0,1155 zł
5,48% 0,0060 zł
JRC GROUP S.A. (JRC)

Akcjonariat - JRCGROUP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 6 721 846,131 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 58 197 802 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 772 408
Liczba głosów na WZA: 58 197 802 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35,69%
Kapitał akcyjny: 5 819 780,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 772 408
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35,69%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 64,31%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jujka Mateusz 6 354 016 (10,91%) 6 354 016 (10,91%) 2021-04-10 -
Przedsiębiorstwo Handlowe Maks sp. z o.o. 5 657 447 (9,71%) 5 657 447 (9,71%) 2022-04-08 -
Hemp & Health SA 5 420 111 (9,31%) 5 420 111 (9,31%) 2020-09-03 REV, GAR
Takityle sp. z o.o. 3 340 834 (5,74%) 3 340 834 (5,74%) 2020-09-03 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2010-12-22 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-07-10
2011-05-13
seria B - Jolanta Srebnicka, Sebastian Kossak 2011-09-28 500 000
50 000,00
0,10 0,10 1 500 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-07-10
2012-03-29
seria C - subskrypcja prywatna 2011-09-28 900 000
90 000,00
0,10 0,10 2 400 000
240 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-07-10
2012-03-29
seria D - subskrypcja prywatna 2011-09-28 2 750 000
0,10 5 150 000
515 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-07-10
2012-03-29
seria E - subskrypcja prywatna 2012-09-03 1 825 640
365 128,00
0,10 0,20 6 975 640
697 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-07-10
2013-05-11
seria G - prawo poboru 1:1 2014-05-07 6 617 054
1 323 410,80
0,10 0,20 13 592 694
1 359 269,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-29
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2014-05-07 1 500 000
150 000,00
0,10 0,10 15 092 694
1 509 269,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-04
seria H - prawo poboru 1:1 2016-06-30 13 536 038
2 977 928,36
0,10 0,22 28 628 732
2 862 873,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-09
seria I - subskrypcja prywatna 2018-01-26 3 692 498
812 349,56
0,10 0,22 32 321 230
3 232 123,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-29
seria J - subskrypcja prywatna 2018-08-30 285 680
62 849,60
0,10 0,22 32 606 910
3 260 691,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-13
seria T - emisja połączeniowa: akcjonariusze Tonemine sp. z o.o. 2020-05-26 15 590 887
0,10 48 197 797
4 819 779,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-03
seria U - subskrypcja prywatna 2022-04-22 10 000 005
1 500 000,75
0,10 0,15 58 197 802
5 819 780,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-10-22
zmiana oznaczenia serii akcji: seria W i U 2022-04-22
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-10-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2022-04-22 -7
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 15:1 2022-04-22
1,50
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Pylon SA na JRC Group SA 2022-10-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-11-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Przedsiębiorstwo Handlowe Maks sp. z o.o. 5 657 447 (-2 340 183) 11,73 (-4,86) 5 657 447 (-2 340 183) 11,73 (-4,86) 2022-04-08
Przedsiębiorstwo Handlowe Maks sp. z o.o. 7 997 630 (-3 231 769) 16,59 (-6,71) 7 997 630 (-3 231 769) 16,59 (-6,71) 2021-04-10
Jujka Mateusz 6 354 016 (3 187 905) 13,18 (2,12) 6 354 016 (3 187 905) 13,18 (2,12) 2021-04-10
Takityle sp. z o.o. 3 340 834 6,93 3 340 834 6,93 2020-09-03
Przedsiębiorstwo Handlowe Maks sp. z o.o. 11 229 399 (5 337 522) 23,30 (11,08) 11 229 399 (5 337 522) 23,30 (11,08) 2020-09-03
Hemp & Health SA 5 420 111 11,24 5 420 111 11,24 2020-09-03
Rymaszewski Asset Ltd. 1 476 364 4,57 (-0,59) 1 476 364 4,57 (-0,59) 2020-03-13
Rymaszewski Asset Ltd. 1 476 364 (-1 224 871) 5,16 (-4,28) 1 476 364 (-1 224 871) 5,16 (-4,28) 2020-03-13
Formatpol sp. z o.o. 654 545 (-1 477 955) 2,29 (-5,16) 654 545 (-1 477 955) 2,29 (-5,16) 2019-03-13
Jujka Mateusz ZWZ 3 166 111 11,06 (1,26) 3 166 111 11,06 (1,26) 2018-06-28
Jujka Mateusz ZWZ 3 166 111 9,80 (3,23) 3 166 111 9,80 (3,23) 2018-06-28
Jujka Mateusz ZWZ 3 166 111 (1 855 136) 6,57 (1,99) 3 166 111 (1 855 136) 6,57 (1,99) 2018-06-28
Rymaszewski Asset Ltd. 2 701 235 (789 695) 9,44 (2,76) 2 701 235 (789 695) 9,44 (2,76) 2018-06-18
Przedsiębiorstwo Handlowe Maks sp. z o.o. 5 891 877 (-1 188 758) 12,22 (-2,47) 5 891 877 (-1 188 758) 12,22 (-2,47) 2017-08-14
Przedsiębiorstwo Handlowe Maks sp. z o.o. 7 080 635 (1 188 758) 14,69 (-5,89) 7 080 635 (1 188 758) 14,69 (-5,89) 2017-08-14
Przedsiębiorstwo Handlowe Maks sp. z o.o. 5 891 877 20,58 (2,35) 5 891 877 20,58 (2,35) 2017-08-14
Przedsiębiorstwo Handlowe Maks sp. z o.o. 5 891 877 (2 903 988) 18,23 (7,79) 5 891 877 (2 903 988) 18,23 (7,79) 2017-08-14
Formatpol sp. z o.o. ZWZ 2 132 500 (152 500) 7,45 (-5,67) 2 132 500 (152 500) 7,45 (-5,67) 2017-06-28
Rymaszewski Asset Ltd. 1 911 540 (1 082 185) 6,68 (3,78) 1 911 540 (1 082 185) 6,68 (3,78) 2017-04-10
Przedsiębiorstwo Handlowe Maks sp. z o.o. 2 987 889 (-440 817) 10,44 (-1,54) 2 987 889 (-440 817) 10,44 (-1,54) 2017-04-10
Jujka Mateusz 1 310 975 (-280 000) 4,58 (-7,12) 1 310 975 (-280 000) 4,58 (-7,12) 2017-04-10
Rymaszewski Asset Ltd. 829 355 2,90 829 355 2,90 2017-02-20
Przedsiębiorstwo Handlowe Maks sp. z o.o. 3 428 706 (18 000) 11,98 (-13,11) 3 428 706 (18 000) 11,98 (-13,11) 2017-02-14
Angielczyk Adam 601 672 (-620 661) 3,99 (-4,10) 601 672 (-620 661) 3,99 (-4,10) 2016-08-29
Formatpol sp. z o.o. ZWZ 1 980 000 13,12 (6,20) 1 980 000 13,12 (6,20) 2016-06-30
Formatpol sp. z o.o. ZWZ 1 980 000 (80 000) 6,92 (-7,05) 1 980 000 (80 000) 6,92 (-7,05) 2016-06-30
Przedsiębiorstwo Handlowe Maks sp. z o.o. WZA 3 410 706 25,09 (2,50) 3 410 706 25,09 (2,50) 2015-06-30
Przedsiębiorstwo Handlowe Maks sp. z o.o. WZA 3 410 706 22,59 (10,68) 3 410 706 22,59 (10,68) 2015-06-30
Przedsiębiorstwo Handlowe Maks sp. z o.o. WZA 3 410 706 (-18 000) 11,91 (-13,31) 3 410 706 (-18 000) 11,91 (-13,31) 2015-06-30
Przedsiębiorstwo Handlowe Maks sp. z o.o. 3 428 706 (1 310 000) 25,22 (-5,15) 3 428 706 (1 310 000) 25,22 (-5,15) 2014-08-21
Jujka Mateusz 1 590 975 11,70 (1,16) 1 590 975 11,70 (1,16) 2014-08-21
Jujka Mateusz 1 590 975 10,54 (4,98) 1 590 975 10,54 (4,98) 2014-08-21
Jujka Mateusz 1 590 975 (340 000) 5,56 (-12,37) 1 590 975 (340 000) 5,56 (-12,37) 2014-08-21
Formatpol sp. z o.o. 1 900 000 13,97 (1,39) 1 900 000 13,97 (1,39) 2014-08-21
Formatpol sp. z o.o. 1 900 000 (1 132 681) 12,58 (6,94) 1 900 000 (1 132 681) 12,58 (6,94) 2014-08-21
Angielczyk Adam 1 222 333 8,09 (-0,90) 1 222 333 8,09 (-0,90) 2014-08-21
Angielczyk Adam 1 222 333 8,99 1 222 333 8,99 2014-08-21
Przedsiębiorstwo Handlowe Maks sp. z o.o. 2 118 706 30,37 (14,79) 2 118 706 30,37 (14,79) 2013-10-30
Przedsiębiorstwo Handlowe Maks sp. z o.o. 2 118 706 (-551 294) 15,58 (-22,69) 2 118 706 (-551 294) 15,58 (-22,69) 2013-10-30
Jujka Mateusz 1 250 975 17,93 (8,73) 1 250 975 17,93 (8,73) 2013-10-30
Jujka Mateusz 1 250 975 (-279 025) 9,20 (-12,73) 1 250 975 (-279 025) 9,20 (-12,73) 2013-10-30
Formatpol sp. z o.o. 767 319 5,64 (-5,36) 767 319 5,64 (-5,36) 2013-10-30
Formatpol sp. z o.o. 767 319 11,00 767 319 11,00 2013-10-30
Przedsiębiorstwo Handlowe Maks sp. z o.o. 2 670 000 38,27 2 670 000 38,27 2013-07-10
Krajewski Marek 450 000 6,45 (3,14) 450 000 6,45 (3,14) 2013-07-10
Krajewski Marek 450 000 3,31 450 000 3,31 2013-07-10
Jujka Szymon 350 000 5,01 (2,44) 350 000 5,01 (2,44) 2013-07-10
Jujka Szymon 350 000 2,57 350 000 2,57 2013-07-10
Jujka Mateusz 1 530 000 21,93 1 530 000 21,93 2013-07-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-09-01 Prawo poboru 1:1
2014-06-02 Prawo poboru 1:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.