REKLAMA

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zawieszenie notowań akcji Private Equity Managers S.A. w związku z planowanym połączeniem ze spółką MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

2021-06-18 23:38
publikacja
2021-06-18 23:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-18
Skrócona nazwa emitenta
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
Temat
Zawieszenie notowań akcji Private Equity Managers S.A. w związku z planowanym połączeniem ze spółką MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Niniejszym, Zarząd Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do RB 28/2021 Spółki, informuje, iż powziął wiadomość, iż w dniu 18 czerwca 2021 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 631/2021 w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW o poniższej treści:

,,§ 1
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. o zawieszenie obrotu akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem „PLPREQM00011”, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi akcjami - od dnia 21 czerwca 2021 r.

§ 2
Na podstawie § 110 ust. 10 - 12 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:
1) zlecenia maklerskie na akcje spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A., o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 18 czerwca 2021 r. (włącznie), tracą ważność;
2) od dnia zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A., nie będą przyjmowane.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-18 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2021-06-18 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki