REKLAMA

ONE MORE LEVEL S.A.: Ghostrunner - informacja dotycząca wynagrodzenia Spółki

2021-02-15 08:15
publikacja
2021-02-15 08:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-15
Skrócona nazwa emitenta
ONE MORE LEVEL S.A.
Temat
Ghostrunner - informacja dotycząca wynagrodzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 23/2020 Spółki z dnia 28 października 2020 r. („Raport”) oraz uprzedniego, analogicznego raportu (nr 56/2020 r. z dnia 28 października 2020 r.) All in! Games S.A. („Wydawca”), to jest wydawcy gry Ghostrunner („Gra”), informuje, że:2

1. w Raporcie Spółka poinformowała, że „szacunkowe przychody osiągnięte ze sprzedaży Gry przekroczyły w dniu premiery, tj. 27 października 2020 roku kwotę 2.5 miliona euro, co oznacza pokrycie ze sporym zapasem kosztów poniesionych na produkcję Gry”;

2. informacje podane w Raporcie zostały zaczerpnięte z opublikowanego wcześniej raportu Wydawcy nr 56/2020 r. z dnia 28 października 2020 r., zgodnie z którym „szacunkowe przychody osiągnięte ze sprzedaży Gry przekroczyły w dniu premiery, tj. 27 października 2020 roku kwotę 2.5 miliona euro, co oznacza pokrycie ze sporym zapasem kosztów poniesionych na produkcję Gry”;

3. w raporcie nr 1/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. Wydawca poinformował o tym, że „w oparciu o dane cząstkowe oraz liczbę aktywnych graczy szacuje, że do dnia 31 grudnia 2020 r. gra Ghostrunner („Gra”) sprzedała się w liczbie ponad 500 000 kopii”, co oznaczało przekroczenie zakładanego poziomu sprzedaży o 25 proc.;

4. do dnia 15 lutego 2021 r. Spółka nie otrzymała miarodajnych i ostatecznych danych o wynikach sprzedaży za okres kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz rozliczeniu kosztów Gry, umożliwiających oszacowanie ewentualnego przychodu Spółki z tytułu tantiem za wspomniany okres. W szczególności Spółka nie otrzymała oficjalnej informacji o przychodach z komercjalizacji Gry w okresie od dnia jej premiery do zakończenia 2020 r.;

5. z informacji otrzymanych przez Spółkę, które, w ocenie Zarządu Spółki, ze względu m.in. na szczątkowy charakter uniemożliwiający ich merytoryczną ocenę, nie są miarodajne, wynika, iż Spółce z tytułu sprzedaży Gry zrealizowanej w okresie do końca 2020 r. nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie (tantiemy).

Zarząd informuje, iż prowadzi działania zmierzające do pozyskania i weryfikacji danych na temat poziomu przychodów ze sprzedaży i kosztów Gry, celem weryfikacji istnienia podstaw do uzyskania przez Spółkę dodatkowego wynagrodzenia (tantiem) z tytułu komercjalizacji Gry zgodnie z umową wydawniczą Gry.

Zarząd informuje, że powyżej przedstawiony stan rzeczy ma wpływ na wyniki Spółki zaprezentowane w raporcie za IV kwartał 2020 r., który zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym, jak również mogą mieć wpływ na sytuację ekonomiczną i wyniki Spółki w kolejnych okresach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-15 Szymon Bryła Prezes Zarządu
2021-02-15 Radosław Ratusznik Członek Zarządu
2021-02-15 Łukasz Górski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (1)

dodaj komentarz
grab
Taki raport powinien być opublikowany przed premierą, gdyby OML była uczciwa wobec inwestorów. Co na to KNF?

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki