REKLAMA

Medicofarma Biotech S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach zawartych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

2022-08-05 17:51
publikacja
2022-08-05 17:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
pdf_482816.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-05
Skrócona nazwa emitenta
Medicofarma Biotech S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach zawartych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”)
informuje, że w dniu 4 sierpnia 2022 r. otrzymał od Medicofarma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Medicofarma S.A.”), będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Panem Cezarym Kilczewskim – Prezesem Zarządu Emitenta, zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR o zbyciu 833.330 akcji Emitenta.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Medicofarma S.A., transakcja zbycia akcji Emitenta została zawarta poza obrotem zorganizowanym i dotyczyła akcji Emitenta, oznaczonych kodem ISIN: PLINBOK00036, tj. akcji które na chwilę obecną nie są wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect. W wyniku transakcji Medicofarma S.A. zbyła 833.330 akcji Emitenta na rzecz mniejszościowego akcjonariusza Medicofarma S.A. Zgodnie z warunkami transakcji, cena za jedną akcję Spółki wyniosła 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) z zastrzeżeniem możliwości obniżenia ceny do 1,00 zł (słownie: jednego złotego) za jedną akcję Emitenta, zależnie od wartości kursu akcji Emitenta wg stan na dzień 31 grudnia 2022 r.
Treść zawiadomienia zawierającego szczegóły transakcji Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki
Plik Opis
pdf_482816.pdfpdf_482816.pdf zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-05 Cezary Kilczewski Prezes Zarządu Cezary Kilczewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki