REKLAMA

ORLEN S.A.: Podpisanie umów dotyczących finansowania projektu budowy Morskiej Farmy Wiatrowej

2023-09-19 12:28
publikacja
2023-09-19 12:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-19
Skrócona nazwa emitenta
ORLEN S.A.
Temat
Podpisanie umów dotyczących finansowania projektu budowy Morskiej Farmy Wiatrowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że spółka Baltic Power sp. z o.o. („Baltic Power”) podpisała dzisiaj umowy kredytowe na finansowanie projektu budowy Morskiej Farmy Wiatrowej zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim, o maksymalnej mocy do 1200 MW („Umowy”), („Projekt”). Umowy zostały podpisane z konsorcjum, w skład którego wchodzi 25 polskich i zagranicznych instytucji finansowych („Konsorcjum”).
Na podstawie Umów Konsorcjum udzieli spółce Baltic Power kredytu inwestycyjnego w wysokości 3,6 mld EUR na okres 23 lat. Ponadto, zgodnie z Umowami, spółka Baltic Power będzie miała możliwość wykorzystania dodatkowych oraz rezerwowych linii kredytowych w wysokości odpowiednio 1,0 mld PLN oraz 0,6 mld EUR.
Spłata kredytu udzielonego Baltic Power na podstawie Umów oparta będzie na przyszłych nadwyżkach finansowych generowanych przez Projekt. Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu określonych w Umowach warunków zawieszających.

Projekt Morskiej Farmy Wiatrowej jest realizowany przez Baltic Power, w oparciu o umowę wspólnego przedsięwzięcia (ang. joint venture agreement) pomiędzy ORLEN S.A., Baltic Power oraz NP BALTIC WIND B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Niderlandy ("NP BALTIC WIND B.V."), spółką z grupy kapitałowej Northland Power Inc. ORLEN S.A. posiada ponad 51% udziałów w Baltic Power. Całkowity budżet Projektu szacowany jest na około 4,73 mld EUR i zawiera wydatki inwestycyjne z ubezpieczeniem (w kwocie ok. 4,05 mld EUR), a także koszty finansowania i rezerwę dodatkową. Rozpoczęcie budowy morskiej farmy wiatrowej planowane jest w 2023 roku, a oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na 2026 rok.
Szacuje się, że po zrealizowaniu Projektu, w okresie pierwszych 5 lat jego eksploatacji, Baltic Power może wygenerować dodatkowe wolne przepływy pieniężne (free cash flow) w wysokości 140 mln EUR średniorocznie (z czego udział ORLEN S.A. wynosi 51%), a zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) Baltic Power może osiągnąć ok. 400 mln EUR średniorocznie (z czego udział ORLEN S.A. wynosi 51%).

Patrz także: raport bieżący nr 38/2023 z 10 sierpnia 2023 roku oraz nr 2/2021 z 29 stycznia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Signing of credit agreements for Offshore Wind Farm Project financingRegulatory
announcement no 41/2023 dated 19 September 2023ORLEN S.A.
(“ORLEN”, “Company”) informs that today Baltic Power sp. z o.o. (“Baltic
Power”) signed a credit agreements for the financing of the Offshore
Wind Farm project located in the Polish Exclusive Economic Zone on the
Baltic Sea with a maximum capacity up to 1200 MW (“Agreements”),
(“Project”). The Agreements were signed with a consortium consisting of
25 Polish and foreign financial institutions (“Consortium”).Pursuant
to the Agreements, the Consortium will grant Baltic Power an investment
loans in the total amount of EUR 3,6 bn for a period of 23 years.
Moreover according to the Agreements Baltic Power will have a
possibility to use additional and a standby loans in the amount of PLN 1
bn and EUR 0,6 bn respectively.According to the Agreements, the
repayment of the loan granted to Baltic Power will be based on future
financial surpluses generated by the Project. The loan will be disbursed
after fulfilment of the conditions precedent specified in the Agreements.The
Project is carried out by Baltic Power based on a joint venture
agreement implemented by ORLEN, Baltic Power and NP BALTIC WIND B.V., a
subsidiary of Northland Power Inc., based in Amsterdam, the Netherlands.
ORLEN holds over 51% of the shares in Baltic Power.The total Project
budget is estimated at ca. EUR 4.73 bn and covers capital expenditures
and contingency (in the amount of EUR 4.05 bn), as well as financing
costs and additional reserve. Start of the Offshore Wind Farm
construction is planned for 2023 and commercial operations are planned
for 2026.It is estimated that upon completion of the Project, in the
first 5 years of Project operation, Baltic Power may generate additional
free cash flow of ca. EUR 140 m annual average (with ORLEN share in the
amount of 51%), and Baltic Power's EBITDA may reach ca. EUR 400 m annual
average (with ORLEN share in the amount of 51%).See also
regulatory announcements: no 38/2023 dated 10 August 2023 and no 2/2021
dated 29 January 2021.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-19 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Członek Zarządu
2023-09-19 Robert Śleszyński p.o. Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki