REKLAMA

Wyniki Orlenu za trzeci kwartał 2021 w górę m.in. dzięki wyższym cenom ropy

2021-10-28 07:24, akt.2021-10-28 10:15
publikacja
2021-10-28 07:24
aktualizacja
2021-10-28 10:15
Wyniki Orlenu za trzeci kwartał 2021 w górę m.in. dzięki wyższym cenom ropy
Wyniki Orlenu za trzeci kwartał 2021 w górę m.in. dzięki wyższym cenom ropy
fot. DarwelShots / / Shutterstock

Oczyszczona EBITDA LIFO grupy PKN Orlen w trzecim kwartale 2021 roku wyniosła 4,1 mld zł - podała spółka w prezentacji wynikowej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniesie 3,55 mld zł.

Zysk netto PKN Orlen wyniósł w trzecim kwartale 2,92 mld zł wobec konsensusu na poziomie 2,34 mld zł. Przychody ze sprzedaży wzrosły rdr o 52 proc. do 36,4 mld zł. Konsensus zakładał, że przychody sięgną 32,6 mld zł.

"Znaczące wzrosty odnotowały wszystkie segmenty naszej działalności, poza detalicznym, który obciążyły wyższe koszty prowadzenia biznesu, w tym wyższe ceny ropy czy kurs dolara. Budujemy koncern multienergetyczny o zdywersyfikowanych źródłach przychodów i zysków. To pozwala nam elastycznie reagować na wyzwania rynkowe i gwarantuje stabilność finansową, a co za tym idzie możliwość realizowania kolejnych kluczowych inwestycji. Temu ma służyć także finalizacja procesu przejęcia Grupy Lotos i PGNiG. Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej, mamy solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, które są tak ważne dla przyszłości Grupy Orlen. Szczególnie w kontekście dalszego wzmacniania naszej pozycji na zagranicznych rynkach" - powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Słownik Inwestora: Orlen i Lotos

Orlen i Lotos to spółki, którym inwestorzy bacznie przyglądają się w trakcie każdego sezonu wyników na GPW. Ich raporty pełne są specyficznych pojęć, które nie zawsze i nie dla wszystkich są jasne. Dlatego też postanowiliśmy stworzyć słownik, w którym gromadzić będziemy związane z branża paliwową terminy, które wymagają dokładniejszego wyjaśnienia.

 Petrochemia, rafineria i energetyka odpowiadały za 75 proc. wyniku Grupy Orlen w trzecim kwartale 2021 r.

Segment petrochemiczny wypracował w trzecim kwartale 1,013 mld zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o ponad 100 proc. rok do roku.

Wynik w obszarze petrochemii jest efektem korzystnego wpływu makro i w efekcie wzrostu marż na olefinach, poliolefinach, PTA i PCW, a także osłabienia złotego względem euro oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego w wysokości 135 mln zł (r/r). 

Segment rafineryjny w trzecim kwartale 2021 roku osiągnął EBIDTA LIFO na poziomie 1,165 mld zł. To wzrost o 1,5 mld zł w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku. To wzrost o 1,5 mld zł w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku.

W trzecim kwartale przerób ropy wzrósł o 1 proc. r/r, do poziomu 8,3 mt, w efekcie czego wykorzystanie mocy produkcyjnych w Grupie Orlen wyniosło 94 proc. przy pełnym wykorzystaniu mocy w Polsce. W tym czasie odnotowano wyższą o 5 proc. sprzedaż, w tym: benzyny o 11 proc., oleju napędowego o 4 proc., JET o 41 proc. i COO o 6 proc., przy niższej sprzedaży LPG o 6 proc.

Na wynik tego obszaru przełożył się dodatni wpływ makro w efekcie wyższego dyferencjału Brent/Ural, wzrostu marż na lekkich i średnich destylatach, osłabienia złotego względem dolara oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego w wysokości 159 mln zł (r/r). Efekty te zostały ograniczone ujemnym wpływem spadku marż na ciężkich frakcjach, wyższych kosztów zużyć własnych w wyniku wzrostu cen ropy oraz transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne na skutek wzrostu notowań ropy i produktów.

Segment energetyki wypracował EBITDA na poziomie 1,042 mld zł, w którym 717 mln zł to wynik Grupy Energa. W tym czasie łączna produkcja w grupie Orlen wyniosła 3 TWh energii elektrycznej oraz 9 TWh ciepła, z czego ok. 60 proc. pochodziło z OZE oraz jednostek zasilanych gazem. Wyższa o 6 proc. (r/r) produkcja energii elektrycznej spowodowana była głównie wzrostem produkcji elektrowni Ostrołęka, elektrowni wodnej Włocławek oraz wzrostem mocy wytwórczych w energetyce wiatrowej o ponad 0,1 GWe. 

Segment detaliczny wypracował wynik EBITDA na poziomie 948 mln zł, niższy o 8 proc. rok do roku. Wynik obciąża spadek marż paliwowych na polskim rynku, przy ich wzroście na rynku czeskim i niemieckim oraz porównywalnym poziomie na rynku litewskim. Segment detaliczny w Polsce odpowiada obecnie za 15 proc. wyniku EBITDA całego koncernu.

Wolumeny sprzedaży detalicznej w całej Grupie Orlen spadły o 1 proc. (r/r), w tym niższa o 2 proc. była sprzedaż oleju napędowego i o 5 proc. LPG, przy wyższej o 1 proc. sprzedaży benzyny. Jednocześnie koncern odnotował wzrost marż pozapaliwowych na wszystkich tych rynkach.

Na koniec trzeciego kwartału w sieci detalicznej grupy Orlen funkcjonowały 2852 stacje paliw, co oznacza wzrost o 12 obiektów (r/r). 

W trzecim kwartale 2021 roku segment wydobycia osiągnął rekordowy wynik EBITDA na poziomie 130 mln zł, co oznacza niemal 3-krotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Było to spowodowane głównie dodatnim wpływem makro w efekcie wzrostu notowań wszystkich węglowodorów, czyli: ropy, gazu i kondensatu gazowego, przy porównywalnym wpływie transakcji zabezpieczających.

W tym czasie średnie wydobycie wzrosło o 0,2 tys. boe/d i wyniosło 17 tys. boe/d, w tym: 1 tys. boe/d w Polsce i 16 tys. boe/d w Kanadzie. W Polsce w ramach zagospodarowania aktywów prowadzono prace na projektach Miocen, Edge oraz projektach realizowanych z PGNiG. Rozpoczęto wiercenie otworu Pruchnik-OU1 (projekt Miocen), a także kontynuowano prace projektowe i przygotowawcze dla wiercenia przyszłych otworów (projekt Płotki). W ramach prac sejsmicznych zrealizowano prace interpretacyjne zdjęcia sejsmicznego Koczała-Miastko 3D (projekt Edge). W Kanadzie, w projekcie Kakwa, rozpoczęto wiercenie nowego otworu i przygotowania do wiercenia kolejnych otworów. Z kolei w projekcie Ferrier zakończono wiercenie oraz przeprowadzono zabiegi szczelinowania na dwóch nowych odwiertach oraz uruchomiono wydobycie.

Grupa Orlen w trzecim kwartale 2021 roku wygenerowała przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 4,3 mld zł. Jednocześnie koncern zmniejszył dług netto o 0,5 mld zł do 11,4 mld zł.

Po trzech kwartałach wydatki inwestycyjne Orlenu wyniosły 6,6 mld zł. W całym 2021 roku mają one wynieść 9,5 mld zł, w tym na rozwój ma trafić 5 mld zł, a na utrzymanie 4,5 mld zł.

Zgodnie z harmonogramem, realizowano inwestycje m.in. w biorafinerii Orlen Południe w Trzebini, gdzie w listopadzie zostanie oddana do użytku największa w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego, której zdolności produkcyjne wyniosą 30 tys. ton glikolu rocznie. Koncern ogłosił także rozpoczęcie jeszcze w tym roku budowy instalacji pogłębionego przerobu ropy w rafinerii Możejki na Litwie. Dzięki realizacji tego projektu uzysk produktów wysokomarżowych wzrośnie o 12 pp, co przełoży się na wzrost EBITDA o ok. 300 mln zł rocznie. Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec 2024 roku. Z kolei w Płocku rozpocznie się budowa instalacji HVO, pozwalająca na wdrożenie na skalę przemysłową technologii polegającej na uwodornieniu oleju rzepakowego, oleju posmażalniczego (UCO) lub ich mieszanki. Produkt końcowy będzie stosowany jako dodatek do oleju napędowego lub paliwa lotniczego JET. Realizacja inwestycji, której wartość szacowana jest na ok. 600 mln zł, planowana jest w połowie 2024 roku. 

Wyniki PKN Orlen w trzecim kwartale 2021 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP i wyników poprzednich okresów. Dane w mln PLN

3Q2021 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2021 rdr
Przychody 36442 32585 12% 52% 24% 90427 44%
EBITDA 5156 4655 11% 131% 24% 12858 88%
EBITDA LIFO skor. 4100 3552 15% 102% 28% 9106 51%
EBIT 3828 3412 12% 265% 34% 8925 147%
zysk netto j.d. 2928 2342 25% 332% 31% 7026 191%
marża EBITDA 14,1% 14,1% 0,08 4,82 -0,02 14,2% 2,02
marża EBIT 10,5% 10,5% 0,00 6,12 0,80 9,9% 3,38
marża netto 8,0% 7,2% 0,84 5,20 0,41 7,8% 4,39
Wyniki PKN Orlen w trzecim kwartale 2021 roku w podziale na segmenty (dane w mln zł)
Wyniki - podział na segmenty 3Q2021 3Q2020 różnica 2Q2021 różnica


Rafineria


Przychody 24231 14105 72% 18083 34%
EBITDA LIFO 1162 -370 -- 279 316%
EBITDA 2022 -98 -- 1202 68%
EBIT LIFO 824 -53 -- -653 --
EBIT 1684 -383 -- 870 94%


Petrochemia


Przychody 5177 3144 65% 3393 53%
EBITDA LIFO 1013 501 102% 1021 -1%
EBITDA 1043 498 109% 1061 -2%
EBIT LIFO 772 277 179% 788 -2%
EBIT 802 274 193% 828 -3%


Energetyka


Przychody 4703 4306 9% 4425 6%
EBITDA 1044 1021 2% 1172 -11%
EBIT 646 644 0% 773 -16%


Detal


Przychody 11727 8565 37% 9809 20%
EBITDA 946 1033 -8% 824 15%
EBIT 743 857 -13% 625 19%


Wydobycie


Przychody 210 117 79% 184 14%
EBITDA 130 54 141% 60 117%
EBIT 50 -18 -- -22 --


Funkcje korporacyjne


Przychody 258 144 79% 278 -7%
EBITDA -32 -347 -91% -235 -86%
EBIT -100 -395 -75% -303 -67%
RAZEM


Przychody 36442 23918 52% 29423 24%
EBITDA LIFO 4266 1970 117% 3206 33%
EBITDA 5153 2245 130% 4084 26%
EBIT LIFO 2935 790 272% 1808 62%
EBIT 3825 1507 154% 2771 38%

Wyniki z podziałem na zagraniczne spółki z grupy kapitałowej

ORLEN LIETUVA
mln PLN 3Q2021 3Q2020 różnica 9M21 9M20 różnica
Przychody 5 647 2891 95% 12867 8200 57%
EBITDA LIFO 127 -158 -- 129 -563 -123%
EBITDA 174 -41 -- 299 -576 -152%
EBIT 132 -78 -- 181 -687 -126%
wynik netto 112 -54 -- 154 -551 -128%

* Wzrost przychodów ze sprzedaży (r/r) w efekcie wzrostu notowań produktów i wyższych wolumenów sprzedaży w segmencie rafineryjnym.

* Spółka zanotowała wzrost wykorzystania mocy rafineryjnych o 4 pp (r/r).

* Wzrost uzysku paliwo 6 pp (r/r) w rezultacie wyższego udziału rop niskosiarkowych w strukturze przerobu oraz dodatkowego przerobu półproduktów z zapasów.

* EBITDA LIFO wyższa o 285 mln zł r/r głównie w efekcie pozytywnego wpływu makro, w tym głównie dyferencjału B/U, marż na lekkich i średnich destylatach, wyższych marż handlowych i wykorzystania historycznych warstw zapasów. Dodatkowo, brak ujemnego wpływu przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) z trzeciego kwartału 2020 roku w wysokości 51 mln zł r/r.

* Wydatki inwestycyjne spółki w trzecim kwartale wyniosły 37 mln zł, a narastająco od początku roku 168 mln zł.

GRUPA UNIPETROL
mln PLN 3Q2021 3Q2020 różnica 9M21 9M20 różnica
Przychody 6 416 3795 69% 16439 10343 59%
EBITDA LIFO 425 -93 -- 855 -96 --
EBITDA 500 31 1513% 1309 -249 --
EBIT 253 -163 -- 582 -847 --
wynik netto 203 -125 -- 430 -686 --

* Wzrost przychodów ze sprzedaży (r/r) w efekcie wyższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz wyższych wolumenów sprzedaży.

* Porównywalny poziom wykorzystania mocy rafineryjnych (r/r). Wyższy uzysk paliw o 3 pp (r/r) w rezultacie wyższego udziału rop niskosiarkowych w strukturze przerobu oraz mniejszego zakresu postojów remontowych w porównaniu do zeszłego roku.

* EBITDA LIFO wyższa o 518 mln zł (r/r) w efekcie dodatniego wpływu makro, w tym głównie dyferencjału B/U, marż na lekkich i średnich destylatach oraz olefinach, poliolefinach i PCW. Dodatkowo, pozytywny wpływ wyższych wolumenów w petrochemii i detalu, wykorzystania historycznych warstw zapasów oraz wzrostu marż handlowych na produktach petrochemicznych przy ujemnym wpływie wyższych kosztów CO2 oraz kosztów ogólnych i kosztów pracy.

* Wydatki inwestycyjne spółki w trzecim kwartale wyniosły 415 mln zł, a narastająco od początku roku 956 mln zł.

GRUPA ENERGA
mln PLN 3Q2021 3Q2020 różnica 9M21 9M20 różnica
Przychody 3 317 3013 10% 9986 9108 10%
EBITDA 692 501 38% 2109 1556 36%
EBIT 425 238 79% 1304 771 69%
wynik netto 295 85 247% 963 -682 --

* Wzrost przychodów ze sprzedaży (r/r) w efekcie wyższych przychodów linii biznesowej wytwarzanie (wyższa produkcja energii w Elektrowni Ostrołęka, wyższe ceny sprzedaży energii oraz wdrożenie rynku mocy od 2021 r.) oraz linii biznesowej sprzedaż (wzrost cen sprzedaży energii na rynku hurtowym).

* EBITDA wyższa o 191 mln zł (r/r) w efekcie wzrostu EBITDA linii biznesowej sprzedaż (efekt niskiej bazy - obowiązywanie w 2020 r. „niekorzystnej” dla spółki taryfy Prezesa URE dla gospodarstw domowych oraz pandemia - realizacja straty na wyprzedaży nadwyżek energii) oraz ogólnej poprawy rentowności sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2021 r.

* Wydatki inwestycyjne spółki w trzecim kwartale wyniosły 420 mln zł.

(PAP Biznes)

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (35)

dodaj komentarz
serina
Wielu osobom nie podoba sie to, że Orlen jest teraz zarządzany we właściwy sposób. Wystarczy przypomnieć jak rządzili poprzednicy i jak wyglądała sytuacja tej spółki, teraz jest prezes ,który potrafi świetnie prowadzić interesy i co niektórym to bardzo koliduje.
jas2
Szkoda, że zostało tylko kilka polskich firm (Orlen, PZU, PKOBP, PGNiG, Azoty, KGHM, PGE i parę innych.)

Takich firm były tysiące ale 95% z nich, sprzedali Balcerowicz z Lewandowskim, Buzkiem i Tuskiem.

Gdyby nie to, już dawno wyprzedzilibyśmy Niemców.
men24a
Napisz mi o państwowych firmach z USA czy Niemiec ?

W usa w latach 30 nakazano podział firmy-giganta Standard Oil dzieki temu powstało 5 mniejszych firm które działają do dzisiaj. Tak samo było z gigantem telekomunikacyjnym AT&T powstały 4 firmy i są do dzisiaj.Dla konsumentów lepiej jest gdy w branży działa
Napisz mi o państwowych firmach z USA czy Niemiec ?

W usa w latach 30 nakazano podział firmy-giganta Standard Oil dzieki temu powstało 5 mniejszych firm które działają do dzisiaj. Tak samo było z gigantem telekomunikacyjnym AT&T powstały 4 firmy i są do dzisiaj.Dla konsumentów lepiej jest gdy w branży działa kilka firm i rywalizuje ze sobą niż jeden moloch.Dużą firmą trudniej zarządzać nie mając konkurentów nie rozwija się nie ulepsza bo nie musi rywalizować o klienta.Tylko aby to wiedzieć potrzeba trochę wiedzy do tego i chociaż odrobinę rozumu
jas2
Jeśli Orlen ma straty, to opozycja grzmi o przekrętach, stratach, nieudolności itd.
Jeśli Orlen ma zyski, opozycja grzmi, że podnosi ceny, żeruje na klientach itd.
Jakby się nie obrócić - zawsze d**a z tyłu.
friedens
PiS szykuje się do obniżki stóp procentowych lub do niepodwyższania ich. Dopiero wtedy bedą podwyżki cen paliwa, bo złoty runie.
molenda333
Nie przesadzajmy ,że to dzięki cenom, przecież Orlen ma również inne inwestycje, a w Polsce ceny paliw należą do najniższych. Orlen się rozwija już od dłuższego czasu ,więc nic dziwnego ze osiąga tak dobre wyniki.
langdon25
Szanowna Redakcja

Napisała że wyniki Omajtka lepsze tylko dzięki wyższym cenom.

Skąd taka złośliwość i brak szacunku dla ogromnych rzec by można sasinowych talentów biznesowych prezesa pcimia i orlenu daniela O ?

Proszę o pisemne wyjaśnienia .

Kartofel.
deflandre
No to czekam na wyższe ceny akcji.
sel
PO nigdy nie pozwoliło tak okradać Polaków na paliwie..
anty12
Odmowie zdrowaske za Omajtka. Gdyby nie on benzyna kosztowala by 7 ziko a Orlen i Omajtek mialby jeszcze wiecej pieneidzy. O ladkawy Panie dziekuje CI za wahe za 6 ziko gdzie barylka jest polowe tansza niz za Tuska.

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki