszkaniowego.

O dodatek mieszkaniowy mogą się ubiegać osoby, które:

są najemcami oraz podnajemcami mieszkań,
mieszkają w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
zajmują lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność,
są właścicielami lokali mieszkalnych
mają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszą wydatki związane z jego zajmowaniem,
zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, a oczekują na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Kryteriami przyznawania dodatku mieszkaniowego są dochód wspólnie zamieszkujących osób oraz powierzchnia mieszkania.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się:

zasiłku pielęgnacyjnego
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
dodatków dla sierot zupełnych
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka
pomocy w zakresie dożywiania
okresowych zasiłków z pomocy społecznej
jednorazowych świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej
dodatku mieszkaniowego
dodatku energetycznego.
O dodatek mieszkaniowy można się ubiegać, jeśli średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w ostatnich trzech miesiącach (liczonych przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) nie przekracza:

175 proc. najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych, czyli osób mieszkających samotnie,
125 proc. najniższej emerytury - dla gospodarstw wieloosobowych.
Wysokość najniższej emerytury zmienia się, gdyż podlega ona waloryzacji. Od 1 marca 2019 roku najniższa emerytura wynosi 1 100 zł. Zatem osoba mieszkająca samotnie ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powinna obecnie mieć średni dochód poniżej 1925 zł, a rodzina powinna mieć dochód poniżej 1 375 zł na osobę.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego – jeśli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Powierzchnia użytkowa mieszkania osoby, która ubiega się o dodatek mieszkaniowy, nie powinna przekroczyć określonego metrażu, który został zdefiniowany w ustawie jako „powierzchnia normatywna”. Przepisy dopuszczają możliwość przekroczenia powierzchni normatywnej, ale nie więcej niż o 30 % (ile wynosi w takim przypadku maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku mieszkaniowego podajemy poniżej) , albo o 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni całego lokalu nie przekracza 60% (gdy lokal ma bardzo duże przedpokoje, czy łazienkę).

Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

dla 1 osoby – 35 m kw. ale maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 45,50 m kw.
dla 2 osób – 40 m kw. maksymalna powierzchnia to 52 m kw.
dla 3 osób – 45 m kw. maksymalna powierzchnia to 58,50 m kw.
dla 4 osób – 55 m kw. maksymalna powierzchnia to 71,50 m kw.
dla 5 osób – 65 m kw. maksymalna powierzchnia to 84,50 m kw.
dla 6 osób – 70 m kw. maksymalna powierzchnia to 91 m kw.
jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m kw.

Normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego zwiększa się o 15 m kw., jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.Osoba ubiegająca się o dodatek załatwia formalności w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej." spes
anna_domagalczyk
Jeśli masz warunki, to wylicz tę przykładową dopłatę, np. dla fryzjera wynajmującego za 1500 PLN mieszkanie 40m razem z dziewczyną, która zarabia pensję minimalną, któremu dochody spadły z 5000 do zera w kwietniu, a w marcu i maju do 2000.
jasiek2017
Tak tylko wkleję post z dołu strony. Krótko i zwięźle.

godunow1 2020-05-04 13:18
Każdy program mieszkaniowy rządu powoduje wzrost cen mieszkań i czynszów. Tym razem będzie tak samo ...
bt5
Czy kiedykolwiek czytasz artykuły do końca czy tylko napis na czole "Wzrost cen mieszkań" przepalił ci się do mózgu ? co do programu dopłat czynszowych to ma być od lipca - nie wierzę w pomysły pani Emilewicz - już wystarczy całkiem nieudanego programu czyste powietrze. Po za tym to o lipca - kiedy budżet będzie Czy kiedykolwiek czytasz artykuły do końca czy tylko napis na czole "Wzrost cen mieszkań" przepalił ci się do mózgu ? co do programu dopłat czynszowych to ma być od lipca - nie wierzę w pomysły pani Emilewicz - już wystarczy całkiem nieudanego programu czyste powietrze. Po za tym to o lipca - kiedy budżet będzie ledwo piszczał. A dalsza częśc programu czyli budowa mieszkan komunalnych to akurat by spowodowała spadek cen mieszkań i czynszów na wolnym rynku - ale nie musisz się martwić bo nic z tego programu nie wyjdzie -za długo mieszkam w Polsce.
jasiek2017 odpowiada bt5
hahahahhahahahahaa

Powiązane: Mieszkanie Plus

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki