REKLAMA

ONDE S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023

2023-01-09 12:31
publikacja
2023-01-09 12:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-09
Skrócona nazwa emitenta
ONDE S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2023 r.:

1. Raporty kwartalne:
a) Skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku – 09.05.2023 r.
b) Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku – 14.11.2023 r.

2. Raporty półroczne:
a) Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku – 06.09.2023 r.

3. Raporty roczne:
a) Jednostkowy raport roczny za rok 2022 – 30.03.2023 r.
b) Skonsolidowany raport roczny za rok 2022 – 30.03.2023 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent informuje, że w raportach skonsolidowanych: kwartalnym i półrocznym, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-09 Paweł Średniawa Prezes Zarządu Paweł Średniawa
2023-01-09 Marcin Szerszeń Wiceprezes Zarządu Marcin Szerszeń
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki