REKLAMA
PIT 2023

ONDE S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie znaczącej umowy na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 88 MW oraz spełnienie się warunku zawieszającego.

2023-10-03 21:24
publikacja
2023-10-03 21:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-03
Skrócona nazwa emitenta
ONDE S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie znaczącej umowy na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 88 MW oraz spełnienie się warunku zawieszającego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ONDE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 12 lipca 2021 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Przedmiotem opóźnionej informacji poufnej było zawarcie w dniu 20 listopada 2020 r. znaczącej umowy na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Drzeżewo I-III położonej na terenie województwa pomorskiego, o łącznej mocy 88 MW (Kontrakt).

Emitent podjął w dniu 03 października 2023 r. decyzję o ujawnieniu opóźnionej informacji poufnej z uwagi na spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w Kontrakcie – tj. otrzymanie przez Emitenta polecenia rozpoczęcia prac od zamawiającego wraz z podpisanym przez strony w dniu 03.10.2023 r. aneksem do Kontraktu dotyczącym rozszerzenia zakresu robót oraz zmiany wysokości wynagrodzenia.

Poniżej Emitent przedstawia aktualne warunki podpisanej umowy:
1. Inwestor: Eviva Drzeżewo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie
2. Całkowita łączna wartość Kontraktu: ok. 246 mln zł netto;
3. Przedmiot Kontraktu: wykonanie kompleksowych robót budowlanych dotyczących budowy farmy wiatrowej Drzeżewo I-III w formule BoP, składającej się z 40 turbin wiatrowych obejmujących budowę dróg dojazdowych, placów montażowych oraz fundamentów turbin.
4. Termin realizacji kontraktu: 30 stycznia 2026 r.
5. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych;
6. Kary i odpowiedzialność:
• kara umowna za zwłokę w realizacji głównych kamieni milowych – 0,1% wynagrodzenia kontraktowego za każdy dzień zwłoki;
• kara umowna za odstąpienie od Kontraktu przez Inwestora z winy Emitenta – 20% wynagrodzenia kontraktowego
7. Pozostałe warunki Kontraktu, w tym dotyczące zabezpieczeń, płatności oraz wypowiadania umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu transakcjach.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR oraz art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej oraz informacje poufne.  

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-03 Paweł Średniawa Prezes Zarządu Paweł Średniawa
2023-10-03 Piotr Gutowski Wiceprezes Zarządu Piotr Gutowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki