REKLAMA

ORANGEPL: Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za pierwszy kwartał 2022 roku.

2022-04-25 18:03
publikacja
2022-04-25 18:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_11-2022_Wybrane_dane_1_kw.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR_11-2022_Selected_data_1Q2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-25
Skrócona nazwa emitenta
ORANGEPL
Temat
Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za pierwszy kwartał 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska („Grupa”, „Orange Polska”) za pierwszy kwartał 2022 roku.

Informacje dotyczące poszczególnych wskaźników zostały przedstawione w Nocie 2 do Skróconego Kwartalnego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za trzy miesiące zakończone 31 marca 2022 roku sporządzonego wg MSSF (które jest dostępne na stronie internetowej https://www.orange-ir.pl/pl/centrum-wynikow/).

Pełny tekst raportu znajduje się w załączniku.
Załączniki
Plik Opis
RB 11-2022 Wybrane dane 1 kw.2022.pdfRB 11-2022 Wybrane dane 1 kw.2022.pdf Wybrane dane za 1 kwartał 2022 r.
CR 11-2022 Selected data 1Q2022.pdfCR 11-2022 Selected data 1Q2022.pdf Wersja angielska (English version) - selected data 1Q 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-25 Julien Ducarroz Prezes Zarządu
2022-04-25 Jacek Kunicki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki