REKLAMA

Metaversum S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej. Dokapitalizowanie Emitenta

2023-01-19 14:46
publikacja
2023-01-19 14:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-19
Skrócona nazwa emitenta
Metaversum S.A.
Temat
Zawarcie umowy inwestycyjnej. Dokapitalizowanie Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 19 stycznia 2023 roku Emitent zawarł umowę inwestycyjną ze spółką prawa angielskiego („Inwestor”), której przedmiotem jest zobowiązanie się Inwestora względem Emitenta do objęcia i opłacenia 5.050.000 akcji na okaziciela Spółki, emitowanych w ramach instytucji kapitału warunkowego, w zamian za kwotę nie niższą niż 4.000.000 zł. W umowie Spółka zobowiązała się jednocześnie względem Inwestora do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zaoferowania Inwestorowi objęcia łącznie 5.050.000 warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia łącznie 5.050.000 akcji na okaziciela Spółki, emitowanych w ramach instytucji kapitału warunkowego. Oferta nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych powinna zostać złożona w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Inwestora żądania złożenia takiej oferty, przy czym Inwestor może żądać od Emitenta złożenia jednej lub większej liczby ofert, z tym zastrzeżeniem, że łączna liczba warrantów objętych poszczególnymi ofertami nie może być wyższa niż 5.050.000. Objęcie i opłacenie akcji w wykonaniu praw z warrantów powinno nastąpić w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 czerwca 2024 roku. Cena emisyjna akcji, do których objęcia uprawniony będzie Inwestor, wynosić będzie 70 proc. średniej z minimalnych kursów akcji Spółki z ostatnich 20 dni notowań tych akcji na rynku NewConnect przed dniem złożenia oświadczenia o objęciu tych akcji, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli suma wpłat na akcje otrzymanych od Inwestora, przekroczy kwotę 4.000.000 zł, cena emisyjna pozostałych do objęcia akcji będzie wynosić 10 gr za każdą poszczególną akcję.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-19 Radomir Woźniak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki