REKLAMA
WAŻNE

NOVITA: Opinia Zarządu „NOVITA” S.A. w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej

2020-09-17 11:50
publikacja
2020-09-17 11:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 20
Data sporządzenia: 2020-09-17
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
Opinia Zarządu „NOVITA” S.A. w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka"), w związku ze złożonym przez Akcjonariusza Spółki, tj. TEBESA Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” S.A. na dzień 19 listopada 2020 roku i umieszczenia w jego porządku obrad sprawy obejmującej wypłatę dywidendy nadzwyczajnej w wysokości 27 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych), mając na uwadze obecną sytuację finansową Spółki, w szczególności: dobre wyniki operacyjne, brak zadłużenia, posiadane obecnie przez Spółkę własne środki finansowe, a także fakt, iż wnioskowany termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 15 grudnia 2020 roku informuje, że w jego opinii wypłata przez „NOVITA” S.A. w 2020 roku dywidendy nadzwyczajnej w wysokości 27 000 000,00 zł nie będzie miała negatywnego wpływu na jej bieżące funkcjonowanie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-17 Radosław Muzioł Prezes Zarządu
2020-09-17 Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki