REKLAMA

PL GROUP S.A.: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach

2020-10-19 19:57
publikacja
2020-10-19 19:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SC_MF335-1201019192101.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-19
Skrócona nazwa emitenta
PL GROUP S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd PL Group S.A. (Spółka”, „Emitent”) informuje że w dniu 19 października 2020 roku Spółka otrzymała od PL GROUP POLSKA sp. z o. o. zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623;) o zbyciu przez PL GROUP POLSKA sp. z o. o. 1.196.000 akcji Spółki, co doprowadziło do zmniejszenia udziału PL GROUP POLSKA sp. z o. o. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z treścią zawiadomienia PL GROUP POLSKA sp. z o. o., na dzień sporządzania zawiadomienia nie posiada akcji Spółki.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.
Załączniki
Plik Opis
SC_MF335-1201019192101.pdfSC_MF335-1201019192101.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-19 Sebastian Albin Prezes Zarządu Sebastian Albin
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki