REKLAMA

PTE po przekształceniu w TFI będą miały ok. 1 mld zł nadwyżkowego kapitału

2020-02-21 15:08
publikacja
2020-02-21 15:08
PTE po przekształceniu w TFI będą miały ok. 1 mld zł nadwyżkowego kapitału
PTE po przekształceniu w TFI będą miały ok. 1 mld zł nadwyżkowego kapitału
fot. im_coco / / Shutterstock

Po likwidacji OFE i przekształceniu Powszechnych Towarzystw Emerytalnych w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, nowe firmy będą miały ok. 1 mld zł wyższe kapitały własne od wymagań ustawowych – wynika z analizy PAP Biznes. Według Małgorzaty Rusewicz, prezes IGTE i IZFiA, nowo powstałe TFI powinny mieć możliwość dystrybucji tych środków do akcjonariuszy w formie dywidendy.

Jak wynika z kwartalnego biuletynu opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, kapitały własne wszystkich PTE wyniosły na koniec 2019 roku 2,42 mld zł i stanowiły niemal 1,6 proc. ich aktywów pod zarządem. Według wyliczeń PAP Biznes, po likwidacji OFE i przekształceniu zarządzających nimi PTE w TFI, wymagania kapitałowe wobec nowych instytucji wynosić będą początkowo ok. 1,5 mld zł, co daje ok. 1 mld zł nadwyżki.

Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, a od początku 2020 r. także szefowa Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oceniła, że nowo powstałe TFI powinny mieć możliwość wypłacenia w formie dywidendy nadwyżki kapitału własnego nad jego wysokość wymaganą ustawą. Ostateczne słowo należeć będzie jednak do UKNF, który każdego roku wydaje rekomendacje dotyczące wypłaty dywidend wobec nadzorowanych instytucji.

"Towarzystwa będą mogły wypłacić dywidendę w tym obszarze, w którym został zmniejszony wymóg. Możliwość ta wiąże się z analizą BION oraz zaleceniami UKNF. Na dzień dzisiejszy trudno jednoznacznie powiedzieć jakie będzie stanowisko urzędu w tej sprawie, ale oceny BION jeśli chodzi o PTE, są wysokie" – mówi Rusewicz.

"Obecnie PTE utrzymują wyższy kapitał własny niż jest wymagany. Dzieje się tak ze względu na konieczność utrzymywania odpowiednich poziomów kapitałów własnych i rekomendacje dotyczące możliwości wypłacania dywidend, które co roku UKNF przekazuje w swoich zaleceniach dla PTE. To, że dziś tak to wygląda, nie znaczy że takie wymogi będą musiały być utrzymywane po przekształceniu PTE w TFI. Wpisanie odpowiednio wysokich poziomów wymogów kapitałowych do ustawy jest już wystarczające" – dodaje.

Projekt ustawy przekształcającej PTE w TFI zakłada, że nowo powstałe towarzystwa będą zobowiązane do utrzymywania dodatkowego, ponad wymagany w ustawie o funduszach inwestycyjnych, kapitału własnego w wysokości 1 proc. różnicy pomiędzy aktywami netto subfunduszy przedemerytalnego i emerytalnego a środkami pochodzącymi z dodatkowych wpłat członków ex-OFE do IKE. Po okresie przejściowym, trwającym do końca 2022 r. wymóg ten zostanie zmniejszony do 0,75 proc.

Zgodnie z regulacjami, działające na krajowym rynku TFI, których aktywa pod zarządzaniem przekraczają 250 mln euro, zobowiązane są do utrzymywania 10 mln euro kapitału własnego. Aktywa każdego z TFI powstałych z PTE będą przekraczały tę kwotę. Z tego wynika, że 10 nowych TFI będzie musiało mieć łączne kapitały w wysokości 100 mln euro, czyli ok. 430 mln zł. Dodatkowe wymagania kapitałowe wynikać będą z wielkości aktywów nowych TFI. Ustawodawca zakłada, że trafi do nich ok. 80 proc. aktywów obecnie znajdujących się w OFE. Dodatkowo aktywa te zostaną pod koniec 2020 roku pomniejszone o 70 proc. opłaty przekształceniowej, która będzie pobierana od aktywów przenoszonych z OFE do nowych funduszy. Uwzględniając te założenia, na koniec 2020 roku, nowe TFI będą miał ok. 110 mld zł aktywów, co oznacza konieczność utrzymania dodatkowego ok. 1,1 mld zł kapitału własnego. Łączne wymagane przez regulacje kapitały wyniosą na koniec 2020 roku ok. 1,5 mld zł.

Może to oznaczać, że w wyniku przekształcenia PTE w TFI, nowe podmioty będą miały kapitały własne o wartości niemal 1 mld zł wyższej niż wynikałoby to z ich obowiązków. Obniżenie wymogu kapitałowego o 0,25 pkt. proc. po 2022 roku może uwolnić kolejne 0,3 mld zł. (PAP Biznes)

kk/ tj/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
druzjan
Ja bym tutaj zachował spokój. Dzięki staraniom rządu aktywa podążą wkrótce razem z indeksem WIG20 na głębokie południe, w kierunku słonecznej Grecji.

Powiązane: Reforma OFE

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki