WAŻNE

PKNORLEN: Złożenie do Komisji Europejskiej wniosku koncentracyjnego w związku z planowanym przejęciem przez Spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS S.A.

2019-07-03 16:39
publikacja
2019-07-03 16:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-03
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Złożenie do Komisji Europejskiej wniosku koncentracyjnego w związku z planowanym przejęciem przez Spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 3 lipca 2019 roku złożył do Komisji Europejskiej wniosek stanowiący zgłoszenie koncentracji („Wniosek”) w związku z planowanym przejęciem przez Spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Grupa LOTOS”), („Transakcja”).

Złożony dzisiaj przez Spółkę Wniosek inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.

Oprócz przedstawienia stron oraz założeń Transakcji, we Wniosku opisano działalność stron na określonych rynkach właściwych oraz przedstawiono argumentację dotyczącą wpływu Transakcji na konkurencję na tych rynkach. Do Wniosku załączono pakiet dokumentów wewnętrznych obydwu spółek, które mają pozwolić Komisji Europejskiej na zweryfikowanie trafności podnoszonej argumentacji.

Patrz także: raport bieżący nr 26/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku oraz raport bieżący nr 106/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PKN ORLEN submitted to the European Commission a notification for concentration regarding the planned taking capital control indirectly or directly over Grupa Lotos S.A. by PKN ORLEN S.A.Regulatory announcement no 31/2019 dated 3 July 2019PKN ORLEN S.A. (“Company”) hereby informs that on 3 July 2019 it submitted to the European Commission a notification for concentration (“Notification”) regarding the planned taking capital control indirectly or directly over Grupa Lotos S.A. headquartered in Gdansk (“Grupa Lotos”) by PKN ORLEN S.A. (“Transaction”).Notification, submitted today by the Company, initiates the formal proceedings regarding control of concentration.Notification includes, apart from the description of the parties and Transaction assumptions, description of parties activity on the certain markets and presents arguments on the influence of the Transaction on the competition on that markets. There has been enclosed a set of internal documents of both companies, that should allow the European Commission to verify the accuracy of the presented arguments.See also: regulatory announcement no 26/2018 dated 27 February 2018 and regulatory announcement no 106/2018 dated 30 November 2018.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-03 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu
2019-07-03 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki