REKLAMA
PIT 2023

ONDE S.A.: Wypowiedzenie znaczących umów o łącznej wartości ok. 26 mln euro netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej położonej na terenie Republiki Litewskiej, o łącznej mocy przyłączeniowej 80 MW i ocena konsekwencji dla Emitenta

2023-11-15 08:30
publikacja
2023-11-15 08:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-15
Skrócona nazwa emitenta
ONDE S.A.
Temat
Wypowiedzenie znaczących umów o łącznej wartości ok. 26 mln euro netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej położonej na terenie Republiki Litewskiej, o łącznej mocy przyłączeniowej 80 MW i ocena konsekwencji dla Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ONDE S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu wypowiedzenia przez inwestora UAB “Energijos žara” z siedzibą w Wilnie („Inwestor”), ze skutkiem na dzień 24 listopada 2023 r., dwóch umów na roboty budowlane z zakresu budowy fundamentów („Kontrakt 1”) i układania kabli średniego i wysokiego napięcia („Kontrakt 2”) przy budowie farmy wiatrowej na terenie Republiki Litewskiej. Emitent informował o zawarciu przedmiotowych kontraktów raportem bieżącym nr 7 z dnia 15 lutego 2023 r.

W otrzymanym przez Emitenta piśmie Inwestor wskazał, że powodem wypowiedzenia jest istotne naruszenie postanowień ww. kontraktów przez Emitenta, wobec czego uznał, że zaszły przesłanki umowne upoważniające Inwestora do wcześniejszego rozwiązania umów i dochodzenia praw związanych z rozwiązaniem kontraktów.

W ocenie Emitenta nie zaistniały przesłanki uzasadniające wcześniejsze, jednostronne rozwiązanie ww. kontraktów. Zarząd Emitenta w dalszym ciągu analizuje okoliczności zaistniałej sytuacji i w przypadku podjęcia istotnych decyzji w tej sprawie, poinformuje o tym rynek.

Całkowita łączna wartość przedmiotowych kontraktów wynosi ok. 26 mln euro netto (Kontrakt 1 – ok. 10 mln euro netto oraz Kontrakt 2 – ok. 16 mln euro netto). W przypadku niewykonania kontraktów w całości Emitent oszacował, że nie uzyska przychodów z tytułu pozostających do wykonania prac w wysokości, odpowiednio, ok. 2,03 mln euro oraz ok. 3,58 mln euro, czyli łącznie ok. 5,61 mln euro.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-15 Paweł Średniawa Prezes Zarządu Paweł Średniawa
2023-11-15 Piotr Gutowski Wiceprezes Zarządu Piotr Gutowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki