REKLAMA
BADANIE

ONDE S.A.: Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów oferty publicznej.

2023-01-05 16:10
publikacja
2023-01-05 16:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-05
Skrócona nazwa emitenta
ONDE S.A.
Temat
Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów oferty publicznej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W oparciu o prospekt zatwierdzony w dniu 23 czerwca 2021 r., Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”), przekazuje poniżej informacje na temat ostatecznej wysokości kosztów emisji 8.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz publicznej sprzedaży 8.846.700 istniejących akcji serii A oraz serii B Spółki („Akcje Oferowane”), które zostały zaoferowane w ramach subskrypcji otwartej, w drodze oferty publicznej („Oferta”).

Emitent po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty informuje, że łączna wysokość ostatecznych kosztów przeprowadzonej Oferty wyniosła 11 991 104,49 zł, w tym z tytułu:
a) przygotowania i przeprowadzenia Oferty – 9 141 336,93 zł
b) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 2 444 100,90 zł
c) promocji Oferty – 164 850,00 zł
d) opłat i podatków – 240 816,66 zł

Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną Akcję Oferowaną wyniósł 0,70 zł.

Rozliczenie kosztów emisji akcji w wysokości 8 090 626,82 zł w księgach rachunkowych odbyło się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną, odniesioną na kapitał zapasowy Spółki. Pozostałe koszty w wysokości 3 900 477,67 zł zostały ujęte w kosztach ogólnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 16 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-05 Paweł Średniawa Prezes Zarządu Paweł Średniawa
2023-01-05 Marcin Szerszeń Wiceprezes Zarządu Marcin Szerszeń
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki