0,1000 zł
-2,91% -0,0030 zł
JRC GROUP S.A. (JRC)

Komunikaty spółki - JRCGROUP

JRC Group S.A. - raport za III kwartał 2023 roku JRC GROUP Spółka Akcyjna
Zmiana stanu posiadania
Dofinansowanie EU: uzyskaniu pozytywnej oceny w ramach projektu Działanie Ścieżka SMART FENG.01.01-IP.02-001/23/2023.
Informacja dotycząca aktualnej struktury akcjonariatu Emitenta
Zmiana stanu posiadania
Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Projekt "Pylon Audio Amethyst" otrzymuje dofinansowanie w ramach Programu FENG 2021-2027, Działanie 2.32 "Kredyt technologiczny",
Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką Takityle sp. z o.o.
Przedterminowa spłata kredytu inwestycyjnego na zakup nieruchomości
JRC Group S.A. - raport za II kwartał 2023 roku
Podwyższenie kapitału zakładowego, emisja akcji oraz zmiana treści statutu Emitenta
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (28 lipca 2023) JRC Group S.A.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.07.2023 roku JRC Group Spółka Akcyjna
Zakończenie subskrypcji akcji serii Y
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.