REKLAMA

PBGAMES: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego bez prawa poboru

2021-11-29 16:18
publikacja
2021-11-29 16:18
Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 439.549 zł w drodze emisji 4.395.490 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Zarząd wyłączył w całości prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna została ustalona na poziomie 0,10 zł [dziesięć groszy] za każdą akcję. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od 1.01.2021 r. Emisja serii E zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, a oferta zostanie skierowana do osób wskazanych przez Zarząd. Zarząd zamierza zaoferować akcje pracownikom i współpracownikom Spółki oraz podmiotom współpracującym. Emisja zostanie objęta za wkłady pieniężne.

Cena emisyjna akcji serii E oraz pozbawianie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wymaga zgody Rada Nadzorczej.

Spółka ma nadzieję, iż zaoferowanie akcji pracownikom oraz podmiotom współpracującym wpłynie pozytywnie na konsolidację zespołu wokół realizowanych projektów.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki