REKLAMA

Wyniki Orange Polska powyżej oczekiwań

2020-04-28 17:24, akt.2020-04-28 18:34
publikacja
2020-04-28 17:24
aktualizacja
2020-04-28 18:34

Orange Polska wypracował w pierwszym kwartale 676 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu (tzw. EBITDAaL), o 6 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że spółka osiągnie wynik na poziomie 646,3 mln zł.

fot. Krystian Maj / / FORUM

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich ankietowanych przez PAP Biznes wobec zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu wahały się w przedziale 635-660 mln zł.

Spółka potrzymała cel wzrostu EBITDAaL w 2020 roku.

Przychody Orange Polska wyniosły 2,804 mld zł i były o 2,1 proc. wyższe od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes, których średnia wynosiła 2,746 mld zł (w przedziale 2,727-2,784 mld zł). Przychody wzrosły rok do roku o 0,9 proc.

Przychody ze świadczonych usług pakietowych, komórkowych i internetowych zwiększyły się o 3,3 proc. rok do roku - w poprzednich dwóch kwartałach przychody te rosły po 1,4 proc. rdr.

"Przyczyniła się do tego głównie poprawa trendu ARPO, będąca efektem strategii 'więcej za więcej'" - napisano w komunikacie spółki.

Przychody z usług IT i integracyjnych wzrosły o 59 proc., na co złożył się wzrost organiczny o 33 proc. oraz konsolidacja wyników przejętej spółki BlueSoft (wpływ w wysokości 38 mln zł w pierwszym kwartale).

Orange Polska podało, że przychody ze sprzedaży sprzętu zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 17 proc., głównie w wyniku zamknięcia w marcu znacznej części punktów sprzedaży.

Koszty pośrednie grupy spadły w pierwszym kwartale o 4,4 proc. rok do roku.

"Do tego spadku przyczyniły się głównie dalsze oszczędności na kosztach reklamy i promocji, kosztach ogólnych oraz kosztach usług zewnętrznych związanych z obsługą klientów" - napisano w komunikacie.

Organiczne przepływy pieniężne Orange Polska w pierwszym kwartale wyniosły minus 78 mln zł wobec minus 99 mln zł przepływów rok wcześniej.

"Ekonomiczne" nakłady inwestycyjne (pomniejszone o wpływy ze sprzedaży aktywów) wyniosły 343 mln zł, o 23,9 proc. mniej niż rok wcześniej. W pierwszym kwartale spółka doprowadziła swoją sieć światłowodową do 189 tys. gospodarstw domowych - na koniec marca dostęp do sieci miało 4,39 mln gospodarstw domowych, z których 564 tys. było klientami Orange Polska (12,8 proc. podłączonych do sieci).

Zyski grupy ze sprzedaży aktywów wyniosły w pierwszym kwartale 10 mln zł. Rok wcześniej było to 5 mln zł.

Orange Polska pozyskał w pierwszym kwartale 152 tys. klientów usług telefonii komórkowej netto - na koniec marca baza operatora składała się z 15,436 mln kart SIM. W minionym kwartale Orange Polska przybyło netto 105 tys. kart SIM w segmencie komórkowych usług abonamentowych. W segmencie usług pre-paid firma pozyskała netto 48 tys. kart SIM.

Średnie miesięczne przychody operatora z oferty (ARPO) usług komórkowych spadły w pierwszym kwartale, drugi kwartał z rzędu, o 0,5 zł do 19,5 zł.

Na koniec pierwszego kwartału operator dostarczał 2,616 mln usług internetu szerokopasmowego, co oznacza kwartalny wzrost o 9 tys. usług. Średnie miesięczne przychody Orange Polska z oferty (ARPO) usług stacjonarnego internetu wzrosły w pierwszym kwartale o 0,7 zł do 56,7 zł. Był to trzeci wzrostowy kwartał z kolei.

Kwartalne przyłączenia usług na sieci światłowodowej wyniosły 44 tys. i były drugimi najwyższymi w historii grupy, po czwartym kwartale 2019 roku. Na koniec marca z internetu światłowodowego Orange Polska korzystało 564 tys. klientów.

Liczba klientów detalicznych usług pakietowych wzrosła do 1,387 mln. Kwartalny wzrost liczby klientów wyniósł 18 tys. Średnie miesięcznie przychody z usług pakietowych (ARPO) dla klientów indywidualnych wzrosły o 2 zł do 104,8 zł.

 Wyniki Orange Polska w pierwszym kwartale z konsensusem PAP Biznes i wynikami poprzednich okresów:
1Q2020 wyniki kons. różnica r/r q/q
Przychody 2804,0 2746,4 2,1% 0,9% -6,5%
EBITDAaL * 676,0 646,3 4,6% 6,0% 5,1%
EBIT 87,0 68,4 27,2% 22,5% -156,1%
zysk netto j.d. -36,0 -17,7 - - -
marża EBITDA 24,1% 23,5% 0,58 1,14 2,67
marża EBIT 3,1% 2,5% 0,62 0,55 8,27
marża netto -1,3% -0,6% -0,64 -1,21 4,92

* począwszy od 2020 roku grupa zmieniła definicję EBITDAaL - pozycja nie uwzględnia obecnie wpływów ze sprzedaży aktywów

kuc/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (1)

dodaj komentarz
heimir
Kto inwestuje w tego francuskiego giganta kolonizującego nasz kraj od lat, który znany jest z fatalnego poziomu obsługi i klientów głównie w wieku emerytalnym?

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki