REKLAMA
DZIEŃ UE

PRAIRIE MINING LIMITED: Sprawozdanie kwartalne z działalności - marzec 2023

2023-04-28 06:50
publikacja
2023-04-28 06:50
Spis treści:

1. RAPORT

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
230428_-_GRX_Mar_2023_Quarterly_FINAL_Polish.pdf  (RAPORT)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr 10 / 2023
Data sporządzenia: 2023-04-28
Skrócona nazwa emitenta
PRAIRIE MINING LIMITED
Temat
Sprawozdanie kwartalne z działalności - marzec 2023
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KWARTAŁU
Podczas kwartału spółka GreenX zrealizowała Ofertę emisji 12,4 mln nowych akcji zwykłych, pozwalających uzyskać łączne wpływy brutto na poziomie ok. 4,4 mln GBP (ok. 7,7 mln AUD) od nowych i obecnych inwestorów z Wielkiej Brytanii i państw europejskich, oraz od inwestorów w Australii (Oferta); wpływy netto z Oferty zostaną wykorzystane na: o działalność eksploracyjną na Grenlandii; o rozwój biznesu, tzn. w celu wykorzystania i rozwijania korzystnych możliwości rozwoju biznesu w sektorze surowcowym; oraz o na koszty korporacyjne w okresie do wydania wyroku przez Trybunał Arbitrażowy (Trybunał) po niedawnym zakończeniu rozprawy w ramach międzynarodowego postępowania arbitrażowego (Roszczenie) prowadzonego przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

W listopadzie 2022 r. zakończyło się posiedzenie w ramach Postępowania prowadzonego przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Traktatu Karty Energetycznej oraz Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. o Połączona rozprawa arbitrażowa toczyła się przed Trybunałem Arbitrażowym w Londynie zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL; o Roszczenia obejmują odszkodowanie w wysokości 737 mln GBP (1,3 mld AUD/4,0 mld PLN) z tytułu oszacowanej wartości utraconych korzyści oraz poniesionych przez GreenX szkód związanych z projektami Jan Karski i Dębieńsko, a także odsetki od kwoty odszkodowania; o Spółka sfinansowała postępowanie w sprawie Roszczenia dzięki podpisaniu Umowy ws. Finansowania Sporu Sądowego (LFA) w kwocie 12,3 mln USD z Litigation Capital Management (LCM). Spółka wykorzystała 10,4 mln USD z LFA i w obecnym momencie nie oczekuje dalszych istotnych wypłat, ponieważ finansowane koszty związane z Roszczeniem nie są już znaczące.

Saldo środków pieniężnych na 31 marca 2023 r. wynosi 10 mln AUD 2 Spółka GreenX Metals Limited (na giełdzie ASX: GRX, na LSE: GRX) (GreenX lub Spółka) ma przyjemność przedstawić swoje sprawozdanie kwartalne z działalności za okres do 31 marca 2023 r. wraz z informacjami dotyczącymi istotnych zdarzeń po dniu sprawozdawczym.
Załączniki
Plik Opis
230428 - GRX Mar 2023 Quarterly_FINAL_Polish.pdf230428 - GRX Mar 2023 Quarterly_FINAL_Polish.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-04-28 Dylan Browne Sekretarz Spółki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki