REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: Informacja o wynikach kontroli podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług

2022-05-09 21:31
publikacja
2022-05-09 21:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-09
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Informacja o wynikach kontroli podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wynikach kontroli Naczelnika Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Toruniu (dalej: „Urząd”, „Organ”) w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług za okresy od kwietnia do grudnia 2017 r.

W ocenie Organu:
1.Spółce nie przysługiwało prawo rozliczenia w deklaracjach VAT-7 kwot podatku naliczonego określonych w fakturach wystawionych przez kontrahentów,
2.Spółka nie opodatkowała dostaw dokonanych na jej rzecz przez kontrahentów na zasadzie odwrotnego obciążenia z chwilą poszczególnych dostaw.

W związku z powyższym, w ocenie Urzędu, Spółka w okresie od kwietnia do grudnia 2017 r. zaniżyła kwoty należnego podatku o 1,8 mln zł, co wraz z jednoczesnym w ww. okresie zawyżeniem przez Spółkę podatku naliczonego nad należnym, stanowi łączną wartość przedmiotu sporu wyliczoną przez Urząd w okresie od kwietnia do grudnia 2017 r., która wynosi 4,7 mln zł.

Emitent aktualnie wraz z doradcami prawno-podatkowymi analizuje szczegółowo Wyniki Kontroli oraz możliwości złożenia korekty uprzednio złożonych deklaracji podatkowych lub kontynuację sporu w postępowaniu podatkowym.

Spółka będzie informować o dalszych istotnych działaniach w niniejszym temacie w raportach bieżących i okresowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-09 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2022-05-09 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki