REKLAMA

NNW szkolne dla dziecka – porównanie cen, zakres, wyłączenia

2017-09-14 06:00
publikacja
2017-09-14 06:00

Sprawdziliśmy ceny indywidualnych pakietów proponowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe rodzicom szukającym NNW dla dziecka. Podpowiadamy, jakie usługi dodatkowe można dokupić oraz na jakie wyłączenia odpowiedzialności natrafić.

Z początkiem roku szkolnego większość rodziców planuje zakup odpowiedniego ubezpieczenia. Wybór najczęściej pada na ubezpieczenie grupowe, proponowane przez placówkę, do której uczęszcza dziecko. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie szkolne dzieci i młodzieży nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Zgodnie z przepisami, dzieci nie muszą mieć polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków ani na czas pobytu w szkole, ani na czas wycieczek poza terenem placówki. W związku z tym rodzic sam dokonuje wyboru, czy zakupić pakiet ochronny. A jeśli się na taki się zdecyduje, może podjąć decyzję, jaki rodzaj ubezpieczenia nabyć – grupowe, proponowane przez szkołę czy indywidualne.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczania dla dziecka

Dokonując zakupu ubezpieczenia, należy kierować się przede wszystkim sumą ubezpieczenia oraz jego zakresem. Wybierając ochronę wyłącznie w oparciu o niską cenę składki, niejednokrotnie możemy nabyć pakiet, który okaże się niewystarczający w nagłych sytuacjach oraz nie pokryje kosztów wymaganych świadczeń medycznych. Warto zatem przeczytać warunki umowy, aby upewnić się, czy ubezpieczenie przewiduje m.in. ochronę w przypadku przewlekłych chorób.

Reklama

Ważne jest również, aby w trakcie zakupu polisy przekazać ubezpieczycielowi istotne informacje na temat stanu zdrowia naszego dziecka oraz preferencji, co do uprawianych sportów. Pamiętajmy, że dzieci uczęszczają na lekcje wychowania fizycznego, dodatkowe zajęcia sportowe oraz uprawiają sport poza szkołą. Dlatego warto zastanowić się nad rozszerzeniem ochrony o aktywność fizyczną wysokiego ryzyka, aby w razie nieszczęśliwego wypadku uzyskać odszkodowanie bądź zwrot kosztów leczenia.

Kupując polisę ubezpieczeniową dla dziecka, warto zatem przeanalizować:

Dzień mieszkaniowy na Bankier.pl - 2 webinary

Dzień mieszkaniowy na Bankier.pl - 2 webinary

Zapraszamy na webinary o kredytach hipotecznych! Jak oszczędzić na kredycie hipotecznym i szybciej pozbyć się długu. Kredyt 2 procent - wszystko, o co boisz się zapytać Zapisz się zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!
 • wysokość sumy ubezpieczenia (im niższa, tym na mniejszą wypłatę odszkodowania można liczyć),
 • warunki wypłaty świadczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku (należy pamiętać, że nie każde zdarzenie, w którym dziecko odniosło obrażenia, jest uznawane za nieszczęśliwy wypadek, a dodatkowo niewielkie obrażenia nie przynoszą zwykle trwałego uszczerbku na zdrowiu, co często jest podstawowym warunkiem wypłaty),
 • maksymalną długości pobytu w szpitalu, za który ubezpieczyciel dokonuje zwrotu kosztów (warto przeanalizować oferty sprawdzając jak długo wypłacane jest dzienne świadczenie szpitalne oraz dodatkowo czy można z niego skorzystać w pełni, nawet w sytuacji, gdy wypadek zdarzył się na parę dni przed końcem trwania umowy ubezpieczeniowej),
 • wysokość zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji (występują przypadki, w których ubezpieczyciele wskazują łączną kwotę świadczenia bądź osobno pulę przypadającą na rehabilitację),
 • katalog wyłączeń,
 • dostępne kanały zakupu ubezpieczenia.

Koszty ubezpieczenia indywidualnego

Firmy ubezpieczeniowe oferują wiele pakietów ochronnych, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. Dlatego warto zapoznać się z proponowanymi warunkami, aby mieć świadomość, czego możemy żądać przy wyborze polisy sprofilowanej pod konkretną osobę.

W celu prezentacji przykładowych cen ubezpieczenia dziecka Redakcja Bankier.pl zwróciła się do towarzystw ubezpieczeniowych z prośbą o przedstawienie kosztów, jakie należy ponieść, planując zakup pakietu ochronnego dla swojego dziecka. Założyliśmy, że ubezpieczone dziecko nie choruje przewlekle oraz uprawia sport, w szkole i poza nią. Aby prezentowane oferty cechowały się większą przejrzystością, dodatkowo poprosiliśmy o przygotowanie trzech wariantów ubezpieczenia – najtańszego, optymalnego oraz pakietu o najbogatszej ochronie. Kalkulację kosztów otrzymaliśmy do Axa, Allianz, Generali, InterRisk, PZU oraz Uniqa. Prezentowane pakiety różnią się pod względem sum ubezpieczenia oraz ujęcia kosztów leczenia.

Najtańszą ochronę proponuje Axa w ramach pakietu – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczny.pl. Koszt rocznej składki wynosi 28 zł. W jej ramach rodzice mogą liczyć na sumę ubezpieczenia w wysokości 12 000 zł, pokrycie kosztów pobytu w szpitalu do kwoty 3600 zł oraz zwrot kosztów leczenia do 1200 zł. Podobny wydatek poniosą, decydując się na ubezpieczenie proponowane przez Generali czy PZU. W obu przypadkach suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł. Natomiast w zakresie zwrotu kosztów leczenia – Generali pokrywa do 2000 zł za leczenie oraz dodatkowo 2000 zł za rehabilitację, natomiast PZU – łącznie do 1000 zł .

Ubezpieczenie dziecka - przykładowe składki oraz zakres świadczeń (sumy ubezpieczenia) dla rocznej ochrony

Towarzystwo

Wariant

Składka roczna

Suma ubezp.

Śmierć w wyniku wypadku

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Pobyt w szpitalu

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

Wystąpienie poważnego zachorowania

Allianz

najtańszy

73 zł

10 000 zł

20 000 zł

100 zł za 1% *

20 zł za dzień **

1 000 zł

5 000 zł

optymalny

107 zł

15 000 zł

30 000 zł

150 zł za 1% *

30 zł za dzień **

1 500 zł

7 500 zł

rozszerzony

684 zł

100 000 zł

200 000 zł

1000 zł za 1% *

200 zł za dzień **

10 000 zł

50 000 zł

Axa

najtańszy

28 zł

12 000 zł

12 000 zł

12 000 zł

3 600 zł (20 zł za dzień)

1 200 zł

1 000 zł

optymalny

58 zł

25 000 zł

25 000 zł

25 000 zł

5 400 zł (30 zł za dzień)

3 000 zł

1 000 zł

rozszerzony

128 zł

50 000 zł

50 000 zł

50 000 zł

18 000 zł (100 zł za dzień)

7 500 zł

2 000 zł

Generali

najtańszy

30 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł ***

4 000 zł

2000 zł zwrot kosztów leczenia + 2000 zł rehabilitacji

brak

optymalny

55 zł

20 000 zł

20 000 zł

20 000 zł ***

4 500 zł

2500 zł zwrot kosztów leczenia + 2500 zł rehabilitacji

brak

rozszerzony

169 zł

50 000 zł

50 000 zł

50 000 zł ***

10 000 zł

10 00 zł zwrot kosztów leczenia + 10 000 zł rehabilitacji

brak

InterRisk

najtańszy

47,40 zł

10 000 zł

10 000 zł

1% SU za każdy 1% uszczerbku

5 000 zł

4000 zł ****

1 000 zł

optymalny

94,40 zł

20 000 zł

20 000 zł

8 000 zł

10000 zł ****

1 500 zł

rozszerzony

222,80 zł

50 000 zł

50 000 zł

10 000 zł

20000 zł ****

2 000 zł

PZU

najtańszy

35 zł

10 000 zł

10 000 zł

100 zł za 1%

10 zł za dzień

1 000 zł

10 000 zł

optymalny

70 zł

20 000 zł

20 000 zł

200 zł za 1%

20 zł za dzień

2 000 zł

20 000 zł

rozszerzony

177 zł

50 000 zł

50 000 zł

300 zł za 1%

50 zł za dzień

5 000 zł

50 000 zł

Uniqa

najtańszy

50 zł

10 000 zł

10 000 zł

100 zł za 1%

brak

do 3000 zł

1000 zł *****

optymalny

70 zł

20 000 zł

20 000 zł

200 zł za 1%

brak

do 2000 zł

2000 zł *****

rozszerzony

190 zł

50 000 zł

50 000 zł

500 zł za 1%

50 zł za dzień

do 5000 zł

5000 zł *****

Źródło: opracowanie własne, na podstawie ofert towarzystw ubezpieczeniowych, stan na 06.09.2017 r.

* uszczerbek nie musi mieć charakteru trwałego;

** odszkodowanie wypłacane maksymalnie przez 90 dni (od 2. dnia hospitalizacji w przypadku wypadku, od 4. dnia hospitalizacji – po nagłym zachorowaniu);
*** system świadczeń progresywnych;

**** limit na rehabilitację wynosi 500 zł;

***** dotyczy zachorowania na sepsę;

Rozważając nabycie wariantu optymalnego, możemy wybrać sumę ubezpieczenia od 20 000 do 30 000 zł. Zwrot kosztów leczenia proponowany przez towarzystwa jest bardziej zróżnicowany – od 1500 do 10 000 zł. Jeśli chodzi natomiast o cenę składki rocznej, kształtuje się ona w przedziale od 55 do 107 zł.

Dla najbardziej wymagających towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały pakiety o rozszerzonej ochronie. Między innymi w Allianz rodzice mogą zakupić produkt "Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka", którego suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł, gwarantuje zwrot kosztów leczenia do 10 000 zł, natomiast świadczenie za pobyt w szpitalu wypłacane jest przez 90 dni w wysokości 200 zł/dzień. Większość towarzystw proponuje wariant rozszerzony z sumą ubezpieczenia – 50 000 zł. Wówczas na najniższą składkę rodzice mogą liczyć w Axa – 128 zł za rok ochrony.

Dokonując wyboru pakietu, warto również przejrzeć zakres usług dodatkowych, którymi dziecko zostanie objęte w ramach opłaconej składki. Między innymi w Allianz można liczyć na świadczenie wypłacane w przypadku niezdolności do nauki po wypadku czy odszkodowanie w razie pogryzienia przez psa. Uniqa dodatkowo gwarantuje jednorazowe świadczenie związane ze śmiercią rodzica w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Natomiast PZU świadczy usługi typu assistance na terenie kraju polegające na organizacji i pokryciu kosztów pomocy medycznej.

Polisa dopasowana do potrzeb

Towarzystwa ubezpieczeniowe podchodzą indywidualnie do każdego klienta. Oczywiście posiadają w swoje ofercie gotowe pakiety, jednak każdy z nich można rozszerzyć i zmienić zgodnie z życzeniem nabywcy. Prezentowane powyżej warianty ochrony przewidują uczęszczanie dzieci na do klas sportowych czy uczestnictwo w zawodach. Są jednak również dostępne oferty dla rodziców dzieci mniej aktywnych fizycznie. Między innymi InterRisk przygotował EDU PLUS – opcję podstawową, która nie obejmuje rozszerzenia o sporty wyczynowe. Wówczas składka w najtańszej wersji wynosi 36,50 zł (suma ubezpieczeniowa – 10 000 zł, zwrot kosztów leczenia – 4000 zł, pobyt w szpitalu – 5000 zł).

Natomiast Axa umożliwia wykupienie do każdego wariantu ochrony szpitalnej rozszerzonej o świadczenia assistance. Również InterRisk przewiduje możliwość wzbogacenia pakietu o usługi dodatkowe m.in. leczenie stomatologiczne czy operacje plastyczne będące następstwem nieszczęśliwego wypadku. W ofercie towarzystwo posiada również usługę Telemedycyna, która obejmuje 12 konsultacji lekarskich.  

Szeroki katalog wyłączeń

Każde towarzystwo posiada katalog wyłączeń, czyli przypadków zdarzeń, za które nie odpowiada w ramach podpisanej umowy. Tylko szczegółowa lektura ogólnych warunków ubezpieczenia pozwala wychwycić wszystkie ograniczenia. Ochroną ubezpieczeniową między innymi nie są objęte:

 • poważne zachorowania, które są bezpośrednim wynikiem wad wrodzonych i schorzeń związanych z wadami wrodzonymi,
 • zawał serca lub udar mózgu,
 • złamania patologiczne, tzn. złamania powstałe wskutek istniejących wcześniej stanów chorobowych kości,
 • zachorowanie na sepsę, która jest następstwem stanów chorobowych zdiagnozowanych lub leczonych przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,
 • konsekwencje wypadków w postaci pourazowych psychoz, encefalopatii i nerwic.

Dodatkowo ubezpieczony nie otrzyma wypłaty świadczenia, jeśli uraz będzie wynikiem zdarzenia zaistniałego podczas:

 • wypadku będącego bezpośrednim wynikiem działania ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych oraz leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem,
 • wypadku będącego wynikiem umyślnego popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa,
 • uprawiania wyczynowego sportu, sportów powietrznych, amatorskiego uprawiania sportów ekstremalnych,
 • uczestnictwa ubezpieczonego w zawodach, jako kierowca, pomocnik kierowcy lub pasażer wszelkich pojazdów silnikowych, z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju jazd próbnych i testowych,
 • w wyniku udziału ubezpieczonego w zakładach, wyścigach, bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej),
 • transportu środkami powietrznymi, z wyjątkiem licencjonowanych pasażerskich linii lotniczych.

Jak dokonać zakupu ubezpieczenia dla dziecka

Decyzja o przystąpieniu do umowy ubezpieczeniowej obejmującej ochronę dziecka należy wyłącznie do rodzica. Warto pamiętać również, że nie ma obowiązku posiadania takiego ubezpieczenia. Jedyną obligatoryjną umową jest ubezpieczenie NNW i kosztów leczenia uczniów wyjeżdżających na zagraniczną wycieczkę.

Na co uważać w ubezpieczeniach szkolnych NNW - opinie KNF i Rzecznika Finansowego

Jeśli natomiast rodzic zdecyduje się na zakupienie indywidualnej polisy ubezpieczeniowej dla dziecka, w większości przypadków jest zmuszony udać się osobiście do oddziału lub skontaktować się z agentem. W dalszy ciągu bowiem nie wszystkie towarzystwa wprowadziły możliwość nabycia produktu online. Naprzeciw oczekiwaniom klientów wyszła Axa, Generali oraz InterRisk. Natomiast pozostałe nie posiadają takiej możliwości.

Katarzyna Rostkowska

Publikacja zawiera linki afiliacyjne.
Źródło:
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (2)

dodaj komentarz
karolinask
Wszytko byłoby dobrzem, gdyby rodzice uważnie czytali OWU. Czasami patrzą i widzą wysoką sumę ubezpieczenia a jest ona wypłacana w przypadku śmierci w wyniku ATAKU TERRORYSTYCZNEGO!!! To jakiś absurd, no ale niektórzy ubezpiecyciele stosują ten trik. Najlepiej jeśli ubezpieczyciel offeruje taką samą sumę za śmierrć w wyniku nw i Wszytko byłoby dobrzem, gdyby rodzice uważnie czytali OWU. Czasami patrzą i widzą wysoką sumę ubezpieczenia a jest ona wypłacana w przypadku śmierci w wyniku ATAKU TERRORYSTYCZNEGO!!! To jakiś absurd, no ale niektórzy ubezpiecyciele stosują ten trik. Najlepiej jeśli ubezpieczyciel offeruje taką samą sumę za śmierrć w wyniku nw i za uszczerbek na zdrowiu w wyniku nw. Tylko nie każdy ma możliwość czytać dokładnie te umowy, ae jęsli chce mieć pewność, że dziecku nic nie grozi - powinien!
ekspert_superpolisy
Rodzice powinni pamiętać, żeby przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu dziecka w ramach szkolnego ubezpieczeniu NNW zapytać o wysokość sumy ubezpieczenia. To od tej kwoty zależeć będzie wysokość odszkodowania. Poza tym należy zapoznać się z zapisanymi w umowie wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeśli rodzicom zależy Rodzice powinni pamiętać, żeby przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu dziecka w ramach szkolnego ubezpieczeniu NNW zapytać o wysokość sumy ubezpieczenia. To od tej kwoty zależeć będzie wysokość odszkodowania. Poza tym należy zapoznać się z zapisanymi w umowie wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeśli rodzicom zależy na wyższych świadczeniach, powinni zastanowić się nad indywidualnym ubezpieczeniem dla dziecka.
Pozdrawiam,
Ekspert Superpolisa.pl

Powiązane: Dzieci

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki