REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Prolongata zapadalności kredytu w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

2022-11-17 22:58
publikacja
2022-11-17 22:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-17
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Prolongata zapadalności kredytu w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka, Emitent”) z siedzibą w Zakręcie niniejszym informuje, iż w związku ze zmianą terminu spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonego na podstawie Umowy nr 2004/1001618733 z dnia 10 marca 2004 r.z późn. zm.(dalej: "Umowa") , w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) aneks do Umowy, bez zmian innych warunków funkcjonowania kredytu. Dotychczasowy termin spłaty kredytu 20 listopada 2022 r., po zmianie 20 grudnia 2022 r. .
Kwota kredytu 12 700 000,00 PLN
Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym
przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących: nr 10/2008 z 18 marca 2008 r., nr 25/2008 z 10
lipca 2008 r., nr 5/2009 z 4 marca 2009 r., nr 6/2010 z 12 kwietnia 2010 r., nr 4/2011 z 29 marca 2011 r., nr
16/2011 z 15 października 2011 r., nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012 r., nr 5/2013 z 2 kwietnia 2013r., nr 1/2014 z 8
stycznia 2014 r., nr 11/2014 z 6 czerwca 2014 r., nr 1/2015 z 7 stycznia 2015 r., nr 13/2015 z 10 czerwca 2015 r.,
13/2016 z dnia 31 maja 2016 r., nr 08/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, nr 13/2018 z dnia 30 maja 2018 roku, nr 15/2019 z dnia 31 maja 2019 r.,19/2020 z dnia 29 maja 2020 r., nr 33/2020 z dnia 24 listopada 2020 oraz nr 20/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-17 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2022-11-17 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki