REKLAMA

PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

2022-11-30 11:41
publikacja
2022-11-30 11:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 68 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-30
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex BET S.A. („Spółka”) powzięła informację o podpisaniu przez 7r S.A. z siedzibą w Krakowie („Inwestor”) umowy uprzednio podpisanej przez Spółkę, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot Umowy: Realizacja obiektów magazynowo - produkcyjnych wraz z biurami oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną oraz Budowa fragmentu drogi lokalnej 022-KD81 wg MPZP 2611 w Gdańsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą („Inwestycja Drogowa”), oraz Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej (tłocznej oraz grawitacyjnej) z przepompownią ścieków z instalacją elektryczną oraz przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej w Gdańsku („Inwestycja Kanalizacji”)

Wartość Umowy: 9% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach), przy czym umowa przyznaje Zamawiającemu możliwość wywołania Inwestycji Drogowej i Kanalizacyjnej, których łączna wartość wynosi 1% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach). Łączna wysokość wynagrodzenia podstawowego i z tytułu wykonania Inwestycji Drogowej i Kanalizacyjnej wynosi 10% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)

Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy: z dniem podpisania Umowy

Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy: 5 września 2023 r.

Okres gwarancji: Umowa przewiduje zróżnicowany okres gwarancji ze względu na zakres robót, przy czym najdłuższy okres wynosi 10 lat

Okres rękojmi: 5 lat

Zabezpieczenie dobrego wykonania: 6% wartości Umowy netto

Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 5% wartości Umowy netto

Limit kar umownych jakie można nałożyć na Spółkę: 12% wartości Umowy netto

Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak

Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: nie dotyczy

Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-30 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu
2022-11-30 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki