REKLAMA

OFE niedoważają w portfelu akcyjnym spółki z WIG20, przeważają z mWIG40 [Analiza]

2022-01-26 18:06
publikacja
2022-01-26 18:06

OFE na koniec 2021 r. alokowały 57,92 proc. swoich portfeli krajowych akcji w spółki z WIG20, podczas gdy udział blue chipów w WIG wyniósł 66,85 proc. - wynika z wyliczeń PAP Biznes. W spółki z mWIG40 fundusze zainwestowały 29,25 proc. swojej ekspozycji na akcje notowane na GPW, a udział średnich firm w WIG wyniósł 22,74 proc.

OFE niedoważają w portfelu akcyjnym spółki z WIG20, przeważają z mWIG40 [Analiza]
OFE niedoważają w portfelu akcyjnym spółki z WIG20, przeważają z mWIG40 [Analiza]
/ Puls Biznesu

W porównaniu z końcem 2020 r. udział blue chipów w WIG zmalał o 4,7 pkt. proc., a alokacja OFE w duże spółki zmniejszyła się o 2,9 pkt. proc. rdr. Łącznie OFE na koniec 2021 r. niedoważały WIG20 na 8,9 proc.

Średnie spółki na koniec 2021 r. ważyły w WIG więcej o niemal 4 pkt. proc. niż rok wcześniej, zaś alokacja OFE w ten segment wzrosła o 2,7 pkt. proc. Ostatecznie na koniec 2021 r. OFE przeważały średnie spółki na 6,5 pkt. proc.

Akcje firm z sWIG80 stanowiły na koniec ubiegłego roku 7,5 proc. portfela krajowych akcji OFE, podczas gdy w WIG odpowiadały za 7,3 proc. udziałów. W ujęciu rok do roku alokacja OFE w małe spółki wzrosła o nieco ponad 0,1 pkt. proc., podczas gdy ich udział w indeksie szerokiego rynku zwiększył się o 0,6 pkt. proc.

Wszystkie dziesięć otwartych funduszy emerytalnych niedoważało na koniec 2021 r. WIG20. Niezmiennie najmocniej niedoważał PKO BP OFE, którego alokacja (polskich akcji) w blue chipy wynosiła na koniec roku 44,86 proc. Jest to 22,0 pkt. proc. mniej niż wynikałoby z benchmarku i ok. 13,1 pkt. proc. mniej od średniej sektora, która wynosi 57,9 proc. Ze względów regulacyjnych fundusz nie posiada akcji PKO BP, które w przypadku pozostałych funduszy jest największą pozycją w portfelach.

Mocno, bo na ok. 11 pkt. proc. WIG20 niedoważały Aviva OFE, Allianz OFE oraz OFE PZU, przy czym ostatni z nich, ze względów regulacyjnych, nie angażuje się kapitałowo w Pekao i PZU.

W najmniejszym stopniu WIG20 niedoważał Nationale-Nederlanden OFE. Fundusz miał na koniec 2021 roku o 4,0 pkt. proc. mniejsze zaangażowanie w blue chipy niż wynikałoby z udziału tych spółek w WIG i o blisko 5 pkt. proc. większe od średniej. Na drugim miejscu pod tym względem jest Uniqa OFE (dawniej AXA OFE), który niedoważał WIG20 o 6,2 pkt. proc.

Podobnie jak przed rokiem wszystkie OFE przeważały także mWIG40. W średnie spółki fundusze zainwestowały łącznie 29,3 proc. posiadanych akcji krajowych. To o 2,7 pkt. proc. więcej niż rok temu, i o 6,5 pkt. proc. więcej niż udział tych spółek w WIG.

Relatywnie największą pozycję w ten segment utrzymał Allianz OFE. Zwiększył ją o 1,9 pkt. proc. rdr do 34,3 proc., czyli miał na koniec 2021 roku o 11,5 pkt. proc. więcej niż by wynikało z benchmarku, i o 5,0 pkt. proc. więcej od średniej.

Mocno, bo o 5,1 pkt. proc. rdr, alokację w segment zwiększył PKO BP OFE, do 33,9 proc., co daje drugą pod tym względem pozycję.

Najmniejszą pozycję utrzymało miał zaś NN OFE, który przeważał mWIG40 o niecałe 1,5 pkt. proc., lokując w indeks 24,2 proc. swojego portfela krajowych akcji.

Średnio OFE przeważały sWIG80 o 0,1 pkt proc., przy czym trzy instytucje posiadały więcej akcji niż wynika z benchmarku i były to PKO BP OFE, Pocztowy OFE i OFE PZU. PKO OFE zwiększył zaangażowanie o 4,4 pkt. proc., ulokował w małe spółki 7,8 proc. swojego portfela krajowych akcji, o 6,2 pkt. proc. powyżej poziomu odniesienia i 6,0 pkt. proc. powyżej średniej OFE.

Na drugą lokatę pod tym względem spadł Pocztylion OFE, który przeważał segment na 3,3 pkt. proc., mniej o 0,4 pkt. proc. rdr.

Najmocniej sWIG80 niedoważał Uniqa OFE - stanowił on 5,1 proc. portfela polskich akcji funduszu czyli 2,2 pkt. proc. poniżej benchmarku i 2,4 pkt. proc. poniżej średniej.

Największy udział akcji notowanych poza trzema głównymi indeksami na GPW ponownie miało PKO BP OFE (7,8 proc. krajowych akcji), a najmniejszy - Allianz OFE (niecałe 3 proc.).

Funduszem, który największą część swojego portfela akcji lokuje w udziały zagraniczne pozostało OFE PZU, które jednak zmniejszyło swoje zaangażowanie o 2,2 pkt. proc. rdr do 14,0 proc. całego portfela akcji. Na drugim końcu zestawienia znalazło się OFE Pocztylion, które zwiększyło udział akcji zagranicznych w portfelu akcji o 0,1 pkt. proc. do 5,4 proc.

Poniżej porównanie alokacji OFE w spółki z WIG20, mWIG40 i sWIG80 (w mln zł):

Alokacja w: Spółki z WIG20 Spółki z mWIG40 Spółki z sWIG80 Pozostałe spółki krajowe Krajowe akcje Spółki zagraniczne Akcje łącznie
Nationale-Nederlanden OFE 25 258,0 9 736,2 2 922,3 2 274,1 40 190,6 5 275,9 45 466,6
Aviva OFE 18 749,4 11 193,2 2 276,6 1 543,5 33 762,8 3 764,3 37 527,1
OFE PZU 11 338,9 5 751,7 1 833,8 1 384,5 20 308,8 3 307,3 23 616,2
Aegon OFE 7 701,2 4 156,8 964,0 599,3 13 421,4 1 803,4 15 224,8
MetLife OFE 6 911,1 3 491,3 730,4 783,4 11 916,2 803,0 12 719,2
Uniqa OFE 5 623,4 2 728,7 472,9 450,4 9 275,4 1 041,0 10 316,4
Generali OFE 4 441,6 2 204,7 506,9 329,6 7 482,8 672,4 8 155,2
Allianz OFE 3 857,1 2 376,7 494,4 205,1 6 933,4 850,0 7 783,4
PKO BP OFE 3 031,1 2 292,3 910,0 523,9 6 757,3 1 009,3 7 766,6
OFE Pocztylion 1 617,6 772,0 297,1 119,8 2 806,4 160,6 2 967,0
Razem 88 529,3 44 703,6 11 408,3 8 213,8 152 855,09 18 687,4 171 542,5

Poniżej porównanie alokacji OFE w spółki z WIG20, mWIG40 i sWIG80 w stosunku do łącznego portfela krajowych akcji (w proc.):

Alokacja w: Spółki z WIG20 Spółki z mWIG40 Spółki z sWIG80 Pozostałe spółki krajowe Krajowe akcje razem wobec akcji razem Spółki zagraniczne wobec akcji razem
Nationale-Nederlanden OFE 62,85 24,23 7,27 5,66 88,40 11,60
Aviva OFE 55,53 33,15 6,74 4,57 89,97 10,03
OFE PZU 55,83 28,32 9,03 6,82 86,00 14,00
Aegon OFE 57,38 30,97 7,18 4,47 88,15 11,85
MetLife OFE 58,00 29,30 6,13 6,57 93,69 6,31
Uniqa OFE 60,63 29,42 5,10 4,86 89,91 10,09
Generali OFE 59,36 29,46 6,77 4,40 91,75 8,25
Allianz OFE 55,63 34,28 7,13 2,96 89,08 10,92
PKO BP OFE 44,86 33,92 13,47 7,75 87,00 13,00
OFE Pocztylion 57,64 27,51 10,59 4,27 94,59 5,41
Razem OFE 57,92 29,25 7,46 5,37 89,11 10,89
Waga spółek z indeksu w WIG 66,85 22,74 7,32 - - -

Poniżej przeważenie/niedoważenie spółek z WIG20, mWIG40 i sWIG80 w portfelach krajowych akcji OFE, w stosunku do ich wag w indeksie WIG (w pkt. proc.):

Alokacja w: spółki z WIG20 spółki z mWIG40 spółki z sWIG80
Nationale-Nederlanden OFE -4,01 1,49 -0,05
Aviva OFE -11,32 10,41 -0,58
OFE PZU -11,02 5,58 1,71
Aegon OFE -9,47 8,23 -0,14
MetLife OFE -8,86 6,56 -1,19
Uniqa OFE -6,23 6,68 -2,22
Generali OFE -7,50 6,73 -0,54
Allianz OFE -11,22 11,54 -0,19
PKO BP OFE -22,00 11,18 6,15
OFE Pocztylion -9,22 4,77 3,27
Razem OFE -8,94 6,51 0,14
Waga spółek z indeksu w WIG 66,85 22,74 7,32
Alokacja w: spółki z WIG20 spółki z mWIG40 spółki z sWIG80
Nationale-Nederlanden OFE -1,64 1,96 -0,78
Aviva OFE -3,60 3,50 0,02
OFE PZU -0,61 0,74 -0,35
Aegon OFE -4,70 3,96 -0,13
MetLife OFE -3,39 3,23 -2,73
Uniqa OFE -2,89 2,94 -0,62
Generali OFE -2,70 3,30 -0,23
Allianz OFE -3,94 1,94 1,83
PKO BP OFE -9,07 5,11 4,37
OFE Pocztylion -3,13 3,41 -0,41
Razem OFE -2,93 2,69 -0,25
Waga spółek z indeksu w WIG -4,70 3,96 0,62

Poniżej porównanie alokacji OFE w akcje krajowe, zagraniczne i łącznie w stosunku do sumy aktywów funduszy (w proc.):

Alokacja w: Krajowe akcje Spółki zagraniczne Akcje łącznie
Nationale-Nederlanden OFE 81,4 10,7 92,1
Aviva OFE 82,6 9,2 91,9
OFE PZU 78,7 12,8 91,5
Aegon OFE 81,6 11,0 92,5
MetLife OFE 84,8 5,7 90,6
Uniqa OFE 78,4 8,8 87,2
Generali OFE 80,2 7,2 87,4
Allianz OFE 79,4 9,7 89,1
PKO BP OFE 79,3 11,8 91,1
OFE Pocztylion 85,4 4,9 90,3
Razem OFE 81,2 9,9 91,1

(PAP Biznes)

kk/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: W co warto teraz zainwestować?

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki