REKLAMA

Ważne daty dla przedsiębiorców. Obowiązki podatkowe i księgowe w lipcu 2022 r.

Ewelina Czechowicz2022-07-01 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2022-07-01 06:00

Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba pamiętać o ważnych terminach i wypełnianiu obowiązków względem urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy zapłacie podatków i opłat lokalnych. Wskazujemy najważniejsze terminy, które przypadają w lipcu 2022 roku, oraz informujemy o istotnych zmianach w prawie, które wchodzą w życie.

Ważne daty dla przedsiębiorców. Obowiązki podatkowe i księgowe w lipcu 2022 r.
Ważne daty dla przedsiębiorców. Obowiązki podatkowe i księgowe w lipcu 2022 r.
fot. Dominik Pisarek / / FORUM

"Polski ład" – kolejne zmiany od 1 lipca 2022 r. 

Już od lipca czeka nas sporo zmian w PIT. Wszystko za sprawą zmian wprowadzonych dla ratowania "Polskiego ładu". Ustawodawca zdecydował się na sporą korektę ustawy o PIT. Obniżka PIT, zmiany w składce zdrowotnej i likwidacja ulgi dla klasy średniej to najważniejsze z nich. Najważniejsze zmiany:

1. Zmiana stawki PIT za 2022 r.

W związku z poprawkami do "Polskiego ładu" zostanie obniżona stawka podatku PIT z 17% na 12%. Zmiana ta spowoduje liczenie zaliczek w PIT na nowych zasadach.

Reklama

2. 30 000 zł kwoty wolnej od podatku i nowa kwota zmniejszająca podatek

Ustawodawca pozostawił wprowadzoną w styczniu kwotę wolną od podatku na poziomie 30 000 zł, natomiast z uwagi na zmianę wysokości stawki podatkowej (12%) zmianie ulegnie kwota zmniejszająca podatek do 3600 zł. Spowoduje to, że kwota  zmniejszająca podatek u pracowników wynosić będzie 300 zł.

3. Od stycznia 2023 kwota wolna od podatku dla zleceniobiorcy

Od stycznia 2023 roku nie tylko pracownicy, ale również zleceniobiorcy i inne osoby otrzymujące wynagrodzenie za prace wykonywane osobiście, po złożeniu płatnikowi stosownego oświadczenia będą mogli stosować kwotę wolną, odpowiednio:

Własna działalność gospodarcza a podatki

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Własna działalność gospodarcza a podatki

Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

- 1/12 kwoty zmniejszającej tj. 300 zł,

- 1/24 kwoty zmniejszającej tj. 150 zł,

- 1/36 kwoty zmniejszającej tj. 100 zł.

Co ważne, oświadczenie nie będzie musiało mieć formy PIT-2. W oświadczeniu podatnik będzie mógł wskazać, w jakiej wysokości płatnik ma dokonywać potrącenia od podatku.

4. Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Zniknie algorytm, który miał zapewnić rekompensatę za wprowadzenie obciążeń związanych ze składką zdrowotną. Z ulgi będzie można skorzystać za 2022 r., ponieważ fiskus będzie miał obowiązek obliczyć tzw. hipotetyczny podatek z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej i jeżeli okaże się, że podatnik miałby stracić na likwidacji ulgi dla klasy średniej, naczelnik ma obowiązek poinformować podatnika o kwocie nadpłaty w terminie 21 dni od daty złożenia PIT.

5. Zmiana formy opodatkowania

Wprowadzane w trakcie roku zmiany ma zrekompensować możliwość zmiany formy opodatkowania dla niektórych podatników. Zmienić formę opodatkowania będą mogli podatnicy rozliczający się w 2022 r. w sposób liniowy oraz ryczałtowy, przechodząc na skalę podatkową. Co ważne, zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2022 rok nie spowoduje konieczności przeliczania zaliczek w trakcie roku!

Niektórzy przedsiębiorcy będą mogli dokonać zmiany formy opodatkowania w trakcie roku. Taką możliwość zyskają osoby, które jako formę opodatkowania za rok 2022 wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy. Ci podatnicy będą mogli zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne. Zmiany będzie można dokonać do:

 • 30 kwietnia 2023 - przez podatników rozliczających się liniowo lub ryczałtowo,
 • 22 sierpnia 2022 - w przypadku ryczałtowców, którzy na zasadach ogólnych

Zmiana formy opodatkowania ma zastosowanie wyłącznie wobec roku podatkowego 2022. W kolejnych latach podatkowych, przedsiębiorca będzie musiał wybrać formę opodatkowania, jak zwykle, na początku roku.

Zmiany w PIT dla przedsiębiorców i pracodawców od 1 lipca 2022 r. - PIT.pl

6. Odliczenie składki zdrowotnej

Składka zdrowotna nie będzie odliczana przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, w formie ryczałtu lub korzystają z karty podatkowej, będą mogli zaliczyć składkę zdrowotną do koszów działalności. I tak:

 • a) podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym - będą mogli zaliczyć kwoty zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów prowadzenia działalności. Podstawa opodatkowania zostanie obniżona o wysokość zapłaconych składek zdrowotnych, maksymalnie jednak do kwoty 8700 zł rocznie.
 • b) podatnicy płacący ryczałt - będą mogli obniżyć stanowiący podstawę opodatkowania przychód o 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych. Ponieważ dla ryczałtowców najwyższa możliwa do zapłacenia składka zdrowotna wynosi 1007,81 zł, maksymalna kwota pomniejszenia przychodu może wynieść 503,91 zł. W skali roku dzięki tej zmianie ryczałtowcy będą mogli zyskać od 60 do 1028 zł.
 • c) podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej - 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

 7. Składka zdrowotna dla osób współpracujących

Od lipca 2022 roku zmianie ulega zmianie podstawa składki zdrowotnej dla osób współpracujących i wynosi 75% (zamiast 100%) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". W związku z powyższym za osoby współpracujące składka zdrowotna od lipca 2022 roku wyniesie 419,92 zł, w stosunku do poprzednio 559,89 zł.

8. Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w spółce komandytowo-akcyjnej

Od stycznia 2023 roku komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych zostają objęci obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym.

9. Składki związków zawodowych

Zmieniła się wysokość kwoty, o którą można pomniejszyć podstawę opodatkowania w kontekście składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych - z kwoty 300 zł na 500 zł.

10. Zeznania podatkowe podatnicy złożą w jednym terminie - do 30 kwietnia 2023 r.

W ramach Polskiego ładu 2.0 zostanie ujednolicony termin składania rocznego zeznania podatkowego. Po nowelizacji będzie to 30 kwietnia dla wszystkich podatników, niezależnie od formy opodatkowania. Tym samym do końca kwietnia rozliczyć się będą musieli nie tylko podatnicy składający PIT-36 czy 37. Do 30 kwietnia 2023 r. PIT będą musieli złożyć ryczałtowcy i osoby rozliczające się w formie karty podatkowej. 

Wynagrodzenia pracowników po 1 lipca 2022 r. - kto zyska na "Polskim ładzie" 2.0?

Comiesięczne obowiązki pracodawcy

Co miesiąc warto sprawdzić:

 • ważność badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników,
 • zweryfikować ważność szkoleń BHP, 
 • zweryfikować terminy umów o pracę, 
 • zweryfikować obowiązek powiadomienia ZUS-u o zawartych umowach o dzieło (zgłoszenie umowy musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia),
 • daty urodzenia pracowników i zleceniobiorców, którzy podlegają uldze podatkowej dla 26-latków,
 • pracowników i zleceniobiorców, którzy spełniają warunki do zgłoszenia do PPK (zgłoszenie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, dotyczy osób niebędących w PPK),
 • pracowników i zleceniobiorców, którzy spełniają warunki do zgłoszenia do PPK (zgłoszenie w terminie 7 dni po upływie 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, dotyczy osób będących w PPK),
 • czy pracodawca zobligowany jest do wpłat na PFRON – stan zatrudnienia w wysokości co najmniej 25 pracowników i brak pracowników z niepełnosprawnością bądź poziom ich zatrudnienia jest mniejszy od 6% ogólnego stanu zatrudnienia.

Wymiar czasu pracy w lipcu 2022 r.

Wymiar pracy w lipcu wynosi wynosi 168 godzin, co oznacza, że będziemy pracować 21 dni. 

Składki ZUS w lipcu 2022 r.  

Kwota składki zdrowotnej w lipcu 2022 r. będzie opłacana podobnie jak w lutym, marcu i kwietniu i maju. Jej wysokość będzie zależna od dochodu i formy opodatkowania. 

Wysokość składek ZUS na 2022 r. (standardowych)

Rodzaj składki

2022 r.

2021 r.

Zmiana r/r

Zmiana r/r (proc.)

 Składka zdrowotna

zależna od dochodu/formy opodatkowania

381,81 zł

38,11 zł

8,32%

 Składka emerytalna

693,58 zł

615,93 zł

77,65 zł

12,61%

 Składka rentowa

284,26 zł

252,43 zł

31,83 zł

12,61%

 Składka chorobowa

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

12,60%

 Składka wypadkowa

59,34 zł

52,70 zł

6,64 zł

12,60%

 Składka na Fundusz Pracy

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

12,60%

SUMA SKŁADEK ZUS

1 631,20 zł za styczeń 2022 r.  

1 457,49 zł

173,71 zł

11,33%

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Składki ZUS 2022 r. – ryczałt

Dla podatników, którzy rozliczają się ryczałtowo, wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie od wysokości rocznych przychodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • 60 000 zł – składka zdrowotna od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • od 60 do 300 tys. zł – składka zdrowotna od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • od 300 tys. zł – składka zdrowotna od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowców, podobnie jak za pierwszy miesiąc roku dla przedsiębiorców na podatku liniowym i zasadach ogólnych, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2021 r., czyli 6221,04 zł. Liniowcy zapłacą 4,9 proc. składki zdrowotnej, natomiast podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych zapłacą 9 proc.

Łączne składki ZUS na 2022 rok dla firm rozliczających podatek ryczałtem 

Roczne przychody

Składka zdrowotna 2022 r.

Składki ZUS za 2022 r.

Składki ZUS za 2021 r.

Zmiana r/r

Zmiana r/r (proc.)

poniżej 60 000

335,94 zł

1 547,22 zł

1 457,49 zł

89,73 zł

6,16%

od 60 000,01 do 130 000 zł

559,89 zł

1 771,17 zł

1 457,49 zł

313,68 zł

21,52%

powyżej 300 000 zł

1 007,81 zł

2 219,09 zł

1 457,49 zł

761,60 zł

52,25%

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Terminy podatkowe w lipcu 2022 roku

5.07.2022 (czwartek)

W tym dniu trzeba pamiętać o złożeniu deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za czerwiec 2022 r..

7.07.2022 (czwartek)

W tym dniu należy pamiętać o:

 • wpłacie podatku dochodowego w formie karty podatkowej czerwiec 2022 r.;
 • wpłacie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
 • złożeniu deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za czerwiec 2022 r. oraz wpłacie podatku należnego wykazanego w tej deklaracji.

11.07.2022 (poniedziałek)

W tym dniu przypada obowiązek złożenia zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2022 r. 

15.07.2022 (piątek)

To dzień, kiedy należy:

 • włożyć dokumentację rozliczeniowa ZUS DRA oraz opłacić składki za czerwiec2022 r. – obowiązek ten dotyczy spółek kapitałowych (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje;
 • wykonać przelew do instytucji finansowej z tytułu wpłat do PPK obliczonych i pobranych w miesiącu za czerwiec 2022 r.;

20.07.2022 (środa)

W tym dniu przypada termin:

 • zapłaty składek ZUS za czerwiec 2022 r. dla osób, które nie są osobami prawnymi i jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi;
 • wpłaty za czerwiec 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych;
 • zapłaty za czerwiec 2022 r. przez płatników pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • wpłaty za czerwiec 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • wpłaty przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za czerwiec 2022 r.;
 • wpłaty na PFRON za czerwiec 2022 r.

25.07.2022 (poniedziałek)

To ostatni dzień na:

 • zapłatę podatku VAT za czerwiec 2022 r.;
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za czerwiec 2022 r.;
 • przesłanie pliku JPK_V7M za czerwiec 2022 r. (część ewidencyjna);

Podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT są obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencję JPK_VAT łącznie z deklaracją podatkową (JPK_V7M) za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

 • przesłanie pliku JPK_V7K za kwiecień, maj i czerwiec 2022 r. (część deklaracyjna);
 • wpłatę podatku akcyzowego za czerwiec 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za czerwiec 2022 r.

Informację podsumowującą na formularzu VAT-UE składają wszyscy zarejestrowani do celów VAT UE podatnicy, u których występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, bez względu na wysokość obrotów uzyskanych z tego tytułu. Informacje podsumowujące składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania czynności skutkujących obowiązkiem złożenia informacji.

 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec 2022 r.;
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za czerwiec 2022 r.;
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za czerwiec 2022 r.;
 • przekazanie do PEFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2022 r.
Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Polski ład - Niskie podatki

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki