REKLAMA

OFE przeważają sektor finansowy, niedoważają handel i usługi

2019-01-21 15:02
publikacja
2019-01-21 15:02
YAY Foto

OFE w portfelach krajowych akcji przeważają sektor finansowy oraz sektor produkcji i budownictwa, niedoważają zaś sektor handlu i usług - wynika z wyliczeń PAP Biznes. Najmocniej spółki finansowe przeważa Allianz OFE, a jedynym funduszem, który je niedoważa jest Metlife.

Akcje krajowe stanowiły na koniec roku 79,1 proc. aktywów OFE.

OFE ulokowały na GPW w spółki z sektora finansowego 42,8 proc. portfela akcji krajowych (39,7 proc. wszystkich akcji), o 2,2 pkt. proc. więcej niż wynikałoby to z udziału tych spółek w WIG. Skala przeważania spółek finansowych jest mniejsza niż na koniec 2017 r., kiedy wniosła 3,7 pkt. proc.

Najsilniejszą pozycję w tym sektorze ma, tak jak przed rokiem, Allianz OFE (o 8,3 pkt. proc.), silne przeważanie utrzymują Aegon OFE (o 4,8 pkt. proc.) oraz Generali OFE (o 4,5 pkt. proc.). Jedynie Metlife OFE niedoważa sektor finansowy (o 0,7 pkt. proc.).

Pozytywne nastawienie OFE widać także w sektorze produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej, którą fundusze emerytalne przeważają o 0,9 pkt. proc. wobec WIG (+1,2 pkt. proc. na koniec 2017 r.). Na sektor, którego udział w WIG spadł do 3,2 proc. z 4 proc. przed rokiem, najmocniej stawia PKO OFE (o 2,3 pkt. proc.), a niedoważa jedynie Generali OFE (o 0,4 pkt. proc.).

Najmocniej niedoważanym sektorem jest handel i usługi - łącznie OFE alokowały w należące do niego spółki 6,9 proc. portfela krajowych akcji, o 1,8 pkt. proc. mniej od benchmarku wynikającego z udziałów w WIG. Najmniejszą relatywną pozycję maja w tym sektorze AXA OFE (o 3,3 pkt. proc.) oraz OFE PZU (o 3,2 pkt. proc.).

Na tym tle wyróżnia się Metlife OFE, który zainwestował w ten sektor 9,5 proc. portfela krajowych akcji.

W ciągu 2018 r. OFE zredukowały niedoważanie sektora paliw i energii do 0,3 pkt. proc. z 1 pkt proc. Mógł w tym pomóc fakt, że WIG-Paliwa był jedynym z indeksów sektorowych GPW, który w 2018 r. wzrósł.

W pozostałych sektorach wyróżnia się ochrona zdrowia, którą Generali OFE silnie przeważa (o 4,1 pkt. proc. względem WIG), głównie przez relatywnie duże zaangażowanie w Mabion (10,6 proc. kapitału zakładowego spółki) i Celon Pharma (10,3 proc. kapitału). Te dwie spółki stanowią odpowiednio 2,1 proc. i 2,5 proc. portfela krajowych akcji Generali. Pozostałe fundusze utrzymują pozycję wobec sektora bliską neutralnej.

Zestawienia alokacji OFE wg klasyfikacji sektorowej spółek z GPW i porównanie do łącznego udziału tych spółek w WIG

Wartość akcji spółek z sektora w portfelach OFE (zł) Udział spółek z sektora w portfelu krajowych akcji OFE Udział spółek z sektora w WIG Przeważanie / niedoważanie w portfelu krajowych akcji wobec WIG (pp) Udział spółek z sektora w portfelu akcji łącznie OFE Przeważanie / niedoważanie w portfelu akcji łącznie wobec WIG (pp)
Finanse 53 245 535 769 42,8% 40,6% 2,2 39,7% -0,9
Paliwa i energia 27 295 295 052 21,9% 22,2% -0,3 20,4% -1,8
Chemia i surowce 11 104 655 994 8,9% 9,0% -0,1 8,3% -0,7
Produkcja i budownictwo 5 091 067 005 4,1% 3,2% 0,9 3,8% 0,6
Dobra konsumpcyjne 9 947 163 282 8,0% 8,3% -0,3 7,4% -0,9
Handel i usługi 8 570 647 816 6,9% 8,7% -1,8 6,4% -2,3
Ochrona zdrowia 1 259 396 045 1,0% 1,0% 0,0 0,9% -0,1
Technologie 8 026 014 289 6,4% 6,2% 0,2 6,0% -0,2

Przeważanie / niedoważanie sektorów w portfelach krajowych akcji OFE względem udziału spółek z sektorów w WIG

AEG ALL AVI AXA GEN MET NN PKO POC PZU
Finanse 4,8 8,3 2,9 2,2 4,5 -0,7 1,0 1,4 2,7 0,6
Paliwa i energia -0,1 -3,2 -1,5 1,4 -0,7 -1,1 -0,3 -0,4 -2,7 2,6
Chemia i surowce -0,5 -1,8 -1,0 -0,8 -1,7 0,0 0,6 -1,2 -1,0 2,4
Dobra konsumpcyjne -0,8 -1,3 0,5 0,8 -1,0 -2,6 -0,2 -1,1 2,0 -0,1
Handel i usługi -1,3 -1,2 -2,9 -3,3 -2,2 0,9 -0,7 -2,7 -0,8 -3,2
Produkcja i budownictwo 0,7 1,2 1,5 0,5 -0,4 1,1 1,0 2,3 1,6 0,0
Technologie -1,4 -0,7 1,1 0,7 -1,7 3,7 -0,4 3,1 0,0 -1,0
Ochrona zdrowia -0,5 -0,5 0,2 -0,6 4,1 -0,4 -0,1 -0,6 -0,9 -0,4

Ujęcie sektorowe portfeli OFE

AEGON Wartość akcji spółek z sektora w portfelu FE Udział spółek z sektora w portfelu krajowych akcji OFE Udział spółek z sektora w WIG Przeważanie / niedoważanie w portfelu krajowych akcji wobec WIG (pp) Udział spółek z sektora w portfelu akcji łącznie OFE Przeważanie / niedoważanie w portfelu akcji łącznie wobec WIG (pp)
Finanse 4 889 191 036 45,4% 40,6% 4,8 41,7% 1,2
Paliwa i energia 2 379 011 067 22,1% 22,2% -0,1 20,3% -1,9
Chemia i surowce 908 761 431 8,4% 9,0% -0,5 7,8% -1,2
Produkcja i budownictwo 414 320 829 3,8% 3,2% 0,7 3,5% 0,4
Dobra konsumpcyjne 804 337 832 7,5% 8,3% -0,8 6,9% -1,4
Handel i usługi 793 369 541 7,4% 8,7% -1,3 6,8% -1,9
Ochrona zdrowia 53 065 313 0,5% 1,0% -0,5 0,5% -0,6
Technologie 520 755 397 4,8% 6,2% -1,4 4,4% -1,8
ALLIANZ Wartość akcji spółek z sektora w portfelu FE Udział spółek z sektora w portfelu krajowych akcji OFE Udział spółek z sektora w WIG Przeważanie / niedoważanie w portfelu krajowych akcji wobec WIG (pp) Udział spółek z sektora w portfelu akcji łącznie OFE Przeważanie / niedoważanie w portfelu akcji łącznie wobec WIG (pp)
Finanse 2 758 335 082 48,9% 40,6% 8,29 46,9% 6,35
Paliwa i energia 1 071 877 739 19,0% 22,2% -3,20 18,2% -3,95
Chemia i surowce 403 991 965 7,2% 9,0% -1,83 6,9% -2,11
Produkcja i budownictwo 248 154 139 4,4% 3,2% 1,24 4,2% 1,07
Dobra konsumpcyjne 393 146 939 7,0% 8,3% -1,33 6,7% -1,61
Handel i usługi 422 905 363 7,5% 8,7% -1,20 7,2% -1,50
Ochrona zdrowia 31 942 125 0,6% 1,0% -0,47 0,5% -0,49
Technologie 312 833 048 5,5% 6,2% -0,66 5,3% -0,88
AVIVA Wartość akcji spółek z sektora w portfelu FE Udział spółek z sektora w portfelu krajowych akcji OFE Udział spółek z sektora w WIG Przeważanie / niedoważanie w portfelu krajowych akcji wobec WIG (pp) Udział spółek z sektora w portfelu akcji łącznie OFE Przeważanie / niedoważanie w portfelu akcji łącznie wobec WIG (pp)
Finanse 11 897 080 748 43,5% 40,6% 2,92 40,7% 0,12
Paliwa i energia 5 667 369 519 20,7% 22,2% -1,47 19,4% -2,80
Chemia i surowce 2 175 673 224 8,0% 9,0% -1,03 7,4% -1,54
Produkcja i budownictwo 1 283 751 007 4,7% 3,2% 1,54 4,4% 1,24
Dobra konsumpcyjne 2 404 713 038 8,8% 8,3% 0,49 8,2% -0,07
Handel i usługi 1 593 250 877 5,8% 8,7% -2,87 5,4% -3,25
Ochrona zdrowia 325 091 583 1,2% 1,0% 0,15 1,1% 0,07
Technologie 1 998 975 388 7,3% 6,2% 1,11 6,8% 0,64
AXA Wartość akcji spółek z sektora w portfelu FE Udział spółek z sektora w portfelu krajowych akcji OFE Udział spółek z sektora w WIG Przeważanie / niedoważanie w portfelu krajowych akcji wobec WIG (pp) Udział spółek z sektora w portfelu akcji łącznie OFE Przeważanie / niedoważanie w portfelu akcji łącznie wobec WIG (pp)
Finanse 3 176 809 232 42,8% 40,6% 2,18 39,3% -1,26
Paliwa i energia 1 754 502 360 23,6% 22,2% 1,42 21,7% -0,47
Chemia i surowce 605 245 686 8,1% 9,0% -0,84 7,5% -1,50
Produkcja i budownictwo 270 968 922 3,6% 3,2% 0,49 3,4% 0,20
Dobra konsumpcyjne 673 962 306 9,1% 8,3% 0,77 8,3% 0,04
Handel i usługi 397 747 383 5,4% 8,7% -3,34 4,9% -3,77
Ochrona zdrowia 35 883 351 0,5% 1,0% -0,55 0,4% -0,59
Technologie 515 415 280 6,9% 6,2% 0,74 6,4% 0,18
GENERALI Wartość akcji spółek z sektora w portfelu FE Udział spółek z sektora w portfelu krajowych akcji OFE Udział spółek z sektora w WIG Przeważanie / niedoważanie w portfelu krajowych akcji wobec WIG (pp) Udział spółek z sektora w portfelu akcji łącznie OFE Przeważanie / niedoważanie w portfelu akcji łącznie wobec WIG (pp)
Finanse 2 660 696 530 45,1% 40,6% 4,48 42,1% 1,51
Paliwa i energia 1 270 140 416 21,5% 22,2% -0,68 20,1% -2,10
Chemia i surowce 428 678 032 7,3% 9,0% -1,73 6,8% -2,21
Produkcja i budownictwo 165 492 381 2,8% 3,2% -0,35 2,6% -0,54
Dobra konsumpcyjne 428 434 124 7,3% 8,3% -1,04 6,8% -1,52
Handel i usługi 382 539 231 6,5% 8,7% -2,22 6,1% -2,64
Ochrona zdrowia 303 618 329 5,1% 1,0% 4,10 4,8% 3,77
Technologie 265 146 164 4,5% 6,2% -1,71 4,2% -2,01
METLIFE Wartość akcji spółek z sektora w portfelu FE Udział spółek z sektora w portfelu krajowych akcji OFE Udział spółek z sektora w WIG Przeważanie / niedoważanie w portfelu krajowych akcji wobec WIG (pp) Udział spółek z sektora w portfelu akcji łącznie OFE Przeważanie / niedoważanie w portfelu akcji łącznie wobec WIG (pp)
Finanse 3 892 281 817 39,9% 40,6% -0,72 37,6% -3,00
Paliwa i energia 2 063 588 122 21,1% 22,2% -1,06 19,9% -2,27
Chemia i surowce 882 069 272 9,0% 9,0% 0,05 8,5% -0,47
Produkcja i budownictwo 412 985 354 4,2% 3,2% 1,08 4,0% 0,83
Dobra konsumpcyjne 558 860 336 5,7% 8,3% -2,58 5,4% -2,90
Handel i usługi 932 264 380 9,5% 8,7% 0,85 9,0% 0,30
Ochrona zdrowia 57 568 897 0,6% 1,0% -0,45 0,6% -0,48
Technologie 965 158 844 9,9% 6,2% 3,68 9,3% 3,12
NN Wartość akcji spółek z sektora w portfelu FE Udział spółek z sektora w portfelu krajowych akcji OFE Udział spółek z sektora w WIG Przeważanie / niedoważanie w portfelu krajowych akcji wobec WIG (pp) Udział spółek z sektora w portfelu akcji łącznie OFE Przeważanie / niedoważanie w portfelu akcji łącznie wobec WIG (pp)
Finanse 13 445 104 106 41,5% 40,6% 0,97 39,0% -1,53
Paliwa i energia 7 092 653 419 21,9% 22,2% -0,27 20,6% -1,59
Chemia i surowce 3 099 145 407 9,6% 9,0% 0,59 9,0% 0,01
Produkcja i budownictwo 1 332 389 167 4,1% 3,2% 0,96 3,9% 0,72
Dobra konsumpcyjne 2 609 349 117 8,1% 8,3% -0,23 7,6% -0,72
Handel i usługi 2 582 582 597 8,0% 8,7% -0,71 7,5% -1,20
Ochrona zdrowia 318 802 366 1,0% 1,0% -0,05 0,9% -0,11
Technologie 1 875 029 077 5,8% 6,2% -0,41 5,4% -0,76
PKO Wartość akcji spółek z sektora w portfelu FE Udział spółek z sektora w portfelu krajowych akcji OFE Udział spółek z sektora w WIG Przeważanie / niedoważanie w portfelu krajowych akcji wobec WIG (pp) Udział spółek z sektora w portfelu akcji łącznie OFE Przeważanie / niedoważanie w portfelu akcji łącznie wobec WIG (pp)
Finanse 2 345 581 193 42,0% 40,6% 1,43 38,4% -2,17
Paliwa i energia 1 218 606 526 21,8% 22,2% -0,36 20,0% -2,23
Chemia i surowce 436 939 659 7,8% 9,0% -1,16 7,2% -1,83
Produkcja i budownictwo 304 630 033 5,5% 3,2% 2,30 5,0% 1,83
Dobra konsumpcyjne 402 145 687 7,2% 8,3% -1,10 6,6% -1,71
Handel i usługi 333 285 321 6,0% 8,7% -2,73 5,5% -3,24
Ochrona zdrowia 22 364 775 0,4% 1,0% -0,64 0,4% -0,67
Technologie 519 624 002 9,3% 6,2% 3,11 8,5% 2,31
POCZTYLION Wartość akcji spółek z sektora w portfelu FE Udział spółek z sektora w portfelu krajowych akcji OFE Udział spółek z sektora w WIG Przeważanie / niedoważanie w portfelu krajowych akcji wobec WIG (pp) Udział spółek z sektora w portfelu akcji łącznie OFE Przeważanie / niedoważanie w portfelu akcji łącznie wobec WIG (pp)
Finanse 989 736 681 43,3% 40,6% 2,74 41,5% 0,91
Paliwa i energia 444 587 909 19,5% 22,2% -2,73 18,6% -3,55
Chemia i surowce 183 399 373 8,0% 9,0% -0,96 7,7% -1,30
Produkcja i budownictwo 108 110 547 4,7% 3,2% 1,58 4,5% 1,38
Dobra konsumpcyjne 234 864 181 10,3% 8,3% 1,98 9,8% 1,55
Handel i usługi 179 820 264 7,9% 8,7% -0,83 7,5% -1,16
Ochrona zdrowia 3 457 193 0,2% 1,0% -0,89 0,1% -0,89
Technologie 140 878 416 6,2% 6,2% -0,04 5,9% -0,30
PZU Wartość akcji spółek z sektora w portfelu FE Udział spółek z sektora w portfelu krajowych akcji OFE Udział spółek z sektora w WIG Przeważanie / niedoważanie w portfelu krajowych akcji wobec WIG (pp) Udział spółek z sektora w portfelu akcji łącznie OFE Przeważanie / niedoważanie w portfelu akcji łącznie wobec WIG (pp)
Finanse 7 190 719 345 41,2% 40,6% 0,59 36,8% -3,80
Paliwa i energia 4 332 957 976 24,8% 22,2% 2,62 22,2% -0,03
Chemia i surowce 1 980 751 944 11,3% 9,0% 2,36 10,1% 1,14
Produkcja i budownictwo 550 264 627 3,2% 3,2% 0,00 2,8% -0,34
Dobra konsumpcyjne 1 437 349 722 8,2% 8,3% -0,07 7,4% -0,95
Handel i usługi 952 882 860 5,5% 8,7% -3,24 4,9% -3,82
Ochrona zdrowia 107 602 112 0,6% 1,0% -0,42 0,6% -0,49
Technologie 912 198 672 5,2% 6,2% -0,98 4,7% -1,54

Maciej Jaszczuk (PAP Biznes)

mj/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy

Komentarze (1)

dodaj komentarz
witasl
Przez to ofe to czlowiek sie tyle nerwow najadł, ze szkoda gadac. Dobrze ze ktos logicznie myslacy wreszcie ogarnal temat z tymi PPK, bo kto to slyszal zeby konta ani nie byly prywatne, bez dostepu dla zainteresowanych a srodki przepadaja jak ktos nie dożył emerytury. Dramat

Powiązane: Reforma OFE

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki