0,4480 zł
6,16% 0,0260 zł
PL GROUP S.A. (PLG)

Komunikaty spółki - PLGROUP

Zawarcie umowy najmu powierzchni usługowo-biurowej
Wypowiedzenie umowy najmu zawartej z EP Office 2 sp. z o.o. bez zachowania okresu wy-powiedzenia
Skierowanie przez Emitenta wezwania do zapłaty wobec EP Office 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości należącej do Emitenta
Złożenie oświadczenia wyrażającego zgodę na wykreślenie hipoteki umownej do sądu wieczystoksięgowego
Otrzymanie oświadczenia banku o zgodzie na wykreślenie hipoteki umownej
Zmiana przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości należącej do Emitenta
Piąte wezwanie PL Group S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
Czwarte wezwanie PL Group S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 13 listopada 2020 roku
Trzecie wezwanie PL Group S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
Drugie wezwanie PL Group S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach
Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach pośrednio
Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach
PLGROUP 6,16% 0,45
2021-05-07 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.