REKLAMA

PRO-LOG S.A.: udzielenie poręczenia spółce dominującej wobec Emitenta

2019-09-13 12:08
publikacja
2019-09-13 12:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-13
Skrócona nazwa emitenta
PRO-LOG S.A.
Temat
udzielenie poręczenia spółce dominującej wobec Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 12 września 2019 r., Emitent udzielił poręczenia na rzecz spółki XBS LOGISTICS S.A. z siedzibą w Błoniach („Spółka”) – większościowemu akcjonariuszowi Emitenta, do kwoty 2.000.000 złotych w ramach zawarcia przez XBS LOGISTICS S.A. z Powszechną Kasą Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („PKO BP SA”), następujących umów:
• umowy kredytu w rachunku bieżącym;
• umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowej;

Poręczenie jest ważne do dnia:
a) do dnia 11 września 2024 roku tj. 3 lata od daty wygaśnięcia ostatniej gwarancji wystawionej na podstawie umowy ramowej albo
b) do dnia wygaśnięcia wszelkich wierzytelności PKO BP SA wynikających z gwarancji udzielonych przez PKO BP SA na zlecenie Spółki na podstawie umowy ramowej oraz do dnia wygaśnięcia wszelkich wierzytelności PKO BP SA wynikających z kredytu w rachunku bieżącym udzielonego na podstawie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym,
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta wskazuje, iż wynagrodzenie Emitenta z tytułu udzielonego poręczenia będzie wynosiło 1,5 % w skali roku, płatne raz w roku.

Informacja o udzieleniu poręczenia została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta wysokość poręczenia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-13 Jean Francois Faucher Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki