REKLAMA

Projekt ustawy o NABE przy okazji zniesie pozwolenia na budowę domów powyżej 70 m kw.

2023-08-17 14:26
publikacja
2023-08-17 14:26

Zwolnienie z pozwolenia na budowę domów powyżej 70 m kw. i przydomowych schronów - zakładają poprawki zgłoszone do projektu ustawy ws. Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Poprawki dotyczą również wykupu lokali z programu Mieszkanie Plus.

Projekt ustawy o NABE przy okazji zniesie pozwolenia na budowę domów powyżej 70 m kw.
Projekt ustawy o NABE przy okazji zniesie pozwolenia na budowę domów powyżej 70 m kw.
/ Sejm RP

Na początku lipca sejmowa Komisja Infrastruktury opowiedziała się za odrzuceniem projektu nowelizacji Prawa budowlanego, który rozszerzał katalog budynków niewymagających pozwolenia na budowę m.in. o domy jednorodzinne powyżej 70 m kw. Projekt nie został skierowany na głosowania, a wszystkie poprawki wprowadzone przez komisję - w związku z jej negatywną opinią - przepadły.

W środę w trakcie drugiego czytania projektu ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania NABE klub PiS zgłosił poprawki przejmujące część zapisów projektu noweli Prawa budowlanego. Poprawki dotyczą m.in. zwolnienia z pozwolenia na budowę domów powyżej 70 m kw., podobnie jak ma to dziś miejsce w przypadku domów do 70 m kw. Będzie musiał to być budynek o nie więcej niż dwóch kondygnacjach, wybudowany na własne potrzeby. W odróżnieniu od domów o powierzchni do 70 m kw., konieczne będzie ustanowienie kierownika budowy i prowadzenie dziennika budowy.

Ponadto, bez pozwolenia na budowę, na podstawie tylko zgłoszenia, mają być budowane m.in. kioski i pawilony sprzedaży ulicznej o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m kw., przydomowe schrony oraz ukrycia doraźne o powierzchni użytkowej do 35 m kw. Poprawki wprowadzają też zmiany w zakresie uprawnień budowlanych. Umożliwiają m.in. uzyskanie uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie przez osoby po studiach I stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, po studiach I lub II stopnia na kierunku pokrewnym albo po technikum lub branżowej szkole II stopnia w branży odpowiedniej dla danej specjalności.

Dodatkowo poprawki przesądzają, że uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie będą uprawniać do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w przypadku osób posiadających tytuł zawodowy magistra inżyniera lub inżyniera architekta w odniesieniu do architektury obiektów o kubaturze do 1000 m sześc. zaliczanego m.in. do kategorii I (budynki mieszkalne jednorodzinne), II (budynki służące gospodarce rolnej) i III (inne niewielkie budynki, jak domy letniskowe, budynki gospodarcze); oraz w przypadku osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub tytuł zawodowy technika albo dyplom zawodowy, albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika - w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m sześc. w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej.

Zgłoszone poprawki do projektu ustawy o NABE dotyczą też zmian w ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych (tzw. specustawa mieszkaniowa). Uchylają one m.in. wymóg określenia w inwestycji mieszkaniowej minimalnej liczby miejsc postojowych wynoszącej co najmniej 1,5-krotność liczby mieszkań przewidzianych do realizacji, a w przypadku inwestycji w zabudowie śródmiejskiej - minimalnej liczby miejsc postojowych co najmniej równej liczbie mieszkań przewidzianych do realizacji.

Kolejne poprawki dotyczą zapowiadanego przez rząd wykupu lokali z programu Mieszkanie Plus. Określają m.in. osoby uprawnione do wykupu i jego zasady. Będzie możliwe "dojście do własności" z dopłatą państwa do rat ceny sprzedaży mieszkania. Dopłaty będą przysługiwać przez nie więcej niż 300 rat.

Określono też maksymalny limit środków budżetu państwa na sfinansowanie dopłat do rat ceny sprzedaży mieszkania. W 2024 r. będzie to 16,1 mln zł, w 2025 r. 18,9 mln zł, w kolejnych latach po 20 mln zł.

Projekt ustawy o NABE wraz z poprawkami z zakresu budownictwa został skierowany do trzeciego czytania (głosowania).(PAP)

kmz/ pad/

Źródło:PAP
Tematy
Najlepsze konta premium dla tych, którzy chcą czegoś więcej

Najlepsze konta premium dla tych, którzy chcą czegoś więcej

Komentarze (1)

dodaj komentarz

Powiązane: Budowa domu

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki