REKLAMA

OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej

2021-09-06 18:02
publikacja
2021-09-06 18:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-06
Skrócona nazwa emitenta
OXYGEN S.A.
Temat
Zawarcie umowy wydawniczej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Oxygen SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Oxygen) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Oxygen, tj. Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: MTG) zawarła z podmiotem z siedzibą w Polsce (dalej: Partner) umowę wydawniczą (dalej Umowa), której przedmiotem jest podjęcie przez Strony odpłatnej współpracy w zakresie wydania, promocji, dystrybucji i świadczenia usług wsparcia gry pt. roboczym „Face Wars” (dalej: Gra) na urządzenia mobilne. Mocą Umowy, Partner udzieli MTG wyłącznej, bezterminowej (wieczystej) licencji na Grę dla celów realizacji przedmiotu Umowy. MTG z kolei zobowiązuje się m.in. do wydania Gry na urządzenia mobilne wraz z dystrybucją (w szczególności na platformach Google Play oraz Apple Store), promocji orz marketingu Gry, zorganizowania oraz administrowania społecznością graczy, a także przeprowadzenia procesu certyfikacji Gry na określone platformy dystrybucyjne oraz jej lokalizacji. Stronom będzie przysługiwać wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy stanowiące udział w przychodach ze sprzedaży Gry, dzielony co do zasady po 50% dla każdej ze Stron.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze Stron przy zachowaniu terminu określonego w Umowie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-06 Edward Mężyk Prezes Zarządu Edward Mężyk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki