REKLAMA

Noble Financials S.A.: Wypowiedzenie umowy przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki

2021-03-04 18:53
publikacja
2021-03-04 18:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
Noble Financials S.A.
Temat
Wypowiedzenie umowy przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło oświadczenie spółki pod firmą Polscy Biegli Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000685057, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 4159) o wypowiedzeniu umowy na badania i przegląd sprawozdań finansowych Spółki w zakresie: i) badania ustawowego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, ii) przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku oraz iii) badania ustawowego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.

Zgodnie z treścią otrzymanego oświadczenia powodem wypowiedzenia umowy na badania i przegląd sprawozdań finansowych Emitenta było zaistnienie nieplanowanych niedoborów zasobów kadrowych po stronie firmy audytorskiej.

Ponadto, spółka Polscy Biegli Sp. z o.o. w przekazanym wypowiedzeniu oświadczyła, że przyczyną rozwiązania umowy nie były różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-04 Tomasz Wardyn Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki