„Mieszkanie dla młodych” na rynku wtórnym. Jakie dokumenty będą potrzebne?

W weekend przypominaliśmy na łamach Bankier.pl, że od września wchodzi w życie nowa wersja programu „Mieszkanie dla młodych” obejmująca także rynek wtórny. Zapytaliśmy więc banki, jakie dokumenty będą musieli przedstawić klienci ubiegający się o kredyt z dopłatą na zakup nieruchomości z drugiej ręki.

Z ankiety przeprowadzonej przez Bankier.pl wśród instytucji kredytujących zakup nieruchomości wynika, że banki na tę chwilę nie planują większych zmian w liście dokumentów wymaganych od klienta ubiegającego się o kredyt z dopłatą w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”. W przypadku osób, które będą dokonywać zakupu na rynku wtórnym zastosowanie będą mieć dokumenty wymagane obecnie przy udzielaniu standardowego kredytu hipotecznego. Przypominamy więc podstawowe formalności.

Od 1 września na dopłaty w ramach MdM-u będą mogli liczyć również kupujący mieszkanie z drugiej ręki
Od 1 września na dopłaty w ramach MdM-u będą mogli liczyć również kupujący mieszkanie z drugiej ręki (fot. GAWUC/REPORTER / EastNews)

Dokumenty dotyczące klienta, dochodów, nieruchomości

Przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny  do wniosku o udzielenie kredytu standardowo wymagane będę następujące rodzaje dokumentów:

  1. Podstawowe - związane z osobą klienta potwierdzające tożsamość, związek małżeński, prawo pobytu, etc. (na przykład: kopia dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, skrócony odpis aktu małżeństwa, kopia umowy rozdzielności majątkowej, itp.)
  2.  Potwierdzające dochód – różne, w zależności od źródła uzyskiwania dochodu, formy zatrudnienia i długość zawartej umowy czy formy rozliczania działalności gospodarczej (np. zaświadczenie na druku bankowym od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie i wysokość dochodów, oświadczenie pracodawcy o braku przeciwwskazań do kontynuowania zatrudnienia, wyciąg z rachunku bankowego prezentujący wpływy, PIT  za poprzedni rok podatkowy potwierdzony przez US, zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US (dot. działalności gospodarczej), itp.)
  3.  Dotyczące kredytowanej nieruchomości i ustanowienia na niej zabezpieczenia– różne, w zależności od przedmiotu zakupu (mieszkanie/dom) i rynku dokonywania transakcji. W tej grupie znajdą się: umowa przedwstępna nabycia nieruchomości, odpis z księgi wieczystej, operat szacunkowy lub wycena nieruchomości, potwierdzenie wniesienia wkładu własnego, itp.)

W indywidualnych przypadkach konkretnych transakcji analityk banku może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Na przykład tych dotyczących spłaty obecnych lub wcześniejszych zobowiązań.

Przy MdM dodatkowo wniosek o dofinansowanie

Osoby ubiegające się o kredyt z dopłatą do wkładu własnego w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” muszą liczyć się z dodatkowymi formalnościami. Poza dokumentami standardowo wymaganymi przez bank, do wniosku o kredyt będą musiały dołączyć dokumenty wymagane i przesyłane do BGK. Przede wszystkim potrzebny będzie dodatkowy wniosek o dofinansowanie wkładu własnego ze środków Funduszu Dopłat.

Ponadto banki wskazują w tej sytuacji między innymi:

  • oświadczenia i zobowiązania nabywcy składającego wniosek o dofinansowanie wkładu własnego;
  • wniosek nabywcy o dodatkowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu. Dokument składany przez osoby kwalifikujące się do skorzystania z dodatkowego wsparcia,  ale dopiero po przeniesieniu prawa własności nabywanego mieszkania;
  • dodatkowy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową – na zabezpieczenie roszczeń z tytułu obowiązku zwrotu finansowego wsparcia. Dokument podpisywany przy umowie kredytu, nie jest wymagany w momencie składania wniosku.
  • dodatkowe oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz BGK z tytułu obowiązku zwrotu finansowego wsparcia dokument podpisywany przy umowie kredytu. Dokument nie jest wymagany w momencie składania wniosku.

Szczegółowe wymagania banków co do dokumentów potrzebnych przy wniosku o kredyt na zakup nieruchomości z dopłatą w ramach programu "Mieszkanie dla młodych" zamieszczono w tabeli.

Szczegółowe odpowiedzi banków na pytanie o dokumenty wymagane przy staraniu się o kredyt z dopłatą MdM na nieruchomość z rynku wtórnego od września 2015 r.

Alior Bank

- Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości lub oświadczenie zbywcy o sprzedaży nieruchomości

- Odpis z księgi wieczystej (zgodnie z regulacjami)

- Wypis z KRS (o ile dotyczy)

- W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej), dla którego nie ma założonej KW, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej

- Dokument potwierdzający powierzchnię użytkową nieruchomości (o ile dotyczy)

Bank Millennium

„Zmiana ustawy o MdM nie zmienia listy dokumentów, jakie należy dostarczyć, aby uzyskać kredyt na zakup nieruchomości na rynku wtórnym. W każdym przypadku mamy do czynienia z kredytem na zakup na rynku wtórnym, niezależnie od tego, czy wniosek został złożony w ramach MdM, czy nie. Różnica jest jedynie taka, że w przypadku MdM należy dodatkowo złożyć wniosek o dofinansowanie. Dotyczy to zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego”

Bank Pekao

- Wniosek o udzielenie kredytu MdM

- Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego

- Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość osiąganych dochodów

- Umowa przedwstępna zakupu mieszkania, mającego stanowić przedmiot kredytowania kredytem MdM, zawierająca:

a) określenie charakteru mieszkania (lokal mieszkalny / dom jednorodzinny / własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu)

b) wielkość powierzchni użytkowej mieszkania

c) cenę zakupu

BGŻ BNP Paribas

- Umowa sprzedaży

- Odpis z KW oraz wycena nieruchomości (może być sporządzona przez firmę współpracującą z bankiem)

„W indywidualnych przypadkach analityk może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów, ale zależy to od konkretnej transakcji”.

BOŚ Bank

- Wniosek o kredyt z programem MdM

- Wniosek nabywcy o dofinansowanie wkładu własnego ze środków Funduszu Dopłat

- Oświadczenia i zobowiązania nabywcy składającego wniosek o dofinansowanie wkładu własnego, oświadczenia osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

- Wniosek nabywcy o dodatkowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu – dokument składany przez osoby kwalifikujące się do skorzystania z dodatkowego wsparcia  ale dopiero po przeniesieniu prawa własności nabywanego mieszkania

- Dodatkowy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową – na zabezpieczenie roszczeń z tytułu obowiązku zwrotu finansowego wsparcia – dokument podpisywany przy umowie kredytu – nie jest wymagany w momencie składania wniosku

- Dodatkowe oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz BGK z tytułu obowiązku zwrotu finansowego wsparcia dokument podpisywany przy umowie kredytu – nie jest wymagany w momencie składania wniosku

Deutsche Bank

- Wniosek kredytowy wraz z wnioskiem o dofinansowanie wkładu własnego oraz dokumentami i formularzami standardowo wymaganymi przez BGK

- Dokumenty finansowe kredytobiorców

- Dokumenty dotyczące finansowanej nieruchomości

Getin Bank

- Dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości (np. akt notarialny, umowa darowizny, postanowienie sądu o nabyciu spadku, itp.)

- Operat szacunkowy

- Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nieruchomości lub oświadczenie zbywcy lub oświadczenie nabywcy 

- Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (zawierające informację o braku zaległości w opłatach i określenie komu przysługuje SWPdL i o braku przeciwwskazań do wyodrębnienia KW) - (jeśli dot.) 

- Dokumentacja fotograficzna nieruchomości sporządzona przez osobę dokonującą inspekcję (nie starsza niż 3 m-ce) wraz z notatką służbową z inspekcji nieruchomości przeprowadzoną przez osobę upoważnioną  - nie dotyczy działki niezabudowanej

PKO Bank Polski

„Rozszerzenie od  1 września celów finansowania w ramach kredytu hipotecznego MdM pozwala na zawężenie listy dokumentów, które klient będzie musiał dostarczyć w przypadku ubiegania się o Kredyt MdM na zakup nieruchomości na rynku wtórnym w stosunku do dokumentów wymaganych w przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym.

Wymagane dokumenty są zróżnicowane pod względem przedmiotu nabywanej nieruchomości, tzn. czy nabywane jest mieszkanie, czy dom jednorodzinny.

Podstawowymi dokumentami dotyczącymi nieruchomości które będą wymagane np. przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym są:

- umowa zakupu w formie aktu notarialnego,

- informacja o nr księgi wieczystej”.

Raiffeisen Polbank

„Dokumenty będą takie jak dotychczas (z wyjątkiem oświadczenia o poddaniu się egzekucji - zostało wycofane)”. 

SGB Bank

- Dokumenty potwierdzające stabilność dochodu

- Dokumenty dotyczące zobowiązań finansowych (jeżeli dotyczy)

- Zaświadczenie ze SM o niezaleganiu z opłatami wraz z potwierdzeniem prawa do sprzedaży nieruchomości

- Aktualny odpis księgi wieczystej – dla sytuacji i przypadków określonych przez bank

- Operat szacunkowy nieruchomości (wycena) lub informacja bankowa o nieruchomości wykonana przez firmę współpracującą z bankiem

- Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży – przy zakupie nieruchomości

- Zgoda banku wierzyciela na bezciężarowe wydzielenie nieruchomości lub zwolnienie zabezpieczenia po spłacie kredytu – jeżeli dotyczy

- Dokument potwierdzający własność nieruchomości  (akt notarialny zakupu nieruchomości) – jeżeli brak urządzonej KW

- Udokumentowanie środków własnych

- Transakcja MdM: wniosek o dofinansowanie wkładu własnego z załącznikami i właściwa umowa zobowiązująca lub akt notarialny przenoszący własność

Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banków, sierpień 2015 r.


Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 0 ~Karina84

polecam www.doplatamdm.pl świetna przedstawione informacje o dofinansowaniach i fachowe doradztwo!

! Odpowiedz
4 0 ~Oliv

Czy wiadomo już jakie konkretnie dokumenty są potrzebne w BZ WBK? Jakie dokumenty musi dostarczyć nam deweloper przy sprzedaży mieszkaniua z rynku wtórnego?

! Odpowiedz
3 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
12 3 ~joanna

Nie ma kasy pono,ć a rząd rozdaje na lewo i prawo pieniądze i to ma być na pierwsze mieszkanie a co z tymi młodymi co wzięli kradyt we frankach i ich okradaja banki a rzad sytstemowo nic z tym nie robi nie mówiąc już o dopłatach czy to gorsi młodzi ludzie to z naszych podatków innym pomagamy a nam to nie

! Odpowiedz
3 19 ~gość

trzeba było sie zastanowić w jakiej walucie bierze się kredyt ,dlaczego ludzie którzy wzieli kredyt w złotówkach mają spłacić swój i jeszczcze z ich podadków ma być spłacany kredyt frankowiczów, ja mam kredyt w złotówkach i frankowicze mi go nie płacą .

! Odpowiedz
3 3 ~CrashTestDummy odpowiada ~gość

chodzi o nielegalne zapisy w umowach, bez jakiegokolwiek wsparcia z podatków. Trzeba wyjątkowo nisko upaść, żeby bronić zysków anonimowego zagranicznego kapitału przeciwko współobywatelom. Niech zagraniczne banki drenują Polskę z gotówki dalej, trzeba zachować zaszczytne pierwsze miejsce na liście krajów z największym wyprowadzaniem gotówki za granicę.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 9 ~Oburzona

A kto im kazał w frankach brać? A to jakaś nowość, że kurs waluty się zmienia ? Żenada z tymi frankowiczami, wziąłeś kredyt w tej walucie - płac. Jak biorę kredyt w Złotówkach nikt mnie nie pyta Czy mam z czego oddać, i nikt mi nie dokłada!

! Odpowiedz
4 1 (usunięty) odpowiada ~Oburzona

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 1 (usunięty) odpowiada (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 1 ~Nep

Mam 28 lat i jestem właścicielem mieszkania. Chciałbym kupić kolejne mieszkanie, tym razem w MDM i się do niego przeprowadzić, a to wcześniejsze mieszkanie wynająć. Czy posiadanie już jednego mieszkania nie przekreśla możliwości kupienia drugiego w MDM?

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIBOR 6M -0,0100 1,1900%
2020-03-26
WIBOR 3M 0,0000 1,1700%
2020-03-26
LIBOR 3M CHF 0,0664 -0,7008%
2020-03-20
EURIBOR 3M -0,0040 -0,3530%
2020-03-27