REKLAMA

PYLON: Pylon S.A. - zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pylon S.A.

2020-09-18 11:23
publikacja
2020-09-18 11:23
Emitent informuje iż Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie § 17 punkt 1 oraz § 20 punkt 1 Statutu Spółki Pylon S.A. odwołało z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pylon S.A. Panią Jolantę Srebnicką. Następnie Ph „Maks” Sp. z o.o. na podstawie § 17 punkt 1 oraz § 20 punkt 1 Statutu Spółki Pylon S.A. powołało na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pylon S.A. Panią Barbarę Jujka

1.Imię i Nazwisko:

Barbara Jujka

2.Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pani Barbara Jujka specjalizuje się w rachunkowościach i finansach.
Pełniła obowiązki Głównej Księgowej. Posiada głęboką wiedzę i doświadczenie w zakresie ekonomi oraz działalności gospodarczej.

3.Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

Pani Barbara Jujka nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

4.wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,

brak

5. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Barbara Jujka nie została skazana za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Barbara Jujka nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pani Barbara Jujka pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7. informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Pani Barbara Jujka nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

Pani Barbara Jujka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna: Par. 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki