0,4100 zł
-2,38% -0,0100 zł
PL GROUP S.A. (PLG)

Akcjonariat - PLGROUP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 8 200 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 20 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 711 000
Liczba głosów na WZA: 20 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,55%
Kapitał akcyjny: 20 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 711 000
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,55%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,45%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Albin Sebastian 12 515 000 (62,58%) 12 515 000 (62,58%) 2020-10-13 -
Pszczoła Michał 1 196 000 (5,98%) 1 196 000 (5,98%) 2020-10-13 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - Maciej Chełmicki 1 350 000
1,00 2 850 000
2 850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - za warranty subskrypcyjne 320 531

KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - akcje założycielskie 2007-07-20 1 500 000
1,00 1 500 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-23
seria C - subskrypcja prywatna 2010-11-02 375 000
600 000,00
1,00 1,60 3 225 000
3 225 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-03-24

seria D - prawo poboru 1:3 2012-05-28 4 919 695
4 919 695,00
1,00 1,00 8 144 695
8 144 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-03
scalenie akcji 10:1 2015-07-19
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji serii B 2016-07-19 -1 350 000

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Rajdy 4x4 SA na PL Group SA 2017-09-14

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-24
seria E - subskrypcja prywatna 2017-09-14 10 187 000
10 187 000,00
1,00 1,00 18 331 695
18 331 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-01
seria F - subskrypcja prywatna 2018-12-28 1 196 000
1 196 000,00
1,00 1,00 19 527 695
19 527 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-29
seria G - subskrypcja prywatna 2018-12-28 472 305
472 305,00
1,00 1,00 20 000 000
20 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-14

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PL Group Sp. z o. o. 0 (-1 196 000) 0,00 (-6,12) 0 (-1 196 000) 0,00 (-6,12) 2020-10-13
Albin Sebastian 12 500 000 (550 700) 62,50 (-2,68) 12 500 000 (550 700) 62,50 (-2,68) 2019-11-12
PL Group Sp. z o. o. 1 196 000 6,12 (0,14) 1 196 000 6,12 (0,14) 2019-07-30
PL Group Sp. z o. o. 1 196 000 5,98 1 196 000 5,98 2019-07-30
Albin Sebastian 11 949 300 (-21 000) 65,18 (-0,12) 11 949 300 (-21 000) 65,18 (-0,12) 2019-03-29
Albin Sebastian 11 970 300 65,30 (4,00) 11 970 300 65,30 (4,00) 2019-03-29
Albin Sebastian 11 970 300 (-9 700) 61,30 (-0,05) 11 970 300 (-9 700) 61,30 (-0,05) 2019-03-29
Albin Sebastian 11 980 000 61,35 (1,45) 11 980 000 61,35 (1,45) 2019-03-29
Albin Sebastian 11 980 000 (124 700) 59,90 (-4,77) 11 980 000 (124 700) 59,90 (-4,77) 2019-03-29
Albin Sebastian wraz z PL Group sp. z o.o. 11 855 300 (1 668 300) 64,67 (9,10) 11 855 300 (1 668 300) 64,67 (9,10) 2018-09-05
Albin Sebastian wraz z PL Group sp. z o.o. 10 187 000 (-1 446 525) 55,57 (-7,89) 10 187 000 (-1 446 525) 55,57 (-7,89) 2017-12-01
Albin Sebastian wraz z PL Group sp. z o.o. 11 633 525 (10 247 086) 63,46 (46,44) 11 633 525 (10 247 086) 63,46 (46,44) 2017-12-01
Bińkowski Emil 205 000 (-1 343 696) 2,52 (-16,49) 205 000 (-1 343 696) 2,52 (-16,49) 2017-09-15
Bińkowska Katarzyna 534 230 6,56 (3,65) 534 230 6,56 (3,65) 2017-09-15
Bińkowska Katarzyna 534 230 2,91 534 230 2,91 2017-09-15
Albin Sebastian 1 386 439 17,02 (9,46) 1 386 439 17,02 (9,46) 2017-09-15
Albin Sebastian 1 386 439 7,56 1 386 439 7,56 2017-09-15
Czapla Dagmara NWZ 427 000 5,24 (2,91) 427 000 5,24 (2,91) 2017-09-14
Czapla Dagmara NWZ 427 000 (19 209) 2,33 (-2,68) 427 000 (19 209) 2,33 (-2,68) 2017-09-14
Bińkowski Emil NWZ 1 548 696 (35 695) 19,01 (0,43) 1 548 696 (35 695) 19,01 (0,43) 2017-09-14
Wealth Bay SA 0 (-1 350 000) 0,00 (-16,58) 0 (-1 350 000) 0,00 (-19,87) 2017-08-18
Bińkowski Emil 1 513 001 18,58 1 513 001 18,58 2017-08-16
Czapla Dagmara 407 791 5,01 407 791 5,01 2017-06-27
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 399 181 (-102 185) 4,90 (-1,26) 399 181 (-102 185) 4,90 (-1,26) 2017-06-14
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 501 366 (-93 400) 6,16 (-1,14) 501 366 (-93 400) 6,16 (-1,14) 2017-06-05
Wealth Bay SA 1 350 000 16,58 1 350 000 19,87 (3,29) 2017-06-02
Wealth Bay SA 1 350 000 (1 335 150) 16,58 (16,58) 1 350 000 (1 335 150) 16,58 (16,58) 2017-06-02
PL Group SA 0 (-1 350 000) 0,00 (-16,57) 0 (-1 350 000) 0,00 2017-06-02
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 594 766 (-242 331) 7,30 (-2,98) 594 766 (-242 331) 7,30 (-2,98) 2017-05-26
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 837 097 (-308 400) 10,28 (-3,78) 837 097 (-308 400) 10,28 (-6,58) 2017-05-25
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 1 145 497 14,06 1 145 497 16,86 (2,80) 2017-05-23
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 1 145 497 (-471 881) 14,06 (-5,80) 1 145 497 (-471 881) 14,06 (-9,74) 2017-05-23
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 1 617 378 (-83 950) 19,86 (-1,03) 1 617 378 (-83 950) 23,80 (-1,24) 2017-05-22
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 1 701 328 (-188 500) 20,89 (-2,31) 1 701 328 (-188 500) 25,04 (-2,77) 2017-05-17
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 1 889 828 (-135 519) 23,20 (-1,67) 1 889 828 (-135 519) 27,81 (-2,00) 2017-05-16
Wealth Bay SA 14 850 0,00 (-0,18) 14 850 0,00 (-0,22) 2017-02-24
Wealth Bay SA 14 850 (-434 014) 0,18 (-5,33) 14 850 (-434 014) 0,22 (-6,38) 2017-02-24
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 2 025 347 (-500 000) 24,87 (-6,14) 2 025 347 (-500 000) 29,81 (-7,36) 2017-02-23
Pałęza Filip 599 450 7,36 599 450 8,82 (1,46) 2017-02-02
Pałęza Filip 599 450 7,36 (4,09) 599 450 7,36 (4,09) 2017-02-02
Pałęza Filip 599 450 (344 355) 3,27 (0,14) 599 450 (344 355) 3,27 (-0,48) 2017-02-02
Pałęza Filip 255 095 3,13 (0,13) 255 095 3,75 (0,75) 2017-01-04
Pałęza Filip 255 095 (-344 905) 3,00 (-4,37) 255 095 (-344 905) 3,00 (-5,83) 2017-01-04
Pałęza Filip 600 000 (-300 000) 7,37 (-3,68) 600 000 (-300 000) 8,83 (-4,42) 2017-01-02
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 2 525 347 (2 511 399) 31,01 (30,84) 2 525 347 (2 511 399) 37,17 (36,97) 2016-01-19
Arcade Finance sp. z o.o. sp.k. wraz ze spółką zależną 2 525 347 31,01 (31,01) 2 525 347 37,17 (37,17) 2016-01-19
Arcade Finance sp. z o.o. sp.k. wraz ze spółką zależną 0 (-2 536 399) 0,00 (-31,14) 0 (-2 536 399) 0,00 (-37,32) 2016-01-19
Pałęza Filip 900 000 11,05 900 000 13,25 2016-01-01
Wealth Bay SA 448 864 (-166 000) 5,51 (-2,03) 448 864 (-166 000) 6,60 (-2,44) 2015-03-12
Wealth Bay SA 614 864 (-200 000) 7,54 (-2,46) 614 864 (-200 000) 9,04 (-2,95) 2015-01-12
Wealth Bay SA 814 864 (-254 000) 10,00 (-3,12) 814 864 (-254 000) 11,99 (-3,74) 2014-12-30
Wealth Bay SA 1 068 864 (-99 000) 13,12 (-1,21) 1 068 864 (-99 000) 15,73 (-1,45) 2014-12-18
Wealth Bay SA 1 167 864 (-828 986) 14,33 (-10,18) 1 167 864 (-828 986) 17,18 (-12,20) 2014-12-15
Wealth Bay SA 1 996 850 (-123 000) 24,51 (-1,51) 1 996 850 (-123 000) 29,38 (-1,81) 2014-12-03
Wealth Bay SA 2 119 850 (-90 000) 26,02 (-1,11) 2 119 850 (-90 000) 31,19 (-1,33) 2014-12-02
Wealth Bay SA 2 209 850 (-100 000) 27,13 (-1,23) 2 209 850 (-100 000) 32,52 (-1,47) 2014-12-01
Wealth Bay SA 2 309 850 (-147 000) 28,36 (-1,80) 2 309 850 (-147 000) 33,99 (-2,16) 2014-11-28
Wealth Bay SA 2 456 850 (-258 000) 30,16 (-3,17) 2 456 850 (-258 000) 36,15 (-3,80) 2014-11-26
Wealth Bay SA 2 714 850 (-85 000) 33,33 (-1,04) 2 714 850 (-85 000) 39,95 (-1,25) 2014-11-20
Wealth Bay SA 2 799 850 (-155 000) 34,37 (-1,90) 2 799 850 (-155 000) 41,20 (-2,28) 2014-11-17
Wealth Bay SA 2 954 850 (-160 000) 36,27 (-1,97) 2 954 850 (-160 000) 43,48 (-2,36) 2014-10-16
Wealth Bay SA 3 114 850 (-280 370) 38,24 (-3,44) 3 114 850 (-280 370) 45,84 (-4,12) 2014-10-09
Arcade Finance sp. z o.o. sp.k. 2 536 399 (14 000) 31,14 (0,18) 2 536 399 (14 000) 37,32 (0,20) 2013-12-12
Arcade Finance sp. z o.o. sp.k. wraz ze spółką zależną 2 522 399 (-87 601) 30,96 (-1,08) 2 522 399 (-87 601) 37,12 (-1,29) 2013-12-12
Wiaderek Alicja 13 948 (-2 610 000) 0,17 (-31,83) 13 948 (-2 610 000) 0,20 (-37,80) 2013-11-26
Arcade Finance sp. z o.o. sp.k. 261000 2 610 000 32,04 (0,04) 2 610 000 38,41 (0,41) 2013-11-26
Arcade Finance sp. z o.o. sp.k. 2 610 000 32,00 2 610 000 38,00 2013-11-26
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 2 623 948 32,00 (-0,21) 2 623 948 38,00 (-0,61) 2013-10-28
Wiaderek Alicja 2 623 948 (-281 497) 32,21 (-3,46) 2 623 948 (-281 497) 38,61 (-4,15) 2013-10-25
Wiaderek Alicja 2 905 445 (-16 543) 35,67 (-0,20) 2 905 445 (-16 543) 42,76 (-0,24) 2013-10-24
Wiaderek Alicja 2 921 988 (-84 583) 35,87 (-1,04) 2 921 988 (-84 583) 43,00 (-1,24) 2013-10-23
Wiaderek Alicja 3 006 571 36,91 3 006 571 44,24 2013-09-06
Wealth Bay SA 3 395 220 (-2 996 498) 41,68 (-36,79) 3 395 220 (-2 996 498) 49,96 (-28,51) 2013-09-06
PL Group SA 1 350 000 16,57 1 350 000 0,00 2013-01-14
Chełmicki Maciej 0 (-1 350 000) 0,00 (-16,57) 0 (-1 350 000) 0,00 (-16,57) 2013-01-14
Wealth Bay SA 6 391 718 (5 298) 78,47 (0,06) 6 391 718 (5 298) 78,47 (0,06) 2012-10-01
Wealth Bay SA 6 386 420 (4 789 815) 78,41 (28,91) 6 386 420 (4 789 815) 78,41 (28,91) 2012-09-03
Wealth Bay SA 1 596 605 49,50 (29,90) 1 596 605 49,50 (29,90) 2012-03-27
Wealth Bay SA 1 596 605 (41 610) 19,60 (-28,61) 1 596 605 (41 610) 19,60 (-28,61) 2012-03-27
Wealth Bay SA 1 554 995 (48 005) 48,21 (1,49) 1 554 995 (48 005) 48,21 (1,49) 2012-03-13
Wealth Bay SA 1 506 990 (6 990) 46,72 (0,21) 1 506 990 (6 990) 46,72 (0,21) 2012-03-12
Wealth Bay SA 1 500 000 46,51 1 500 000 46,51 2012-02-27
Szujecki Dariusz 0 (-750 000) 0,00 (-26,31) 0 (-750 000) 0,00 (-26,31) 2012-02-27
Leszczyński Grzegorz 0 (-750 000) 0,00 (-26,31) 0 (-750 000) 0,00 (-26,31) 2012-02-27
Szujecki Dariusz 750 000 26,31 (3,06) 750 000 26,31 (3,06) 2011-03-15
Szujecki Dariusz 750 000 23,25 750 000 23,25 2011-03-15
Leszczyński Grzegorz 750 000 26,31 (3,06) 750 000 26,31 (3,06) 2011-03-15
Leszczyński Grzegorz 750 000 23,25 750 000 23,25 2011-03-15
Chełmicki Maciej 1 350 000 16,57 (-30,79) 1 350 000 16,57 (-30,79) 2011-03-15
Chełmicki Maciej 1 350 000 47,36 (5,50) 1 350 000 47,36 (5,50) 2011-03-15
Chełmicki Maciej 1 350 000 41,86 1 350 000 41,86 2011-03-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-06-14 Prawo poboru 1:3
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.