REKLAMA

PRIMEBIT GAMES S.A.: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

2022-08-02 19:22
publikacja
2022-08-02 19:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-02
Skrócona nazwa emitenta
PRIMEBIT GAMES S.A.
Temat
Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] informuje, iż w trybie artykułu 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez p. Dariusza Majewskiego [dalej "Akcjonariusz"].

Akcjonariusz poinformował, iż 25.07.2022 r. powziął informację o zarejestrowaniu akcji serii E w KRS Spółki, w związku z którą zwiększył stan posiadanych akcji o 100.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

Przed zarejestrowaniem Akcjonariusz posiadał 1.008.504 akcji i głosów, co stanowiło 15,45% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem aktualnie posiada pośrednio i bezpośrednio 1.108.504 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,15% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki.
Wg oświadczenia Akcjonariusza nie została przez niego zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-02 Sandra Wojnarowicz Prezes Zarządu Sandra Wojnarowicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 500 zł i oszczędzaj na 7% w Banku Millennium

Zyskaj 500 zł i oszczędzaj na 7% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki