REKLAMA

Netia może ująć w sprawozdaniu za '17 odpis w wysokości 150,7 mln zł

2018-01-23 19:18
publikacja
2018-01-23 19:18
materiały dla mediów

Netia szacuje, że może ująć w sprawozdaniu jednostkowym za rok 2017 odpis aktualizujący wartość niefinansowych aktywów w wysokości 150,7 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Netia podała, że w jej ocenie nastąpiła istotna zmian parametrów wyceny niefinansowych aktywów spółki, w wyniku czego "uprawdopodobnione" jest rozpoznanie odpisu, wynikającego z trwałej utraty wartości aktywów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2017.

"Na obecnym etapie zarząd szacuje dokonanie odpisu aktualizacyjnego wynikającego z trwałej utraty wartości niefinansowych składników aktywów w wysokości 150,7 milionów złotych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2017" - napisano w komunikacie.

Według raportu, po przeprowadzeniu analiz i konsultacji z audytorem, zarząd Netii uznał, że zastosowanie rynkowej ceny akcji stanowi najbardziej wiarygodną metodę ustalenia wartości godziwej aktywów spółki.

"Oszacowanie wartości godziwej aktywów nastąpi przy wykorzystaniu wartości kapitalizacji rynkowej Netii z dnia bilansowego, tj. 31.12.2017 roku skorygowanej między innymi o wartość długu netto oraz kapitału obrotowego" - napisano.

Spółka podała, że odzyskiwalna wartość firmy jest określana na podstawie kalkulacji wartości godziwej, która z kolei w roku ubiegłym została obliczona przy użyciu prognozowanych przepływów pieniężnych. Prognozy te opierały się natomiast o założenia budżetu spółki na przyszły rok oraz zatwierdzony przez zarząd zaktualizowany dziesięcioletni biznesplan spółki.

Z kolei - jak podano - w grudniu Cyfrowy Polsat poinformował o nabyciu znaczącego pakietu akcji Netii reprezentującego łącznie 33 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii oraz o ogłoszeniu wezwania na 66 proc. akcji spółki.

"Skuteczna realizacja wezwania może mieć wpływ na strategię i działalność operacyjną spółki" - napisano w raporcie. (PAP Biznes)

kuc/ jtt/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki