REKLAMA

ONE MORE LEVEL S.A.: Ghostrunner - informacja dotycząca wynagrodzenia Spółki

2021-02-15 08:15
publikacja
2021-02-15 08:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-15
Skrócona nazwa emitenta
ONE MORE LEVEL S.A.
Temat
Ghostrunner - informacja dotycząca wynagrodzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 23/2020 Spółki z dnia 28 października 2020 r. („Raport”) oraz uprzedniego, analogicznego raportu (nr 56/2020 r. z dnia 28 października 2020 r.) All in! Games S.A. („Wydawca”), to jest wydawcy gry Ghostrunner („Gra”), informuje, że:2

1. w Raporcie Spółka poinformowała, że „szacunkowe przychody osiągnięte ze sprzedaży Gry przekroczyły w dniu premiery, tj. 27 października 2020 roku kwotę 2.5 miliona euro, co oznacza pokrycie ze sporym zapasem kosztów poniesionych na produkcję Gry”;

2. informacje podane w Raporcie zostały zaczerpnięte z opublikowanego wcześniej raportu Wydawcy nr 56/2020 r. z dnia 28 października 2020 r., zgodnie z którym „szacunkowe przychody osiągnięte ze sprzedaży Gry przekroczyły w dniu premiery, tj. 27 października 2020 roku kwotę 2.5 miliona euro, co oznacza pokrycie ze sporym zapasem kosztów poniesionych na produkcję Gry”;

3. w raporcie nr 1/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. Wydawca poinformował o tym, że „w oparciu o dane cząstkowe oraz liczbę aktywnych graczy szacuje, że do dnia 31 grudnia 2020 r. gra Ghostrunner („Gra”) sprzedała się w liczbie ponad 500 000 kopii”, co oznaczało przekroczenie zakładanego poziomu sprzedaży o 25 proc.;

4. do dnia 15 lutego 2021 r. Spółka nie otrzymała miarodajnych i ostatecznych danych o wynikach sprzedaży za okres kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz rozliczeniu kosztów Gry, umożliwiających oszacowanie ewentualnego przychodu Spółki z tytułu tantiem za wspomniany okres. W szczególności Spółka nie otrzymała oficjalnej informacji o przychodach z komercjalizacji Gry w okresie od dnia jej premiery do zakończenia 2020 r.;

5. z informacji otrzymanych przez Spółkę, które, w ocenie Zarządu Spółki, ze względu m.in. na szczątkowy charakter uniemożliwiający ich merytoryczną ocenę, nie są miarodajne, wynika, iż Spółce z tytułu sprzedaży Gry zrealizowanej w okresie do końca 2020 r. nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie (tantiemy).

Zarząd informuje, iż prowadzi działania zmierzające do pozyskania i weryfikacji danych na temat poziomu przychodów ze sprzedaży i kosztów Gry, celem weryfikacji istnienia podstaw do uzyskania przez Spółkę dodatkowego wynagrodzenia (tantiem) z tytułu komercjalizacji Gry zgodnie z umową wydawniczą Gry.

Zarząd informuje, że powyżej przedstawiony stan rzeczy ma wpływ na wyniki Spółki zaprezentowane w raporcie za IV kwartał 2020 r., który zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym, jak również mogą mieć wpływ na sytuację ekonomiczną i wyniki Spółki w kolejnych okresach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-15 Szymon Bryła Prezes Zarządu
2021-02-15 Radosław Ratusznik Członek Zarządu
2021-02-15 Łukasz Górski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
grab
Taki raport powinien być opublikowany przed premierą, gdyby OML była uczciwa wobec inwestorów. Co na to KNF?

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki