REKLAMA

OXYGEN: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki

2020-09-30 19:11
publikacja
2020-09-30 19:11
Zarząd Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30 września 2020 r. podjął w formie Aktu Notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii H i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki (dalej: Uchwała). Mocą Uchwały, kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 8.623.860,10 zł do kwoty nie niższej niż 8.623.860,20 zł i nie wyższej niż 9.123.860,10 zł, tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 500.000,00 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Wszystkie akcje serii H zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta akcji serii H skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych na państwo członkowskie, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie odpowiednio art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej akcji serii H nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego. Zarząd zaoferuje objęcie akcji Serii H wybranym przez siebie inwestorom. Umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2020 roku.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmieniony został §8 ust. 1 Statutu Spółki. Wyszczególnienie zmian zawierające obecnie obowiązująca treść oraz nowe brzmienie zawarte zostały w załączeniu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20200930_191125_0000129517_0000125189.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki